intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Nội dung cơ bản của luật đầu tư và nghị định 108/2006/NĐ-CP - TS. Đỗ Nhất Hoàng

Chia sẻ: Dxfgbfcvbc Dxfgbfcvbc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
60
lượt xem
11
download

Bài giảng Nội dung cơ bản của luật đầu tư và nghị định 108/2006/NĐ-CP - TS. Đỗ Nhất Hoàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nội dung cơ bản của luật đầu tư và nghị định 108/2006/NĐ-CP nhằm trình bày các nội dung chính như: các văn bản hướng dẫn thi hành luật đầu tư 2005, hiệu lực của luật đầu tư và nghị định 108/2006/NĐ-CP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nội dung cơ bản của luật đầu tư và nghị định 108/2006/NĐ-CP - TS. Đỗ Nhất Hoàng

 1. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ NGHỊ ĐỊNH 108/2006/NĐ-CP Trình bày: TS. Đỗ Nhất Hoàng Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hà nội, tháng 10-2006
 2. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ 2005 1. Nghị định 108/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2. Nghị định 78/NĐ-CP ngày 9/8/2006 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 3. Nghị định quy định về đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT (Đang trình Chính phủ) [Nghị định 108/2009 và Thụng tư 03/2011/TT-BKH hướng dẫn thực hiện về đầu tư theo hinh thức BOT, BTO,BT] 4. Quyết định số 1088/QĐ-BKH ngày 19/10/06 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 2
 3. HIỆU LỰC CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2005 NGHỊ ĐỊNH 108/2006/NĐ-CP 1. Luật Đầu tư 2005 có hiệu lực từ ngày 1/7/2006 2. Nghị định 108/NĐ-CP ngày 22/9/2006 có hiệu lực từ ngày 26/10/2006 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 3
 4. LUẬT ĐẦU TƯ 2005 THAY THẾ CÁC LUẬT 1. Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000 3. Luật khuyến khích đầu tư trong nước 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 4
 5. NGHỊ ĐỊNH 108/NĐ-CP THAY THẾ CÁC VĂN BẢN 1. Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2. Nghị định 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2000/NĐ-CP 3. Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 về ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 4. Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 quy định chi tiết Luật Khuyến khích đầu tư trong nước 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 5
 6. NGHỊ ĐỊNH 108/NĐ-CP THAY THẾ CÁC NGHI ĐỊNH (TIẾP THEO) 5. Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B, C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 6. Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư kèm theo các Nghị định: Nghị định 164/2003/NĐ -CP ngày 22/12/2003 quy định chi tiết Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 164/2003/NĐ -CP ngày22/12/2003 và Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 quy định chi tiết Thuế, xuất khẩu, thuế nhập khẩu 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 6
 7. 1. MỤC TIÊU XÂY DỰNG LUẬT ĐẦU TƯ VÀ NGHỊ ĐỊNH 108 1. Mở rộng quyền tự do đầu tư 2. Tạo mặt bằng pháp lý chung cho đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài 3. Phù hợp với cam kết quốc tế 4. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 7
 8. 2. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 1. §Çu t­ trùc tiÕp 2. §Çu t­ gi¸n tiÕp 3. §Çu t­ cña t­ nh©n 4. §Çu t­ kinh doanh vèn nhµ n­íc 5. §Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam 6. §Çu t­ tõ ViÖt Nam ra n­íc ngoµi 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 8
 9. 3. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 108 1. Nghị định 108 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2005 2. Đầu tư gián tiếp theo quy định riêng 3. Đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT theo quy định riêng của Chính phủ 4. Đầu tư ra nước ngoài theo Nghị định 78 5. Đầu tư đặc thù theo pháp luật chuyên ngành 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 9
 10. 4. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ NGHỊ ĐỊNH 108 1. Nhà đầu tư gồm: Doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã, liên hiệp HTX thành lập theo Luật Hợp tác xã; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập trước 1/7/2006; Hộ kinh doanh; Cá nhân; Tổ chức, cá nhân nước ngoài; Người Việt nam định cư ở nước ngoài; Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; Các tổ chức khác theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 10
 11. 5. MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUYỀN TỰ DO ĐẦU TƯ, KINH DOANH ĐƯỢC MỞ RỘNG 1. Nhà đầu tư tự quyết định về đầu tư trong lĩnh vực pháp luật không cấm, hạn chế. Tự quyết định về hình thức, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, hoạt động đầu tư kinh doanh, chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư… 2. Được trực tiếp xuất khẩu, uỷ thác xuất khẩu, trực tiếp nhập khẩu, uỷ thác nhập khẩu hàng hoá phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh; được quảng cáo, gia công, gia công lại hàng hoá liên quan đến hoạt động đầu tư 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 11
 12. 5. MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUYỀN TỰ DO ĐẦU TƯ, KINH DOANH ĐƯỢC MỞ RỘNG (TIẾP THEO) 3. Bình đẳng tiếp cận, sử dụng nguồn lực đầu tư: tín dụng, đất đai, tài nguyên, các tiện ích công cộng, áp dụng giá, phí, lệ phí thống nhất … 4. Tiếp cận dữ liệu của nền kinh tế quốc dân và thông tin kinh tế – xã hội liên quan đến hoạt động đầu tư 5. Tham gia góp ý kiến vào các van bản pháp luật ngay trong quá trinh soạn thảo... 6. Khiếu nại, khởi kiện những tổ chức, cá nhân có hành vi sách nhiễu, cản trở hoạt động đầu tư và các vi phạm pháp luật khác về đầu tư 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 12
