Bài giảng Nội dung cơ bản của một số sắc thuế và khoản thu thuộc hệ thống thuế Việt Nam trong chương trình ôn thi CPA 2015 - PGS.TS. Lê Xuân Trường

Chia sẻ: You You | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
117
lượt xem
24
download

Bài giảng Nội dung cơ bản của một số sắc thuế và khoản thu thuộc hệ thống thuế Việt Nam trong chương trình ôn thi CPA 2015 - PGS.TS. Lê Xuân Trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng này trình bày các nội dung cơ bản của một số sắc thuế và khoản thu thuộc hệ thống thuế Việt Nam trong chương trình ôn thi CPA 2015. Các nội dung chính trong bài giảng gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế tài nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nội dung cơ bản của một số sắc thuế và khoản thu thuộc hệ thống thuế Việt Nam trong chương trình ôn thi CPA 2015 - PGS.TS. Lê Xuân Trường

 1. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MỘT SỐ SẮC THUẾ VÀ KHOẢN THU THUỘC HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI CPA 2015 THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO Người biên soạn: PGS. TS Lê Xuân Trường Học viện Tài chính 1 NỘI DUNG CHÍNH I. Thuế giá trị gia tăng II. Thuế tiêu thụ đặc biệt III. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu IV. Thuế thu nhập doanh nghiệp V. Thuế thu nhập cá nhân VI. Thuế nhà thầu nước ngoài VII. Thuế tài nguyên 2 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 1
 2. I. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO 3 VĂN BẢN PHÁP LUẬT • Luật thuế GTGT 2008 (Số 13/2008/QH12). • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng 2013 • Luật Quản lý thuế 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2012 • Luật số 71/2014/QH13 • Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT. • Nghị định 83/2013/NĐ-CP • Nghị định 12/2015/NĐ-CP • Thông tư 219/2013/TT-BTC 4 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 2
 3. VĂN BẢN PHÁP LUẬT (tiếp) • Thông tư 119/2014/TT-BTC • Thông tư 151/2014/TT-BTC • Thông tư 156/2013/TT-BTC • Thông tư 39/2014/TT-BTC • Thông tư 26/2015/TT-BTC THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO 5 NỘI DUNG CHÍNH 1. Phạm vi áp dụng 2. Căn cứ tính thuế 3. Phương pháp tính thuế 4. Quy định về hóa đơn, chứng từ 5. Kê khai, nộp thuế 6. Hoàn thuế 6 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 3
 4. 1. PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Đối tượng chịu thuế GTGT - Nguyên tắc chung - Cơ sở của nguyên tắc 1.2. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế - Số lượng đối tượng… - Bản chất… THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO - Nguyên tắc chung… - Một số trường hợp đặc biệt… - Kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi sản xuất, kinh doanh HHDV không chịu thuế GTGT… 7 1.3. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH VÀ NỘP THUẾ Lý do những trường hợp không phải kê khai, tính và nộp thuế Hiểu đúng đối tượng và trường hợp áp dụng: Nông sản chưa qua chế biến Chú ý ngoại lệ và các trường hợp mới sửa đổi - Điều chuyển tài sản - Tiêu dùng nội bộ Phân biệt các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT với đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT 8 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 4
 5. 1.4. NGƯỜI NỘP THUẾ Phân nhóm người nộp thuế Một vài trường hợp đặc biệt cần chú ý - Ủy thác nhập khẩu - Ủy thác xuất khẩu THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO - Nhà thầu nước ngoài 9 2. CĂN CỨ TÍNH THUẾ 2.1. Giá tính thuế • Về nguyên tắc, giá tính thuế GTGT được quy định như thế nào? Cơ sở của nguyên tắc này? • Nắm vững hai trường hợp cơ bản: (i) Giá tính thuế đối với hàng hoá, dịch vụ trong nước (ii) Giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu. • Thời điểm xác định thuế GTGT • Đồng tiền xác định giá tính thuế • Nắm quy định và giải thích lý do quy định các trường hợp đặc thù sau đây: 10 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 5
 6. GIÁ TÍNH THUẾ (tiếp) Các trường hợp đặc thù về giá tính thuế (tiếp)… • Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB và thuế môi trường • Trao đổi, biếu tặng, trả thay lương • Hàng hóa khuyến mại • Cho thuê tài sản • Bán trả góp, trả chậm • Gia công hàng hoá THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO • Xây dựng, lắp đặt • Đại lý bán đúng giá, môi giới • Chứng từ đặc thù: tem thư, vé cước vận tải • Casino, trò chơi điện tử có thưởng • Dịch vụ du lịch lữ hành trọn gói • Bất động sản… 11 2.2. THUẾ SUẤT  Khái quát các mức thuế suất thuế GTGT  Thuế suất 0%: • Trường hợp áp dụng (Từ chìa khóa)? • Các trường hợp coi như xuất khẩu? • Điều kiện? • Ngoại lệ? • Phân tích ý nghĩa của việc áp dụng thuế suất 0%. • Phân biệt thuế suất 0% và không thuộc diện chịu thuế GTGT? • Phân biệt thuế suất 0% và không phải kê khai, tính, nộp thuế GTGT 12 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 6
