Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:54

0
131
lượt xem
26
download

Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo bài giảng Những NL cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3 - Chủ nghĩa duy vật lịch sử sau đây để nắm bắt những nội dung về vai trò của sản xuất vật chất & quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; biện chứng giữa cơ sở hạ tầng & kiến trúc thượng tầng; biện chứng giữa tồn tại xã hội & ý thức xã hội; hình thái kinh tế – xã hội; đấu tranh giai cấp & cách mạng xã hội; quan niệm về con người & vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản