intTypePromotion=3

Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 5

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
113
lượt xem
15
download

Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 5 Một số hoạt động thương mại khác giới thiệu đến các bạn những nội dung như sau: Gia công hàng hóa, đấu giá hàng hóa, đấu thầu hàng hóa dịch vụ, cho thuê hàng hóa, hoạt động nhượng quyền thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 5

CHƯƠNG V<br /> <br /> MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG<br /> THƯƠNG MẠI KHÁC<br /> LOGO<br /> <br /> I. GIA CÔNG HÀNG HÓA<br /> <br /> ngabth@uel.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> Company Logo<br /> <br /> 1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM<br /> <br /> 1.1. Khái niệm:<br /> Gia công trong thương mại là hoạt động<br /> thương mại, theo đó bên nhận gia công sử<br /> dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật<br /> liệu của bên đặt gia công để thực hiện một<br /> hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất<br /> theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng<br /> thù lao<br /> [Đ1178 LTM 2005]<br /> ngabth@uel.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> Company Logo<br /> <br /> 1.2 ĐẶC ĐIỂM<br /> <br /> Chủ thể: bên gia công và bên nhận gia công<br /> đều phải là thương nhân<br /> Đối tượng của quan hệ gia công thương mại<br /> là gia công hàng hóa<br /> Mục đích: đều hướng đến mục tiêu lợi nhuận<br /> Bên đặt gia công phải chuyển một phần hoặc<br /> toàn bộ nguyên liệu để sản xuất hàng hòa<br /> ngabth@uel.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> Company Logo<br /> <br /> 2. HÀNG HÓA GIA CÔNG<br /> 1. Tất cả các loại hàng hóa đều có thể được gia<br /> công, trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện cấm<br /> kinh doanh.<br /> 2. Trường hợp gia công hàng hóa cho thương<br /> nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài thì<br /> hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất<br /> khẩu, cấm nhập khẩu có thể được gia công nếu<br /> được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép<br /> [Đ180 LTM2005]<br /> ngabth@uel.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br /> Company Logo<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản