intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2020-2021 - Tuần 29: Chính tả Những quả đào (Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm)

Chia sẻ: Mạc Lăng Thiên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

3
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2020-2021 - Tuần 29: Chính tả Những quả đào (Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh tập chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn tóm tắt; viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm vần dễ lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương s/x;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2020-2021 - Tuần 29: Chính tả Những quả đào (Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm)

  1. Bµi Gi¶ng ®iÖn tö khèi 2
  2. Nh÷ng  qu¶ ®µo
  3. Nh÷ng  qu¶ ®µo       Mé t ng ­ê i «ng  c ã ba ®ø a c h¸u  nhá. Mé t h«m, «ng  c ho  mç i c h¸u  mé t qu¶ ®µo Xu© . Xu©n ¨n ®µo   xo ng , ®e m h¹t trång n V©n . V©n ¨n  xo ng , vÉn c ßn thÌm. Cßn ViÖt  ViÖt th× kh«ng  ¨m mµ mang  ®µo  c ho   c Ëu b¹n bÞ è Xu©m. ¤ng  bµo : Xu©n  V©n thÝc h lµm v­ê n n, V©n bРd¹i, c ViÖt ßn  ViÖt lµ ng ­ê i nh©n hËu.
  4.    
  5. 2. a) §iÒn vµo  c hç  trè ng  s   hay x      §ang  häc  bµi, S ¬n bç : ng  ng he  thÊy  tiÕng  l¹c h c ¹c h. Nh×n c hiÕc  lång  s ¸o  tre o   s tr­íc  c ö a …æ , e m thÊy lång  trè ng  kh«ng .  s Chó  …¸o  nhá tinh nhanh ®∙ …æ  lång .  x  ®ang  nh¶y nh¶y tr­íc  …©n. Bç ng   Chó cshó  mÌo  m­íp …å tíi. M­íp ®Þnh vå s x ¸o   nh­ng  s ¸o  nhanh h¬n, ®∙ vô t bay lªn vµ  ®Ëu trªn mé t c µnh …o an rÊt c ao . x
  6. 2. a) §iÒn vµo  c hç  trè ng  in hay  inh : inh ­ To  nh­ c é t ®…..  ­ K….. nh­ b­ng in ­ T….. lµng inh  ng hÜa xãm ­ K….. trªn nh­ê inh ng  d­íi ­ Ch….. bá lµm m­ê in i
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2