intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 5 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

96
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 5 Những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Gian lận và sai sót với việc xác định nội dung kiểm toán, trọng yếu và rủi ro với việc lựa chọn nội dung kiểm toán cụ thể, chứng từ kiểm toán, cơ sở dẫn liệu, bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 5 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

CHƢƠNG 5:<br /> NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN THUỘC NỘI<br /> DUNG KIỂM TOÁN<br /> <br /> I. Gian lận và sai sót với việc xác định nội dung<br /> kiểm toán<br /> II. Trọng yếu và rủi ro với việc lựa chọn nội dung<br /> kiểm toán cụ thể<br /> III. Chứng từ kiểm toán, cơ sở dẫn liệu, bằng chứng<br /> kiểm toán và hồ sơ kiểm toán<br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 1<br /> <br /> I. GIAN LẬN VÀ SAI SÓT VỚI VIỆC XÁC<br /> ĐỊNH NỘI DUNG KIỂM TOÁN<br /> 1. Gian lận<br /> * Khái niệm: Gian lận là hành vi cố ý lừa dối, giấu diếm, xuyên tạc sự<br /> thật với mục đích tư lợi.<br /> * Các hình thức biểu hiện của gian lận:<br /> - Xuyên tạc, làm giả chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính,<br /> - Sửa đổi chứng từ, tài liệu kế toán làm sai lệch báo cáo tài chính,<br /> - Biển thủ tài sản,<br /> - Che dấu hoặc cố ý bỏ sót các thông tin, tài liệu hoặc nghiệp vụ kinh<br /> tế làm sai lệch báo cáo tài chính,<br /> - Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế không đúng sự thật,<br /> - Cố ý áp dụng sai các chuẩn mực, nguyên tắc, phương pháp, chế độ<br /> kế toán, chính sách tài chính,<br /> - Cố ý tính toán sai về số học.<br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. GIAN LẬN VÀ SAI SÓT VỚI VIỆC XÁC<br /> ĐỊNH NỘI DUNG KIỂM TOÁN<br /> * Các yếu tố làm gian lận nảy sinh:<br /> - Sự xúi giục,<br /> - Cơ hội,<br /> - Thiếu liêm khiết.<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 3<br /> <br /> I. GIAN LẬN VÀ SAI SÓT VỚI VIỆC<br /> XÁC ĐỊNH NỘI DUNG KIỂM TOÁN<br /> 2. Sai sót<br /> * Khái niệm: Sai sót là những hành vi không cố ý do<br /> nhầm lẫn, bỏ sót hoặc do năng lực yếu kém tạo ra<br /> những sai phạm.<br /> * Các hình thức biểu hiện của sai sót:<br /> - Lỗi tính toán về số học hoặc ghi chép sai,<br /> - Bỏ sót hoặc hiểu sai, làm sai các khoản mục, các<br /> nghiệp vụ kinh tế,<br /> - Áp dụng sai các chuẩn mực, nguyên tắc, phương<br /> pháp và chế độ kế toán, chính sách tài chính nhưng<br /> không cố ý.<br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 4<br /> <br /> I. GIAN LẬN VÀ SAI SÓT VỚI VIỆC<br /> XÁC ĐỊNH NỘI DUNG KIỂM TOÁN<br /> * Các yếu tố làm sai sót nảy sinh:<br /> - Năng lực,<br /> - Sức ép,<br /> - Lề lối làm việc.<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2