intTypePromotion=3

Bài giảng Quản lý khai thác đường bộ - Chương 2: Quản lý bảo dưỡng mặt đường – các chỉ tiêu đánh giá

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
64
lượt xem
22
download

Bài giảng Quản lý khai thác đường bộ - Chương 2: Quản lý bảo dưỡng mặt đường – các chỉ tiêu đánh giá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 2 trình bày đặc trưng khai thác mặt đường – các chỉ tiêu tổng hợp, đánh giá tình trạng hư hỏng mặt đường, đánh giá cường độ mặt đường, đánh giá độ bằng phẳng của mặt đường, đánh giá độ nhám mặt đường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý khai thác đường bộ - Chương 2: Quản lý bảo dưỡng mặt đường – các chỉ tiêu đánh giá

 1. Quản lý khai thác đường bộ 1. Hệ thống tổ chức và thể chế trong quan lý khai thác đường bộ 2. Quản lý bảo dưỡng mặt đường – các chỉ tiêu đánh giá 3. Vật liệu trong bảo dưỡng mặt đường 4. Lập kế hoạch trong bảo dưỡng mặt đường 5. Quản lý vận hành đường cao tốc Dr.Eng. Trần Thị Kim Đăng
 2. Quản lý bảo dưỡng mặt đường – các chỉ tiêu đánh giá 1. Đặc trưng khai thác mặt đường – các chỉ tiêu tổng hợp 2. Đánh giá tình trạng hư hỏng mặt đường 3. Đánh giá cường độ mặt đường 4. Đánh giá độ bằng phẳng của mặt đường 5. Đánh giá độ nhám mặt đường Dr.Eng. Trần Thị Kim Đăng
 3. Đặc trưng khai thác mặt đường – các chỉ tiêu tổng hợp Các chỉ tiêu đánh giá tuyến đường đang khai thác – CHLB Nga • Cường độ chung của kết cấu áo đường • Độ bằng phẳng • Độ nhám • Độ hao mòn • Năng lực thông hành • Khả năng tiểm ẩn gây tai nạn Dr.Eng. Trần Thị Kim Đăng
 4. Đặc trưng khai thác mặt đường – các chỉ tiêu tổng hợp Các chỉ tiêu đánh giá tuyến đường đang khai thác – CHLB Nga Các điều kiện đường tương ứng các loại hình bảo dưỡng Các tiêu chí Bảo dưỡng thường Sửa chữa lớn Nâng cấp, cải tạo, xuyên+ sửa chữa Sửa chữa vừa ( khôi phục) làm lại mới nhỏ 1. Cường độ chung của kết Vượt yêu cầu Vượt hoặc bằng Nhỏ hơn yêu cầu Nhỏ hơn yêu cầu cấu nền mặt đường (theo cường độ) yêu cầu (thiếu cường độ) Có thể đạt hoặc không đạt yêu cầu 2. Độ bằng phẳng mặt Đạt hoặc vượt yêu Không đạt yêu (tức là không phụ thuộc độ bằng đường cầu cầu phẳng) Đạt hoặc vượt yêu Không đạt yêu 3. Độ nhám của mặt đường Có thể đạt hoặc không đạt yêu cầu cầu cầu 4. Độ hao mòn của mặt Mòn bằng hoặc ít Mòn quá mức Không phụ thuộc độ hao mòn đường dưới mức cho phép cho phép 5, Năng lực thông hành thực Vượt so với lưu lượng xe chạy đếm được tại thời điểm Thấp hơn so với tế đánh giá ở mức quy định* mức quy định 6. Khả năng tiềm ẩn gây tai Rất ít Ít Đáng kể Nhiều nạn 10 - 20 21- 30 31- 40 > 40 Hệ số tai nạn Dr.Eng. Trần Thị Kim Đăng
 5. Đặc trưng khai thác mặt đường – các chỉ tiêu tổng hợp Chỉ tiêu chỉ số mức độ phục vụ của mặt đường – Thử nghiệm mặt đường AASHO PSI  5.03  1.91 log(1  SV )  1.38RD 2  0.01 c  p C - tỷ lệ tổng diện tích mặt đường đã xuất hiện các khe nứt cấp 2 (các khe nứt đã phát triển thành mạng lưới nứt) và các khe nứt cấp 3 (nứt đã thành miếng vỡ rời rạc), C tính bằng ft2 trên 1000 ft2 (tương đương 92,9 m2) P - tỷ lệ diện tích mặt đường đã bị vá sửa (ft2/1000 ft2) RD - độ sâu vệt hằn bánh xe trung bình của 2 dải vệt bánh SV - phương sai độ dốc dọc trung bình của 2 dải vệt bánh Dr.Eng. Trần Thị Kim Đăng
