intTypePromotion=1

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng (1)

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:78

0
97
lượt xem
17
download

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng (1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 1 bao gồm những nội dung về chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng; quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng (1)

 1. Chương 1 Chủ nghĩa duy vật  biện chứng
 2.   I. Chủ nghĩa duy vật và chủ vật biện  chứng        1. Sự đối lập giưa chủ nghĩa duy vật và chủ  nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ  bản của triết học.    Vấn đề cơ bản  của triết học?
 3.        “ Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc  biệt là triết học hiện đại, là vấn đề quan hệ  giữa tư duy với tồn tại".
 4. VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC GỒM HAI MẶT MẶT THỨ NHẤT Giữa tư duy và tồn tại hay vật MẶT THỨ HAI chất và ý thức cái nào có trước, Con người có khả năng nhận cái nào có sau, cái nào quyết thức được thế giới định cái nào? hay không?
 5. Giải quyết mặt thứ nhất Giữa tư duy và tồn tại hay vật chất và ý thức cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào? CNDV là trường phái triết học CNDT là trường phái triết học cho rằng bản chất của thế giới cho rằng bản chất của thế giới là vật chất, vật chất có trước là ý thức, ý thức có trước và và quyết định ý thức. quyết định vật chất.
 6. CNDV CNDV chất phác CNDV biện chứng CNDV siêu hình Vật chất đồng Thế giới vật chất Thế giới vật chất nhất với dạng tồn tại độc lập, liên hệ mật thiết vật thể cụ thể tĩnh tại. với nhau, luôn vận động và phát triển. Vật chất là cái có trước, quyết định ý thức. Xuất phát từ giới tự nhiên để giải thích giới tự nhiên.
 7. CNDT KHÁCH QUAN “Ý niêṃ CNDT ̣ tuyêt đô ́i” G.Hêghen (1770­1831) Là ý thức (Tư duy,  CNDT Tinh thần... ̉ CHU QUAN “Cái Tôi ̉ BAN  ̉ Cam gia ́c” CHẤT THẾ  GIỚI? G.Beccli (1684 ­ 1753)
 8. CNDT CNDT chủ quan CNDT khách quan Thừa nhận tính thứ Thừa nhận tính nhất của ý thức con thứ nhất của ý người cho rằng mọi thức, nhưng đó là sự vật,hiện tượng thứ tinh thần chỉ là sự phức hợp khách quan có của những cảm giác trước và tồn tại cá nhân,con người. độc lập với con người.
 9. Giải quyết mặt thứ hai của vấn đề cơ bản triết học CNDV CNDT Con người có khả năng nhận thức được thế giới CNDV CNDT Nhận thức của con người Nhận thức của con người là nhận thức về là nhận thức về nhận thức, thế giới khách quan về thế giới tinh thần
 10. THẾ GIỚI KHÁCH QUAN
 11. ̉ BAN CHÂ ̉ ́T CUA THÊ ́ GIỚI LÀ ̣ “Ý NIÊM ” ̣ NHÂN TH ỨC LÀ QUÁ TRÌNH “HỒI TƯỞNG” Platon (427­374 tr.CN)
 12. * Chủ nghĩa duy vật chất phác thời cổ  đại. Vì sao gọi là chủ nghĩa  duy vật chất phác ?
 13. ? KIM THỔ THỦY ? - SINH -THỪA - KHẮC ? - VŨ HỎA MỘC ? ? Biên soạ n: PHẠ M VĂN SINH – Trương ̀ Đạ i họ c Kinh tế Quốc dân ­ 2006
 14. * " về cơ bản vũ trụ được tạo thành bởi một nguyên tố duy nhất , nguyên tố ấy là nước." (tr15 sách câu chuyên triết học ) Thalès de Milet (fin 7e s. ­ début 6e s.)
 15. Cách ngôn của Heraclit:  “Lửa” là nguồn gốc sinh Thế giới vật chất  Mãi mãi đã, ra tất cả mọi sự vật,  đang và sẽ là ngọn lửa vĩnh viễn  là khởi nguyên của thế giới. đang không ngừng bùng cháy  và tàn lụi”.
 16. Đêmôcrít Khởi nguyên của thế giới là nguyên tử.
 17. Thừa nhận tính thứ nhất của vật chất, coi sự  sinh thành của thế giới từ một hoặc một số  ĐẶC dạng vật chất cụ thể, cảm tính. ĐiỂM CHỦ  Những lý giải về thế giới của họ còn mang  NGHĨA nặng tính trực quan, ngây thơ, chất phát.  DUY  VẬT  CHẤT  Lấy bản thân vật chất của giới tự nhiên để giải  PHÁC thích về giới tự nhiên, nó không viện dẫn từ  một đấng thần linh nào để giải thích thế giới.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2