intTypePromotion=3

Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 1 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
86
lượt xem
11
download

Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 1 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 1: Tổng quan về đầu tư chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu về tài sản thực và tài sản tài chính, sự khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ, tầm quan trọng của việc nghiên cứu đầu tư, phân tích giá trị đồng tiền theo thời gian.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 1 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

PhânTích<br /> Đầu Tư<br /> Chứng<br /> Khoán<br /> Giảng viên: Th.S Phạm Hoàng Thạch<br /> Khoa: Tài Chính – Ngân Hàng<br /> Email: phamhoangthach@yahoo.com<br /> <br /> Tổng quan<br /> • Phân tích (Analysis): là quá trình thu thập, xử<br /> lý thông tin, dữ liệu tài chính và phi tài chính<br /> để đánh giá, đo lường hoạt động của doanh<br /> nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt<br /> <br /> động đầu tư<br /> • Đầu tư (Investment): là một sự hy sinh giá trị<br /> hiện tại để đổi lấy một sự kỳ vọng gia tăng lớn<br /> hơn về giá trị vào thời điểm trong tương lai<br /> • Chứng khoán nợ (Debt) và chứng khoán vốn<br /> (Equity)<br /> • Rủi ro (Risk) và lợi nhuận (Return)<br /> <br /> Các nội dung chủ yếu<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ<br /> CHỨNG KHOÁN<br /> Tìm hiểu về Tài sản thực và tài sản tài<br /> chính<br /> Sự khác biệt giữa Đầu tư và đầu cơ<br /> Tầm quan trọng của việc nghiên cứu đầu<br /> tư<br /> Phân tích Giá trị đồng tiền theo thời gian<br /> <br /> 1<br /> <br /> Các nội dung chủ yếu<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> CHƯƠNG 2: LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO<br /> TRONG ĐẦU TƯ<br /> Hiểu được định nghĩa và biết cách đo<br /> lường lợi nhuận và rủi ro.<br /> Biết cách xác định lợi nhuận và rủi ro của<br /> một loại chứng khoán hay tài sản.<br /> Lợi nhuận và rủi ro danh mục đầu tư<br /> Tìm hiểu ứng dụng của Mô hình CAPM<br /> <br /> Các nội dung chủ yếu<br /> CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU<br /> • Tìm hiểu những đặc điểm và hình thức cơ bản<br /> của trái phiếu<br /> • Hiểu được giá trị của trái phiếu và nguyên<br /> nhân làm thay đổi giá trái phiếu<br /> • Hiểu được cấu trúc của tỷ lệ lãi suất yêu cầu<br /> và các yếu tố xác định lợi suất trái phiếu<br /> • Tìm hiểu các loại trái phiếu đặc biệt khác và<br /> cách thức định giá chúng<br /> • Thời gian đáo hạn bình quân và độ lồi TP<br /> • Quyết định đầu tư Trái phiếu<br /> <br /> Các nội dung chủ yếu<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU<br /> Tổng quan về Phân tích cơ bản<br /> Phân tích các yếu tố vĩ mô<br /> Phân tích tác động và cạnh tranh ngành<br /> Phân tích doanh nghiệp & xác định giá trị<br /> nội tại<br /> – Định giá cổ phiếu dựa trên mô hình tăng<br /> trưởng dòng cổ tức<br /> – Định giá theo dòng tiền FCFF, FCFE<br /> – Định giá dựa trên các tỷ số P/E, P/B, P/S, P/CF<br /> <br /> 2<br /> <br /> Các nội dung chủ yếu<br /> CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT<br /> – Định nghĩa và khái niệm cơ bản<br /> – Các dạng biểu đồ<br /> – Phân tích khối lượng<br /> – Đường xu hướng (Trends /Channels)<br /> – Mức hỗ trợ và kháng cự (Support & Resistance)<br /> – Đường trung bình (MA), Đường MACD,<br /> – Đường Stochatic, Dải Bollinger Band<br /> – Dãy Fibonacci trong PTKT<br /> – Một số mẫu hình thường gặp<br /> <br /> Phương pháp học và những lưu ý<br /> • Từ đơn giản cho đến phức tạp.<br /> • Kiến thức của bài giảng trước làm nền cho các<br /> bài sau.<br /> • Kết hợp công thức và ví dụ thực tế.<br /> • Giảng ít về lý thuyết, tập trung bài tập, ví dụ<br /> mẫu.<br /> • Và điều cuối cùng là môn học không là khó, học<br /> viên cần tập trung chú ý nghe, ghi chép và cố<br /> gắng thực hành.<br /> <br /> Bài Giảng 1<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ<br /> CHỨNG KHOÁN<br /> <br /> PhânTích<br /> Đầu Tư<br /> Chứng<br /> Khoán<br /> Giảng viên: Th.S Phạm Hoàng Thạch<br /> Khoa: Tài Chính – Ngân Hàng<br /> Email: phamhoangthach@yahoo.com<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các nội dung chủ yếu<br /> <br /> • Tổng quan về Thị trường chứng khoán<br /> • Tìm hiểu về Tài sản thực và tài sản tài<br /> chính<br /> • Sự khác biệt giữa Đầu tư và đầu cơ<br /> • Tầm quan trọng của việc nghiên cứu đầu<br /> tư<br /> • Phân tích Giá trị đồng tiền theo thời gian<br /> <br /> Thị trường chứng khoán<br /> <br /> Thị trường chứng khoán trong<br /> điều kiện của nền kinh tế hiện<br /> đại, được quan niệm là nơi diễn<br /> ra các hoạt động giao dịch mua<br /> <br /> bán chứng khoán trung và dài<br /> hạn.<br /> <br /> 11<br /> <br /> Thị trường chứng khoán<br /> <br /> • Thị trường chứng khoán không<br /> <br /> phải “trên trời rơi xuống”.<br /> Nhà kinh tế Thomas Sowell từng nói: “Thị<br /> trường cũng “người” như chính con người<br /> vậy.”<br /> <br /> • Thị trường chứng khoán là sự<br /> phản ánh những lo ngại, sợ hãi<br /> và hy vọng của giới đầu tư.<br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br /> Phân biệt các loại tài sản<br /> TÀI SẢN THỰC<br /> <br /> TÀI SẢN TÀI CHÍNH<br /> <br /> - Đất đai, nhà xưởng, máy<br /> <br /> - Tiền, chứng khoán và các loại<br /> <br /> móc, thiết bị...<br /> <br /> giấy tờ có giá<br /> <br /> - Người phát hành (Chính phủ,<br /> <br /> - Người sở hữu các tài sản tài<br /> <br /> các tổ chức và công ty)<br /> <br /> chính gọi là nhà đầu tư<br /> <br /> - Tài sản thực tạo ra lợi tức<br /> <br /> - Định ra sự phân phối lợi tức<br /> <br /> thuần cho nền kinh tế<br /> <br /> hoặc của cải giữa các nhà đầu<br /> <br /> - Được tài trợ chủ yếu bằng<br /> <br /> tư<br /> <br /> việc phát hành chứng khoán<br /> <br /> - Thu nhập từ chứng khoán của<br /> nhà đầu tư chủ yếu từ lợi tức do<br /> các tài sản thực tạo ra<br /> <br /> Phân biệt đầu cơ & đầu tư<br /> ĐẦU TƯ<br /> <br /> ĐẦU CƠ<br /> <br /> - Là sự “hy sinh” ở hiện tại để<br /> <br /> - Là hành vi tận dụng cơ hội của thị<br /> <br /> kỳ vọng có thu nhập cao hơn<br /> <br /> trường biến động để mua/bán hàng<br /> <br /> trong tương lai<br /> <br /> hóa và kiếm chênh lệch khi thị<br /> trường ổn định trở lại<br /> <br /> - Cần sự phân tích về đối<br /> tượng đầu tư và sự kỳ vọng<br /> vào sự phát triển của đối<br /> <br /> - Mua vào với số lượng lớn với mục<br /> đích tạo sự khan hiếm, đẩy giá lên<br /> cao hơn nhiều lần so với giá lúc bình<br /> <br /> tượng được đầu tư<br /> <br /> thường rồi bán<br /> <br /> - thường có thời gian tương đối<br /> <br /> - Diễn ra trong ngắn hạn và thu lợi<br /> <br /> dài<br /> <br /> nhờ chênh lệch về giá<br /> <br /> Tầm quan trọng của việc NCĐT<br /> • Có được kiến thức cơ bản về các kênh đầu<br /> tư;<br /> • Đánh giá thông tin thu thập được một<br /> cách khoa học và lôgích.<br /> • Tránh lặp lại những sai lầm trong quá<br /> khứ.<br /> • Nâng cao hiệu quả sinh lời của đồng vốn<br /> <br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản