Bài giảng môn Quản trị doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hương (ĐH Công nghiệp TP.HCM)

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

0
84
lượt xem
16
download

Bài giảng môn Quản trị doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hương (ĐH Công nghiệp TP.HCM)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Quản trị doanh nghiệp: Chương 2 trình bày các chức năng của quản trị như hoạch định, phân loại, tiến trình hoạch định chiến lược, các yếu tố tác động đến việc thay đổi chiến lược, những nguyên tắc khi hoạch định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Quản trị doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hương (ĐH Công nghiệp TP.HCM)

 1. CHƯƠNG 2 CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ
 2. Phần 1. Hoạch định ̣ ̣ 1. Hoach đinh a. Khái niệm: Là một quá trình liên quan đến tư duy và ý chí của con người, bắt đầu từ việc xác định mục tiêu và định rõ chiến lược, chính sách, thủ tục, kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu.
 3. ̣ b. Phân biêt Dự báo Kế hoạch - Nhận định, đánh giá - Sự cam kết sự việc, hiện tượng - Tiến hành một số hoạt trong tương lai. động chuyên biệt để đạt mục tiêu - Dự báo không có hệ - Mang tính liên tục thống mục tiêu hay giải pháp thực hiện
 4. ̣ b. Phân biêt Chính sách Thủ tục - Là những đường lối căn - Lề lối, cách thức làm bản để hướng dẫn một việc. đơn vị thực hiện mục - Tuân theo tiêu chuẩn tiêu chung. nhất định do cấp - Chính sách chung-riêng thẩm quyền quy định
 5. b. Chủ trương-Chương trình Chủ trương Chương trình - Phương hướng chỉ - Loại tác nghiệp sắp đạo hành động xếp theo thời gian - Ranh giới cho hành - Thực hiện nhiệm vụ động nào đó - Hoàn thiện chủ trương
 6. c. Các giai đoạn của việc hoạch định: * 3 1 Kế hoach ̣ Kế hoach ̣ Ngân sach́ chiên lược ́ 2 Chương trinh ̀ ̀ ̣ Hanh đông
 7. www.themegallery.com ̣ 2. Phân loai 2.1 Hoach đinh chiên lược ̣ ̣ ́ Là một quá trình nhận xét, phân tích, đánh giá và lựa chọn các phương án khả thi nhất nhằm đạt được mục tiêu lâu dài một cách hiệu quả nhất mà doanh nghiệp đã đề ra. Company Logo
 8. www.themegallery.com ̣ 2. Phân loai ̣ ̣ ́ ̣ 2.2 Hoach đinh tac nghiêp Là triển khai các chiến lược trong những tình huống cụ thể-trong khoảng thời gian ngắn (quí, năm) và sử dung ̣ nguôn lực hiêu quả để hoan ̀ ̣ ̀ thanh nhiêm vụ đề ra. ̀ ̣ Company Logo
 9. www.themegallery.com 3. Tiến trình hoạch định chiến lược 1) Nhận thức cơ hội-đe dọa-điểm mạnh- điểm yếu 2) Thiết lập các mục tiêu 3) Phát triển các tiền đề để hoạch định 4) Xác định các phương án 5) So sánh và đánh giá các phương án 6) Lựa chọn phương án 7) Hoạch định các kế hoạch phụ trợ 8) Lượng hóa bằng hoạch định ngân quỹ 9) Thực hiên chiên lược ̣ ́ Company Logo
