intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 5 (Phần 2) - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

79
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích đầu tư chứng khoán - Chương 5: Phân tích cơ bản (Phần 2)" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về phan tích kỹ thuật là gì, những giả định cơ sở của PTKT, hai xu thế giá chính của Dow, các dạng biểu đồ thường gặp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích đầu tư chứng khoán: Chương 5 (Phần 2) - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Bài giảng 5 (phần 2)<br /> <br /> Phân Tích Kỹ Thuật<br /> <br /> PhânTích<br /> Đầu Tư<br /> Chứng<br /> Khoán<br /> Giảng viên: Th.S Phạm Hoàng Thạch<br /> Khoa: Tài Chính – Ngân Hàng<br /> Email: phamhoangthach@yahoo.com<br /> <br /> Phân tích kỹ thuật (PTKT) là gì?<br /> • PTKT là việc nghiên cứu hành vi của thị<br /> trường chủ yếu bằng việc sử dụng đồ thị<br /> nhằm mục đích dự báo xu hướng giá<br /> trong tương lai.<br /> – Nguyên lý của thành công trong đầu tư là dựa trên<br /> <br /> giả định rằng trong tương lai người ta sẽ tiếp tục lặp<br /> lại những sai lầm mà họ đã mắc phải trong quá khứ.<br /> (Edwin Lefevre, Reminiscenses of a Stock Operator)<br /> <br /> • Phân tích kỹ thuật có thể được hiểu thuần<br /> túy là một khoa học mà cũng có thể được<br /> hiểu là một nghệ thuật.<br /> 2<br /> <br /> Phân tích kỹ thuật (PTKT) là gì?<br /> “Phân tích kỹ thuật là môn khoa học của sự ghi nhận lại,<br /> thường là dưới dạng đồ thị, những hoạt động giao dịch<br /> diễn ra trong quá khứ tạo nên những thay đổi về giá,<br /> khối lượng giao dịch, … của một chứng khoán bất kì hay<br /> với chung toàn bộ thị trường và sau đó sẽ dựa trên “bức<br /> tranh về quá khứ” đó để suy luận ra xu thế có thể xảy ra<br /> trong tương lai”<br /> (Technical Analysis of Stock Trend - Edward & Magee)<br /> <br /> “Phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu giá, với công cụ<br /> cơ bản là biểu đồ, nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt<br /> động đầu tư…”<br /> (Technical Analysis from A to Z - Steven B. Achelis)<br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> Những giả định cơ sở của PTKT<br /> Biến động thị trường phản ánh tất cả<br /> Các nhà PTKT cho rằng tất cả các yếu tố ảnh hưởng<br /> đến giá đều được phản ánh trong giá.<br /> Khi giá tăng dù vì bất kì lý do gì thì cầu phải vượt<br /> cung, thị trường tăng giá và ngược lại (hình thành Bull<br /> Market hay Bear Market).<br /> <br /> Giá vận động theo xu thế<br /> Cho rằng một xu thế đang vận động sẽ tiếp tục theo<br /> xu thế của nó cho đến khi nó đảo chiều.<br /> <br /> Lịch sử sẽ lặp lại chính nó<br /> Cho rằng xu thế giá trong tương lai chính là sự lặp lại<br /> của quá khứ.<br /> 4<br /> <br /> Hai xu thế giá chính của Dow<br /> • Xu thế giá cấp 1<br /> – Thể hiện xu hướng giá chính của thị trường và có thể<br /> kéo dài từ vài tháng cho đến vài năm.<br /> – Đây là những biến động tăng hoặc giảm với qui mô<br /> lớn và gây ra sự tăng hay giảm đến 20% giá của các<br /> cổ phiếu.<br /> <br /> • Xu thế giá cấp 2<br /> – Là những điều chỉnh có tác động làm gián đoạn xu<br /> thế giá cấp 1.<br /> – Trong thị trường giá tăng, chúng được xem là những<br /> đợt suy giảm tạm thời (điều chỉnh).<br /> – Trong thị trường giá giảm, chúng được xem là những<br /> hồi phục trung gian (tăng giá tạm thời).<br /> 5<br /> <br /> Ba giai đoạn chính của thị trường<br /> Thị trường giảm giá<br /> <br /> Thị trường tăng giá<br /> <br /> Bull Market “air-pocket-stock”<br /> <br /> Bear Market<br /> Phân bổ<br /> <br /> Tăng nóng<br /> Hỗn loạn<br /> Xu thế tăng<br /> chính<br /> <br /> Tăng trưởng<br /> <br /> Tích tụ<br /> <br /> Xu thế giảm<br /> chính<br /> <br /> Tuyệt vọng<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> Các dạng biểu đồ thường gặp<br /> • Biểu đồ dạng đường (line chart)<br /> • Biểu đồ dạng thanh/then chắn (bar chart)<br /> • Biểu đồ nến/ống (candlestick chart)<br /> <br /> 7<br /> <br /> Biểu đồ dạng đường (line chart)<br /> <br /> 8<br /> <br /> Biểu đồ dạng thanh (bar chart)<br /> • Thanh dọc thể hiện mức giá cao, giá thấp trong<br /> ngày<br /> • Thanh ngang thể hiện giá đóng cửa<br /> • Đỏ = xuống<br /> • Xanh/đen = lên<br /> <br /> Giá cao nhất<br /> Giá đóng cửa<br /> Giá thấp<br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> Biểu đồ nến (candle chart)<br /> Cao<br /> Đóng<br /> <br /> Mở<br /> Thấp<br /> Mở<br /> <br /> Đóng<br /> 10<br /> <br /> Phân tích khối lượng giao dịch<br /> • Mục tiêu của việc phân<br /> tích khối lượng giao<br /> dịch:<br /> – Số lượng cổ phiếu giao<br /> dịch giữa bên mua và<br /> bên bán<br /> – Sự vận động giá dễ<br /> nhận biết hơn khi<br /> khối lượng vượt hơn<br /> trung bình<br /> <br /> 11<br /> <br /> Phân tích khối lượng giao dịch<br /> – Cảnh báo sự suy yếu của<br /> xu hướng hiện tại:<br /> <br /> 12<br /> <br /> • Nếu xu hướng hiện tại<br /> được tiếp diễn với sự giảm<br /> gần về khối lượng thì đây<br /> được xem là sự cảnh báo<br /> xu hướng này đang yếu<br /> dần.<br /> • Điều này đặc biệt đúng khi<br /> thị trường đạt đến đỉnh<br /> cao mới hay chạm đáy mới<br /> với một khối lượng nhỏ.<br /> Trong trường hợp này, việc<br /> chạm đỉnh/đáy mới của thị<br /> trường thường được xem<br /> là một xu hướng không<br /> đáng tin cậy.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Phân tích khối lượng giao dịch<br /> – Xác nhận sự bứt phá khỏi biên độ dao động<br /> giá hiện tại:<br /> • Trong thị trường không rõ xu hướng và giá<br /> đang dao động trong một biên độ nhất định,<br /> một sự bứt phá của giá phải được đi kèm với<br /> một khối lượng giao dịch lớn.<br /> • Ngược lại, một sự biến động mạnh về giá<br /> nhưng với khối lượng giao dịch nhỏ có thể xem<br /> là một xu hướng không bền vững và cần phải<br /> được xem xét thêm.<br /> <br /> 13<br /> <br /> Phân tích đồ thị khối lượng<br /> • Điểm A thể hiện sự nỗ lực để<br /> đạt đến đỉnh mới với khối<br /> lượng nhỏ (nằm dưới đường<br /> trung bình khối lượng)  kết<br /> quả là xu hướng mới đã thất<br /> bại và giá còn chạm đáy mới.<br /> • Điểm B thể hiện sự tăng giá<br /> với một khối lượng gia tăng<br /> theo  đây được xem là một<br /> sự tăng giá khá vững chắc.<br /> • Điểm C cho thấy một khối<br /> lượng giao dịch rất lớn kèm<br /> theo sự tăng giá mạnh  điều<br /> này cho thấy thị trường có rất<br /> nhiều khả năng để đạt đến<br /> đỉnh cao mới.<br /> <br /> 14<br /> <br /> Minh họa phân tích khối lượng<br /> <br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2