Bài giảng Phức hợp hòa hợp mô chủ yếu MHC - PhD. Nguyễn Văn Đô

Chia sẻ: Tô Tô | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
32
lượt xem
2
download

Bài giảng Phức hợp hòa hợp mô chủ yếu MHC - PhD. Nguyễn Văn Đô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài học nhằm giúp các bạn nêu được vai trò của MHC trong đáp ứng miễn dịch, trình bày được một cách khái quát cấu trúc của phân tử MHC lớp I và MHC lớp II, trình bày được sự trình diện kháng nguyên của MHC-I, MHC-II, phân biệt được các tế bào trình diện kháng nguyên cho TCD4 với các tế bào trình diện kháng nguyên cho TCD8.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phức hợp hòa hợp mô chủ yếu MHC - PhD. Nguyễn Văn Đô

PHỨC HỢP HÒA HỢP MÔ CHỦ YẾU<br /> MHC<br /> <br /> PhD. Nguyễn Văn Đô<br /> <br /> Mục tiêu học tập<br /> 1. Nêu được vai trò của MHC trong đáp ứng<br /> miễn dịch.<br /> 2. Trình bày được một cách khái quát cấu trúc<br /> của phân tử MHC lớp I và MHC lớp II.<br /> 3. Trình bày được sự trình diện kháng nguyên<br /> của MHC-I, MHC-II.<br /> 4. Phân biệt được các tế bào trình diện kháng<br /> nguyên cho TCD4 với các tế bào trình diện<br /> kháng nguyên cho TCD8.<br /> <br /> Chức năng sinh học của<br /> MHC (Major Histocompatibility Complex) /<br /> HLA (Human Leucocyte Antigen):<br /> <br /> Trình diện “kháng nguyên” trong<br /> đáp ứng miễn dịch đặc hiệu<br /> <br /> MHC/HLA<br /> <br /> Cho <br />  <br /> <br /> Cho <br />  <br /> <br /> Ghép <br />  da <br />  <br /> Nhận <br />  <br /> <br /> Nhận <br />  <br /> <br /> Thực nghiệm<br /> ghép da ở<br /> chuột nhắt<br /> Gorer vµ Snell vµ Cs<br /> chøng minh tõ 1936 ®Õn<br /> 1940<br /> <br /> Không <br />   Thải <br />  ghép <br />  <br /> <br /> Có <br />  <br /> <br /> Sơ đồ cụm gen MHC trên<br /> nhiễm sắc thể người và chuột<br /> và chức năng<br /> •  Ở người MHC nằm trên nhiễm sắc thể<br /> số 6<br /> •  Ở chuột MHC nằm trên NST 17<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản