intTypePromotion=1

Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 7

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
140
lượt xem
13
download

Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 7 Chế tài trong hoạt động thương mại giới thiệu đến các bạn những nội dung như sau: Khái quát về chế tài trong thương mại, các chế tài trong hoạt động thương mại,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 7

CHƯƠNG VII<br /> CHẾ TÀI TRONG HOẠT ĐỘNG<br /> THƯƠNG MẠI<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Add your company slogan<br /> <br /> I. KHÁI QUÁT VỀ CHẾ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Add your company slogan<br /> <br /> 1. KHÁI NIỆM<br />  Chế tài trong hoạt động thương mại là các biện<br /> pháp pháp lý mà LTM 2005 cho phép một bên<br /> áp dụng đối với bên kia trong hợp đồng thương<br /> mại nhằm yêu cầu bên đó chịu trách nhiệm pháp<br /> lý cho hành vi vi phạm hợp đồng của mình<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Add your company slogan<br /> <br /> 2. ĐẶC TRƯNG<br /> 1<br /> <br /> Chủ thể áp dụng: các bên trong hợp<br /> đồng thương mại<br /> <br /> 2<br /> <br /> Điều kiện áp dụng: có hành vi vi phạm<br /> hợp đồng của 1 bên hoặc các bên<br /> <br /> 3<br /> <br /> Mỗi chế tài khác nhau có thể có các<br /> điều kiện áp dụng khác nhau<br /> Không được áp dụng cùng lúc các chế<br /> có mục đích, bản chất hay hậu quả trái<br /> ngược nhau<br /> <br /> 4<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Add your company slogan<br /> <br /> 3. CHỨC NĂNG CỦA CHẾ TÀI TRONG THƯƠNG MẠI<br /> <br /> CHỨC NĂNG<br /> <br /> CHỨC NĂNG<br /> PHÒNG<br /> NGỪA<br /> VI PHẠM<br /> <br /> CHỨC NĂNG<br /> XỬ LÝ<br /> VI PHẠM<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> LOGO<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2