 13. 6. XOÁ BỎ CÁC RÀO CẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMS) được thực hiện, cụ thể quy định không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện các yêu cầu như: 1. ưu tiên mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ trong nước 2. Đạt lỷ lệ nội địa hóa 3. Đạt tỷ lệ nhất định về xuất khẩu, nhập khẩu 4. Đạt tỷ lệ nhất định về nghiên cứu và phát triển trong nước (R&D) 5. Cung cấp hàng hóa tại 1 địa điểm cụ thể 6. Đặt trụ sở tại một địa điểm cụ thể 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 13
 14. 7. BẢO ĐẢM CỦA NHÀ NƯỚC 1. Vốn và tài sản của nhà đầu tư không bị quốc hữu hoá, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính 2. Trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia mà phải trưng mua, trưng dụng tài sản của nhà đầu tư thì nhà nước sẽ bồi thường trên cơ sở bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và không phân biệt giữa các nhà đầu tư 3. Được chuyển ra nước ngoài thu nhập hợp pháp từ hoạt động đầu tư bằng đồng tiền tự do chuyển đổi 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 14
 15. 8. BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ KHI THAY ĐỔI LUẬT PHÁP, CHÍNH SÁCH 1. Trường hợp luật pháp, chính sách mới mà ưu đãi cao hơn thì nhà đầu tư được hưởng theo ưu đãi mới kể từ ngày luật pháp, chính sách mới có hiệu lực 2. Trường hợp luật pháp, chính sách mới mà bất lợi cho nhà đầu tư thì nhà đầu tư được giải quyết theo các biện pháp:  Tiếp tục hưởng các quyền lợi, ưu đãi  Được trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế  Điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư  Bồi thường trong trường hợp cần thiết (Cơ quan cấp GCNĐT trình Thủ tướng CP hướng xử lý để bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư) 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 15
 16. 9. BẢO LÃNH CỦA CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH CHO CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG VỀ CÁC NỘI DUNG SAU: 1. VAY VỐN 2. CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU 3. BAO TIÊU SẢN PHẨM 4. THANH TOÁN 5. CÁC NGHĨA VỤ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHÁC 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 16
 17. 10. LĨNH VỰC, ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ; LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ LĨNH VỰC CẤM ĐẦU TƯ 1. Kèm theo ND 108 có các danh mục:  Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (Phụ lục I),  Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư (Phụ lục II)  Danh mục đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục III)  Danh mục cấm đầu tư (Phụ lục IV) 2. Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư kèm theo ND 108 thay thế danh mục lĩnh vực và địa bàn ban hành kèm theo ND 164 (Thuế thu nhập doanh nghiệp) và ND 149 (Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu) 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 17
 18. 10. LĨNH VỰC, ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ; LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ LĨNH VỰC CẤM ĐẦU TƯ (TIẾP THEO) 3. Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư bao gồm: Lĩnh vực ưu đãi đầu tư và Lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm: Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. 4. Lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư trong nước quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật Đầu tư 5. Lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Phụ lục III kèm theo ND 108 6. Lĩnh vực cấm đầu tư áp dụng chung cho đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài quy định tại Phụ lục IV kèm theo ND 108 7. Dự án đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế và lĩnh vực có tác động đến cộng đồng thì TTg CP sẽ có quy định riêng về điều kiện phải ký quỹ hoặc mua bảo hiểm khách hàng 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 18
 19. 11. ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 1. Dự án đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (Phụ lục I) được áp dụng ưu đãi đầu tư như dự án đầu tư vào Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (Phụ lục II) 2. Các ưu đãi đầu tư được ghi vào GCNĐT. Trường hợp dự án đầu tư trong nước không có GCNĐT mà đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư đến Cơ quan nhà nước thực hiện ưu đãi đầu tư đề nghị cho hưởng ưu đãi đầu tư 3. Cơ quan nhà nước thực hiện ưu đãi đầu tư căn cứ vào thực tế đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định trong GCNĐT để áp dụng ưu đãi đầu tư. Nếu không đáp ứng điều kiện thì không được hưởng ưu đãi. Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng thêm các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đó và có quyền yêu cầu cơ quan cấp GCNĐT quy định bổ sung ưu đãi vào GCNĐT 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 19
 20. 11. ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ (TIẾP THEO) 4. Dự án đầu tư đang hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Hợp tác xã và các luật thuế trước khi Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi đó 5. Trường hợp pháp luật, chính sách mới mà ưu đãi hơn các ưu đãi mà nhà đầu tư đang hưởng thì các ưu đãi đầu tư mới sẽ được áp dụng 6. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với pháp luật Việt Nam thì nhà đầu tư có quyền lựa chọn áp dụng Điều ước quốc tế hoặc pháp luật Việt Nam 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản