Tài sản tài chính

Xem 1-20 trên 21375 kết quả Tài sản tài chính
 • Cuốn Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính tập 2 này gồm 3 chương tiếp theo của cuốn tập 1. Nội dung gồm phân tích và định giá trái phiếu, phân tích và định giá cổ phiếu, phân tích và định giá chứng khoán phái sinh (quyền chọn). Ngoài ra, cuốn tập 2 này còn có thêm phần phụ lục nêu lên một số quá trình ngẫu nhiên cơ bản ứng dụng trong tài chính.

  pdf254p namde03 19-03-2013 229 118   Download

 • Đề bài "Cấu trúc tài sản và cân bằng tài chính" trình bày về cấu trúc tài sản và cân bằng tài chính của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam, cấu trúc tài chính gồm cấu trúc tài sản và cấu trúc vốn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc6p cobetocdam 27-03-2016 40 4   Download

 • Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013 của Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư FPT là mẫu báo cáo tài chính giới thiệu cơ sở lập báo cáo tài chính, tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu, tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính, phải thu nội bộ ngắn hạn,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Kinh tế trong việc lập báo cáo tài chính.

  pdf41p congdanh_forever 29-04-2014 61 10   Download

 • Bài giảng Định giá tài sản: Chương 2 Định giá bất động sản trình bày các nội dung chính như sau: Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản, định giá bất động sản,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 19 1   Download

 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính: Chương 3 Kiểm toán tài sản dài hạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Kiểm toán tài sản cố định, kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 10 1   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Bài 1: Giới thiệu tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài chính doanh nghiệp là gì, vai trò của nhà quản trị tài chính, mục tiêu của quản trị tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf7p tieu_vu09 19-04-2018 28 1   Download

 • 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm của tài sản cố định trong doanh nghiệp a. Khái niệm: Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, gồm cả những tài sản cố định có hình thái vật chất (nhà cửa, máy móc thiết bị, vật kiến trúc...

  pdf25p quangngoc368 30-12-2009 2682 643   Download

 • Báo cáo thực tập: Kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Bách Gia, có cấu trúc nội dung gồm 3 phần: Phần 1 Các vấn đề chung về kế toán TSCĐ, phần 2 Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại công ty, phần 3 Nhận xét và đánh giá về công tác kế toán TSCĐ tại công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p kimkhanhkh 17-03-2014 1168 485   Download

 • TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TÀI CHÍNH - ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU Tài sản tài chính, như đã trình bày trong bài 1, là những tài sản mà giá trị của nó thể hiện ở trái quyền mà chủ sở hữu tài sản sẽ nhận được trong tương lai. Cụ thể tài sản tài chính bao gồm các loại chứng khoán ngắn hạn như tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, chấp nhận ngân hàng,… và các chứng khoán dài hạn như trái phiếu và cổ phiếu.

  pdf10p muaythai4 21-08-2011 307 118   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty vận tải biển Vinalines có cấu trúc gồm 3 chương. Chương 1 Khái quát về TSLĐ và hiệu quả sử dụng TSLĐ trong DN. Chương 2 Thực trạng sử dụng TSLĐ và hiệu quả sử dụng TSLĐ tại công ty Vận tải biển Vinalines. Chương 3 Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ tại Công ty Vận tải biển Vinalines.

  doc67p dinhthao00 14-06-2011 194 84   Download

 • Là những tài sản cố định mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính.

  pdf22p dauxanhnguyenhuong 28-09-2011 150 45   Download

 • Xung quanh một định nghĩa về Tài chính Phân lớp, Tài sản đã cơ cấu rủi ro hoặc Tài chính Cấu trúc, Tài sản đa lớp (Structured Finance) chúng tôi xin trình bày vài nét cơ bản như sau, để cộng đồng SAGA cùng góp ý và nghiên cứu thêm. Trong cuốn sách Collateralized Debt Obligations & Structured Finance (John Wiley & Sons, 2003) TS. J.

  pdf4p gau_baloo 25-08-2010 159 41   Download

 • Quy trình định giá và quyết định đầu tư tài sản tài chính Ước lượng dòng tiền sinh ra từ tài sản Ước lượng tỷ suất sinh lợi nhà đầu tư đòi hỏi Lựa chọn mô hình định giá thích hợp để áp dụng So sánh giá trị lý thuyết vừa định ra với giá trị thị trường Quyết định đầu tư (mua hay bán) tài sản tài chính.

  ppt49p le_1307 22-05-2013 110 32   Download

 • Thuê tài sản đã ra đời từ lâu và ngày càng phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Ở nước ta, hoạt động thuê tài sản cũng đã đi vào hoạt động và phát triển mạnh mẽ, chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 “Thuê tài sản” và Thông tư số 105/2003/TT-BTC đã hướng dẫn phương pháp kế toán thuê tài sản.

  pdf12p hamdocsach08 27-12-2010 102 23   Download

 • Futures tài sản tài chính Một số thông tin cơ bản về futures trên tài sản tài chính được cung cấp dưới đây, dựa trên tham khảo của WSJ Guide to Money & Investing. Cổ phiếu, trái phiếu và các loại tiền tệ là những hàng hoá chính của các hoạt động đầu tư.

  pdf5p gau_baloo 25-08-2010 97 21   Download

 • "Báo cáo tài chính ngày 31/12/2013 công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang" gồm các mục sau: báo cáo của ban Tổng giám đốc, báo cáo kiểm toán độc lập, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính.

  pdf42p vomanh12345 10-01-2015 50 10   Download

 • Tỷ lệ tăng trưởng tài sản cho biết mức tăng trưởng tài sản tương đối (tính theo phần trăm) qua các thời kỳ. Tỷ lệ này âm đồng nghĩa với tăng trưởng âm. Trường hợp tài sản của một trong số các kỳ trước kỳ hiện tại bằng không thì tỷ lệ tăng trưởng tài sản là không xác định.

  pdf4p hamdocsach08 26-12-2010 81 7   Download

 • Chuyển dịch tài sản cố định (TSCĐ) là một việc bình thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Ở đây chúng tôi muốn bàn thêm về những điểm mâu thuẫn trong các qui định liên quan đến việc chuyển dịch TSCĐ tại DN.

  pdf7p maichi08 27-12-2010 48 6   Download

 • Tài sản tài sản hiện tại: Tiền và các khoản tương đương tiền đầu tư ngắn hạn Tài khoản phải thu, phải thu lãi ròng, Hàng tồn kho không bị giới hạn Tiền gửi tại các tài sản tín thác trái phiếu Tổng Noncurrent tài sản bị hạn chế tiền mặt và các khoản tương đương tiền Quỹ đầu tư lãi phải thu, tài sản vốn bị hạn chế, tài sản ròng

  pdf33p meomeo_1669 04-02-2012 55 4   Download

 • Mục tiêu chính của Chương 2: Kế toán tài sản cố định nhằm giúp các bạn nắm được Khái niệm và nguyên tắc ghi nhận TSCĐ, xác định giá trị của TSCĐ, các phương pháp khấu hao TSCĐ, các phương pháp hạch toán TSCĐ khi tăng, giảm, khấu hao và sửa chữa TSCĐ, cách trình bày thông tin trên báo cáo tài chính.

  pdf66p kyniemchieumua_09 14-12-2017 26 2   Download

Đồng bộ tài khoản