 7. NGOẠI LỆ CỦA THUẾ SUẤT 0% • Một số dịch vụ xuất khẩu… • Tài nguyên, khoáng sản chưa qua chế biến xuất khẩu • HHDV cung cấp cho cá nhân không kinh doanh trong khu phi thuế quan • Xe ô tô bán cho… khu phi thuế quan • Xăng dầu …. phi thuế quan… mua tại nội địa THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO • Một số dịch vụ … phi thuế quan… • Một số dịch vụ cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài… • Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu: Không tính VAT đầu ra, không được khấu trừ VAT đầu vào 13 3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT • Cần chia làm hai trường hợp cơ bản: (1) Đối với hàng hoá nhập khẩu; (2) Đối với hàng hoá sản xuất, kinh doanh trong nước và xuất khẩu. • Với mỗi phương pháp, sinh viên cần nắm được hai nội dung cơ bản là: (i) Đối tượng áp dụng phương pháp; và (ii) Công thức xác định số thuế phải nộp. 3.1. Đối với hàng hóa nhập khẩu VAT phải nộp = Giá tính thuế GTGT x Thuế suất 3.2. Đối với hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước và xuất khẩu 14 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 7
 8. 3.2.1. PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ a) Đối tượng áp dụng b) Công thức xác định Thuế GTGT đầu ra • Trình tự xác định • Cách xác định THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ • Chứng từ sử dụng để xác định • Trình tự và cách xác định • Nguyên tắc • Điều kiện 15 4. QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ  Quy định hiện hành có các loại hóa đơn gì (Nghị định 51/2010, 04/2014 và Thông tư 39/2014)?  Căn cứ vào đối tượng sử dụng hóa đơn  Căn cứ vào cách thức tạo lập và hình thức hóa đơn  Hóa đơn hợp pháp và hóa đơn hợp pháp được sử dụng có giống nhau không?  Một số trường hợp đặc thù về sử dụng hóa đơn • Giảm giá bán; trả lại hàng • Uỷ thác nhập khẩu • Đại lý bán đúng giá • Hàng hóa xuất cho cơ sở phụ thuộc • … 16 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 8
 9. 5. KÊ KHAI, NỘP THUẾ Kỳ khai thuế GTGT nội địa • Khai theo tháng • Khai theo quý Kỳ khai thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu Nguyên tắc kê khai thuế Thời hạn nộp tờ khai THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO Hồ sơ khai thuế Xử lý khi có thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết Kê khai bổ sung, điều chỉnh 17 6. KÊ KHAI, NỘP THUẾ (TIẾP) Những trường hợp kê khai đặc thù: • Đơn vị trực thuộc • CSKD xây dựng và bán hàng vãng lai ngoại tỉnh • Uỷ thác nhập khẩu • Đại lý • Hoạt động vận tải • Trường hợp ủy nhiệm lập hóa đơn • Một số dịch vụ bán lẻ: Xăng, dầu, điện… 18 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 9
 10. 6. KÊ KHAI, NỘP THUẾ (TIẾP) Nguyên tắc chung về thời hạn nộp thuế Thời hạn nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu Đồng tiền nộp thuế Xử lý khi nộp thừa hoặc thiếu thuế Những quy định đặc thù THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO 19 6. HOÀN THUẾ • Các trường hợp hoàn thuế? • Phân tích ý nghĩa của các trường hợp hoàn thuế và phân loại các trường hợp hoàn thuế thành các nhóm khác nhau theo cùng tính chất kinh tế. • Nắm chắc điều kiện để được khấu trừ và hoàn thuế đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu. • Nắm những quy định cơ bản về trách nhiệm của đối tượng nộp thuế, cơ quan thuế, cơ quan kho bạc; thẩm quyền giải quyết hoàn thuế; thời hạn giải quyết hoàn thuế 20 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 10
 11. II. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO 21 VĂN BẢN PHÁP LUẬT • Luật thuế TTĐB 2008 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB năm 2015 (áp dụng từ 1/1/2016) • Luật Quản lý thuế 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2012 • Luật số 71/2014/QH13 • Nghị định số 26/2009/NĐ-CP • Nghị định 113/2011/NĐ-CP • Nghị định 83/2013/NĐ-CP • Nghị định 12/2015/NĐ-CP • Thông tư 05/2012/TT-BTC • Thông tư 156/2013/TT-BTC 22 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 11
 12. NỘI DUNG CHÍNH 1. Phạm vi áp dụng 2. Căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế 3. Khấu trừ 4. Giảm thuế THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO 5. Quy định về hóa đơn, chứng từ 6. Kê khai, nộp thuế 23 1. PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Đối tượng chịu thuế  10 nhóm hàng hóa  6 nhóm dịch vụ  Lưu ý trường hợp đặc thù: Cục nóng điều hòa 24 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 12