 10. 4. Các yếu tố tác động đến việc thay đổi Sự thay đổi cấp chiến lược quản trị hay chủ sở hữu Thay đổi Thay đổi của Hoạch định chiến lược môi trường chiến lược phù hợp vĩ mô TỔNG KẾT Hoạch định Thay đổi của MT - kết quả tác nghiệp vi mô – hiệu quả Thực hiện Các kế hoạch chiến lược phụ trợ
 11. 5.Những nguyên tắc khi hoạch định - Cơ sở cho thiết lập chiến lược - Mọi thành viên thống nhất - Rõ ràng, chặt chẽ khi triển khai - Gắn với các hệ thống kiểm tra - Quản trị viên tham gia trực tiếp - Xác định quyền hạn-trách nhiệm
 12. Phần 2.TỔ CHỨC 1. Khái niệm tổ chức Tổ chức là một trong những chức năng quan trọng của quản trị. Nó liên quan đến việc thành lập các bộ phận trong tổ chức bao gồm các khâu (bộ phận chức năng) và các cấp (cao, trung, cơ sở) nhằm xác lập quan hệ về quyền hạn và trách nhiệm giữa các bộ phận để đảm bảo hoạt động trong một tổ chức.
 13. 2 Nguyên tắc của tổ chức quản trị Nguyên tắc: Thống nhấtt chỉỉhuy Thống nhấ ch huy Hiệu quả Hiệu quả Cân đố Cân đốii Linh hoạ Linh hoạtt
 14. 3 Cơ sở để thiết kế bộ máy tổ chức 1. Mục tiêu và Chiến lược của DN 2. Nguồn lực của DN 3. Qui trình, bí quyết công nghệ của DN 4. Môi trường vĩ mô & vi mô của DN 5. Mức độ qui mô của DN 6. Vị trí địa lý của DN 7. Quan điểm và thái độ của ban lãnh đạo 8. Thái độ của đội ngũ công nhân, viên chức
 15. 4. Các vấn đề trong công tác tổ chức 4.1 Tầm hạn quản trị Là tầm hạn kiểm soát có hiệu quả của nhà quản trị đối với nhân viên hoặc công việc. Mức độ của tầm hạn quản trị được thể hiện qua số tầng nấc trung gian mà nhà quản trị trực tiếp kiểm soát. 4.2 Quyền hành trong quản trị Quyền hành là năng lực cho phép nhà quản trị yêu cầu nhân viên cấp dưới phải hành động theo chỉ đạo của mình.
 16. 5. Các mô hình bộ máy tổ chức 5.1 Cấu trúc đơn giản * - 2 hay 3 cấp Giám - Quyền hạn tập trung vào Đốc một người - SX-KD nhỏ, lẻ - DN mới thành lập - Chi phí thấp NV NV NV NV - Gọn nhẹ, nhanh chóng 1 2 3 4
 17. 5. Các mô hình bộ máy tổ chức 5.2 Theo chức năng: Giám Đốc - Tập trung từng nhóm - Mục tiêu, nhiệm vụ Tài Kinh Kỹ Mark cụ thể chính doanh Thuật - Có riêng từng nhà quản trị chuyên môn - DN vừa & nhỏ Siêu Cửa Đ ại Lý Thị hàng
 18. 5. Mô hình theo chức năng Ưu điểm Nhược điểm - Sử dụng nguồn lực - Phân chia sâu các bộ hiệu quả phận chức năng - Phát huy tài năng nhân - Mục tiêu chung DN dễ viên bị chi phối - Khó phối hợp, quản lý các bộ phận - Kém linh hoạt - Khó đào tạo quản trị cấp cao
 19. 5.3 Mô hình tổ chức theo phân ngành Giám Theo sản phẩm Đốc - Xác định rõ mục tiêu - Nhanh, nhạy - Chuyên môn hóa cao Tài SF SF SF - Số lượng NV đông chính A B C - Quản trị viên phân tán, khó phối hợp - Các bộ phận dễ xảy KD Mark ra mâu thuẫn
 20. 5.3 Mô hình tổ chức theo phân ngành Theo thị trường Giám - Dễ thực hiện chương Đốc trình hành động - Đào tạo nhân viên tại địa phương TP Tài Hà Cần - Dễ phối hợp các bộ phận HCM chính Nội Thơ - Khó thống nhất - Yêu cầu nhiều nhà quản trị giỏi - Khó ra quyết định & kiểm KD Mark tra

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản