intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý và phương pháp lập trình: Tối ưu hóa chương chương trình - TS. Nguyễn Tuấn Đăng

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
60
lượt xem
13
download

Bài giảng Nguyên lý và phương pháp lập trình: Tối ưu hóa chương chương trình - TS. Nguyễn Tuấn Đăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý và phương pháp lập trình trình bày về "Tối ưu hóa chương chương trình ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quát, khi nào cần tối ưu hóa, một số kỹ thuật tối ưu hóa chương trình,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý và phương pháp lập trình: Tối ưu hóa chương chương trình - TS. Nguyễn Tuấn Đăng

Nguyên lý và phương pháp lập trình<br /> <br /> Tối ưu hóa chương trình<br /> TS. Nguyễn Tuấn ðăng<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tối ưu hóa chương trình<br /> • Tổng quát<br /> • Khi nào cần tối ưu hóa?<br /> • Một số kỹ thuật tối ưu hóa chương trình<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> Ví dụ minh họa<br /> Chương trình<br /> Các tối ưu hóa logic<br /> Sử dụng hợp lý các các biểu thức trung gian<br /> Tránh khai căn bậc 2<br /> Chuyển ñổi các cấu trúc dữ liệu<br /> Chuyển vị trí mã chương trình<br /> Thứ tự tính toán<br /> <br /> • Tổng kết<br /> 2<br /> <br /> Tổng quan<br /> • Mục ñích của tối ưu hóa chương trình là nhằm<br /> giảm thiểu :<br /> – Thời gian<br /> • Thời gian chạy chương trình<br /> • Thời gian trả lời<br /> <br /> – Không gian<br /> • Không gian lưu trữ thứ cấp<br /> • Bộ nhớ chính<br /> <br /> • Các chiến lược tối ưu hóa<br /> – Tối ưu theo mục tiêu ñược ưu tiên<br /> – Cân ñối các mục tiêu:<br /> • Không gian và thời gian<br /> • ðộ phức tạp<br /> 3<br /> <br /> Tổng quan (tt)<br /> • Khó khăn của vấn ñề tối ưu hóa chương trình :<br /> – Có nhiều chiến lược khác nhau<br /> <br /> • Phải quyết ñịnh :<br /> – Tối ưu hóa cái gì – không gian hay thời gian?<br /> – Tối ưu hóa ở ñâu trong chương trình?<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khi nào cần tối ưu hóa?<br /> • Khi chương trình không ñạt ñược hiệu quả hợp lý<br /> về không gian và thời gian<br /> • Khi có khả năng giảm thiểu ñộ phức tạp của<br /> chương trình<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản