Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Pháp luật Hải quan

Chia sẻ: Việt Cường Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

227
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Pháp luật Hải quan" trang bị cho các bạn sinh viên những kiến thức về lý luận chung về pháp luật hải quan; pháp luật về thủ tục hải quan; pháp luật về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; pháp luật về tổ chức thu thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật Hải quan

 1. MÔN HỌC/HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT HẢI QUAN Số tín chỉ: 2 Chuyên ngành: Kinh tế - Luật PL hải quan_BM Luật KT_AOF 1
 2. CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT HẢI QUAN CHƯƠNG 2. PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN CHƯƠNG 3. PHÁP LUẬT VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN CHƯƠNG 4. PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC THU THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CHƯƠNG 5. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN PL hải quan_BM Luật KT_AOF 2
 3. 1. Khái quát về pháp luật hải quan 2. Nội dung chủ yếu của pháp luật hải quan 3. Hình thức của pháp luật hải quan PL hải quan_BM Luật KT_AOF 3
 4. 1.1 Sự cần thiết phải quản lý các hoạt động HQ bằng pháp luật  Từ sự tồn tại khách quan của Hải quan và tính chất phức tạp của hoạt động hải quan  Bảo đảm thực hiện chính sách của NN về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, hợp tác và giao lưu quốc tế  Bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân  Từ các thuộc tính của pháp luật PL hải quan_BM Luật KT_AOF 4
 5. 1.2. Khái niệm pháp luật hải quan  Khái niệm  Phạm vi điều chỉnh - Các QHXH phát sinh trong quá trình xác lập và bảo đảm sự quản lý NN về hải quan - Các QHXH phát sinh trong quá trình hoạt động hải quan  Phương pháp điều chỉnh: phương pháp mệnh lệnh PL hải quan_BM Luật KT_AOF 5
 6. 2.1. Xác lập và bảo đảm sự quản lý của Nhà nước về hải quan và quy định về tổ chức hải quan  Xác lập và bảo đảm sự quản lý của NN về hải quan  Quy định về tổ chức hải quan  Nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan hải quan PL hải quan_BM Luật KT_AOF 6
 7. 2.2. Quy đinh về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan  Quy định về kiểm tra hải quan  Quy định về giám sát hải quan  Quy định về kiểm soát hải quan PL hải quan_BM Luật KT_AOF 7
 8. 2.3. Quy định về tổ chức thu thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  Trách nhiệm của người khai hải quan  Trách nhiệm của cơ quan hải quan  Xác định mức thuế, thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu  Trị giá hải quan PL hải quan_BM Luật KT_AOF 8
 9. 2.4. Quy định về thủ tục hải quan  Nguyên tắc tiên shành  Thủ tục hải quan  Địa điểm  Thời hạn cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan  Thủ tục hải quan đối với các loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa  Thủ tục hải quan với phương tiện vận tải  Thủ tục kiểm tra sau thông quan  … PL hải quan_BM Luật KT_AOF 9
 10. 2.5. Một số nội dung chủ yếu khác  Quy định về phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới  Quy định về thông tin hải quan - Hệ thống thông tin hải quan - Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan hải quan - Quyền và trách nhiệm của cơ quan,tổ chức, cá nhân khác trong việc cung cấp thông tin - Thu thập thông tin hải quan ở nước ngoài PL hải quan_BM Luật KT_AOF 10
 11. 3.1. Khái niệm hình thức pháp luật hải quan - Khái niệm - Các hình thức pháp luật về hải quan - Nguyên tắc áp dụng điều ước quốc tế, tập quán và thông lệ quốc tế liên quan đến hải quan PL hải quan_BM Luật KT_AOF 11
 12. 1. Khái quát về thủ tục hải quan và pháp luật về thủ tục hải quan 2. Pháp luật về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh 3. Pháp luật về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh 4. Pháp luật về đại lý thủ tục hải quan PL hải quan_BM Luật KT_AOF 12
 13. 1.1. Khái quát về thủ tục hải quan  Khái niệm  Đặc điểm - Là thủ tục hành chính bắt buộc do cơ quan hải quan thực hiện với các chủ thể có hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, phương tiện vận tải - Phải tuân theo trình tự do luật định - Tính liên tục - Tính thống nhất - Tính quốc tế - Được thực hiệ bởi người khai hải quan, cơ quan và công chức ngành hải quan PL hải quan_BM Luật KT_AOF 13
 14.  Phân loại - Căn cứ vào đối tượng làm thủ tục hải quan o Thủ tục hải quan với hàng hóa o Thủ tục hải quan với phương tiện vận tải - Căn cứ vào phương thức thực hiện thủ tục hải quan o Thủ tục hải quan truyền thống o Thủ tục hải quan hiện đại PL hải quan_BM Luật KT_AOF 14
 15. 1.2. Khái niệm pháp luật về thủ tục hải quan  Khái niệm  Nội dung - Quy định về nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan - Quy định đối tượng và địa điểm làm thủ tục hải quan - Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh - Quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh - Quy định về thủ tục kiểm tra sau thông quan - Quy định về các thủ tục hải quan khác PL hải quan_BM Luật KT_AOF 15
 16. 2.1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại  Đối với người khai hải quan - Khai hải quan - Nộp hồ sơ hải quan - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình làm thủ tục hải quan  Đối với cơ quan hải quan, công chức hải quan - Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, xử lý tờ khai hải quan PL hải quan_BM Luật KT_AOF 16
 17. 2.2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại  Hàng hóa là quá biếu, tặng  Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩu cấp, hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh quốc phòng  Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới  Tài sản di chuyển  Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh PL hải quan_BM Luật KT_AOF 17
 18. 2.3. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan  Áp dụng với hàng hóa quá cảnh và hàng hóa chuyển cửa khẩu  Thủ tục  Tuyến đường, thời gian vận chuyển PL hải quan_BM Luật KT_AOF 18
 19. 2.4. Thủ tục kiểm tra sau thông quan  Vai trò  Các trường hợp kiểm tra sau thông quan  Thời hạn kiểm tra sau thông quan  Thủ tục kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan  Thủ tục kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan PL hải quan_BM Luật KT_AOF 19
 20.  Khái niệm - Phương tiện vận tải - Phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh  Các loại phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh PL hải quan_BM Luật KT_AOF 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2