 13. 1.2. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ  Phân nhóm theo đạo lý của quy định  Lưu ý trường hợp ngoại lệ: Xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi nhập khẩu hoặc từ thị trường nội địa bán vào khu phi thuế quan THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO 25 1.3. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ Tổ chức/cá nhân thuộc sản xuất diện hàng hóa chịu Tổ chức/cá nhân thuế nhập khẩu tiêu thụ đặc biệt Tổ chức/cá nhân kinh doanh dịch vụ 26 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 13
 14. 2. CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ  Công thức xác định Thuế TTĐB Giá tính thuế Thuế suất = x phải nộp TTĐB thuế TTĐB THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO 27 2.1. GIÁ TÍNH THUẾ  Nguyên tắc chung  Đối với hàng hóa nhập khẩu  Đối với hàng hóa sản xuất trong nước  Một số trường hợp đặc thù - Gia công - Cửa hàng phụ thuộc - Đại lý - Bán qua cơ sở kinh doanh thương mại… 28 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 14
 15. 2.2. THUẾ SUẤT  Nguyên tắc thiết kế biểu thuế  Nguyên tắc áp dụng biểu thuế THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO 29 3. KHẤU TRỪ THUẾ  Trường hợp và đối tượng áp dụng khấu trừ  Nguyên tắc khấu trừ  Điều kiện khấu trừ  Đối với hàng hóa nhập khẩu: Chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập khẩu  Đối với hàng hóa mua nội địa: - Hợp đồng… trực tiếp từ CSSX… - Bản sao giấy chứng nhận kinh doanh… - Hóa đơn GTGT hợp pháp - Chứng từ thanh toán qua ngân hàng 30 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 15
 16. 4. GIẢM THUẾ  Trường hợp và đối tượng được giảm thuế  Nguyên tắc giảm  Mức giảm tối đa THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO 31 5. HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ  Nguyên tắc chung  Sử dụng hóa đơn trong trường hợp đặc thù - Bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng phụ thuộc cùng địa phương - Bán hàng qua chi nhánh, cửa hàng phụ thuộc khác địa phương - Bán hàng qua đại lý đúng giá 32 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 16
 17. 6. KÊ KHAI, NỘP THUẾ  Kỳ khai thuế - Nội địa - Nhập khẩu  Thời hạn  Các trường hợp đặc thù THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO - Gia công - Cơ sở kinh doanh thương mại mua hàng hóa để sản xuất nhưng đem tiêu thụ trong nước - Cửa hàng hạch toán phụ thuộc 33 III. THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 34 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 17
 18. VĂN BẢN PHÁP LUẬT • Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005 • Luật Quản lý thuế 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2012 • Luật số 71/2014/QH13 • Luật Hải quan 2014 • Nghị định số 87/2010/NĐ-CP • Nghị định 83/2013/NĐ-CP THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO • Nghị định 08/2015/NĐ-CP • Nghị định 12/2015/NĐ-CP • Thông tư 38/2015/TT-BTC • Thông tư 205/2010/TT-BTC • Thông tư 29/2014/TT-BTC • Thông tư 156/2013/TT-BTC 35 NỘI DUNG CHÍNH 1. Phạm vi áp dụng 2. Căn cứ tính thuế 3. Miễn thuế, giảm thuế 4. Hoàn thuế 5. Kê khai, nộp thuế 36 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 18
 19. 1. PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Đối tượng chịu thuế 1.2. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế 1.3. Đối tượng nộp thuế THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO 37 1.1. ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ - Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu hoặc biên giới Việt Nam - Hàng hóa thị trường trong nước khu phi thuế quan 38 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 19
 20. 1.2. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THUỘC DIỆN CHỊU THUẾ Hàng hóa… - Chuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường - Nhập khẩu phi thuế quan phi thuế quan - Viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại THUÕ Vµ QU¶N Lý THUÕ N¢NG CAO - Phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu 39 1.3. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ Đối tượng nộp thuế đương nhiên - Chủ hàng hóa XNK - Cá nhân có hàng hóa khi XNC - Tổ chức nhận ủy thác XNK Đối tượng được ủy quyền hoặc nộp thuế thay - Đại lý làm thủ tục… ủy quyền - Ngân hàng/tổ chức tín dụng… - Tổ chức kinh doanh chuyển phát nhanh… 40 Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2015 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản