intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 3 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
43
lượt xem
1
download

Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 3 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 3 Các loại kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát các cách phân loại kiểm toán, phân loại kiểm toán theo đối tượng cụ thể, phân loại kiểm toán theo hệ thống bộ máy tổ chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 3 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

CHƢƠNG 3:<br /> CÁC LOẠI KIỂM TOÁN<br /> I. Khái quát các cách phân loại kiểm toán<br /> II. Phân loại kiểm toán theo đối tƣợng cụ thể<br /> III. Phân loại kiểm toán theo hệ thống bộ máy tổ<br /> chức<br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 1<br /> <br /> I. KHÁI QUÁT CÁC CÁCH<br /> PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN<br /> * Nếu phân loại theo đối tượng cụ thể:<br /> - Kiểm toán (báo cáo) tài chính<br /> - Kiểm toán nghiệp vụ (hoạt động)<br /> - Kiểm toán liên kết<br /> * Nếu phân loại theo hệ thống bộ máy tổ chức:<br /> - Kiểm toán nhà nƣớc<br /> - Kiểm toán độc lập<br /> - Kiểm toán nội bộ<br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. KHÁI QUÁT CÁC CÁCH<br /> PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN<br /> * Nếu phân loại theo phương pháp áp dụng trong kiểm toán:<br /> - Kiểm toán chứng từ<br /> - Kiểm toán ngoài chứng từ<br /> * Nếu phân loại theo lĩnh vực cụ thể:<br /> - Kiểm toán thông tin<br /> - Kiểm toán quy tắc (tuân thủ)<br /> - Kiểm toán hiệu năng<br /> - Kiểm toán hiệu quả<br /> * Nếu phân loại theo quan hệ giữa chủ thể và khách thể kiểm toán:<br /> <br /> - Nội kiểm<br /> - Ngoại kiểm<br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 3<br /> <br /> I. KHÁI QUÁT CÁC CÁCH<br /> PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN<br /> * Nếu phân loại theo phạm vi tiến hành cuộc kiểm toán:<br /> - Kiểm toán toàn diện<br /> - Kiểm toán chọn điểm<br /> * Nếu phân loại theo tính chu kỳ của kiểm toán:<br /> - Kiểm toán thƣờng kỳ<br /> - Kiểm toán định kỳ<br /> - Kiểm toán bất thƣờng (đột xuất)<br /> * Nếu phân loại theo quan hệ pháp lý của kiểm toán:<br /> - Kiểm toán bắt buộc<br /> - Kiểm toán tự nguyện<br /> …<br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 4<br /> <br /> II. PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN THEO<br /> ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ<br /> - Kiểm toán (bảng khai) tài chính (Audit of<br /> financial statements)<br /> - Kiểm toán hoạt động (Operation Audit)<br /> - Kiểm toán liên kết (Intergrated Audit)<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2