 6. Đặc trưng khai thác mặt đường – các chỉ tiêu tổng hợp Chỉ tiêu tình trạng mặt đường – tiêu chuẩn hiện hành của Trung Quốc Chỉ số tình trạng mặt đường PCI (Pavement Conditions Index) PCI  C   a Ti , S j , Di j  F  t , d  n m i 1 j 1 C - điểm số cho tối đa với mỗi đoạn đường Ti - số loại hình hư hỏng Sj - mức độ nghiêm trọng a(Ti, Sj, Dij) là số điểm phải khấu trừ F(t, d) là hệ số gia quyền phải xét đến khi trên một đoạn đường có nhiều loại hư hỏng Dr.Eng. Trần Thị Kim Đăng
 7. Đặc trưng khai thác mặt đường – các chỉ tiêu tổng hợp Tiêu chuẩn hiện hành của Trung Quốc – số điểm khấu trừ Loại hình hư Mức độ Mật độ hư hỏng (%) hỏng 0.1 1 5 10 50 100 Nứt lưới nhỏ Nhẹ 8 12 18 30 50 60 Vừa 10 14 22 35 55 75 Nặng 12 17 28 45 70 10 Nứt lưới lớn Nhẹ 5 8 16 25 32 40 Nặng 8 12 20 35 62 68 Vệt bánh Nhẹ 1 5 10 20 45 60 Nặng 3 10 20 30 60 80 Lún Nhẹ 2 10 20 33 65 75 Nặng 4 12 27 40 75 100 Ổ gà Nhẹ 1 12 25 42 67 80 Nặng 10 17 30 52 77 100 Nổi nhựa Không phân 1 5 10 12 20 30 mức độ Dr.Eng. Trần Thị Kim Đăng
 8. Đặc trưng khai thác mặt đường – các chỉ tiêu tổng hợp Tiêu chuẩn hiện hành của Trung Quốc – đánh giá hư hỏng Căn cứ để xác định mức độ Căn cứ để xác định mật độ hư hỏng Loại hình hư hỏng S nghiêm trọng Đơn vị tính Mật độ A (%) Bề rộng khe nứt, mức độ vỡ tróc mép lxb Nứt dọc, ngang L(m dài) khe, tình trạng nhét kín khe A Bề rộng khe nứt, mức độ vở tróc mép S Nứt mai rùa khe, mức độ rời rạc và kích thước S(m2) A mảng nứt S Bề rộng khe nứt, mức độ vở tróc mép AS Nứt thành miếng khe, mức độ rời rạc và kích thước S(m2) mảng nứt A độ sâu lún, chênh lệch độ cao trung S Lún sụt, xô dồn S(m2) bình của bước cồn sóng A S Vệt bánh, hằn sâu độ sâu vệt hằn chiều cao, đẩy trồi S(m2) A S Mài mòn, rời rạc, nồi Không phân mức độ nghiêm trọng S(m2) A S Đã vá sửa Mức độ hoàn hảo của miếng vá S(m2) A Dr.Eng. Trần Thị Kim Đăng
 9. Đặc trưng khai thác mặt đường – các chỉ tiêu tổng hợp Tiêu chuẩn hiện hành của Trung Quốc – lựa chọn hình thức bảo dưỡng Phân loại tình Trung Rất tốt Tốt Khá Kém Rất kém trạng hư hỏng bình Chỉ số PCI 100-91 90-81 80-71 70-51 50-31
 10. Đặc trưng khai thác mặt đường – các chỉ tiêu tổng hợp Chỉ số tình trạng bề mặt và chỉ số tình trạng kết cấu CIStruct = [A/5] có giá trị lớn nhất là bằng 5 CIsurf = [(C+R)/15] có với giá trị lớn nhất là bằng 5 A: Chiều sâu vệt lún trung bình (mm) C: Diện tích xuất hiện vết nứt trên mặt đường (%) R: Diện tích xuất hiện bong bật/ bong tróc mặt đường (%) Dr.Eng. Trần Thị Kim Đăng
 11. Đặc trưng khai thác mặt đường – các chỉ tiêu tổng hợp Lựa chọn giải pháp theo chỉ số tình trạng bề mặt và chỉ số tình trạng kết cấu CIStruct CIsurf 0 1 2 3 4 5 0 - - - - - XD lại 1 - - - - - XD lại 2 Láng mặt Láng mặt Láng mặt Láng mặt XD lại XD lại Tăng Tăng Tăng 3 Láng mặt XD lại XD lại cường cường cường Tăng Tăng Tăng Tăng 4 XD lại XD lại cường cường cường cường 5 XD lại XD lại XD lại XD lại XD lại XD lại Dr.Eng. Trần Thị Kim Đăng
 12. Đặc trưng khai thác mặt đường – các chỉ tiêu tổng hợp Lựa chọn giải pháp theo độ ghồ ghề Độ ghồ ghề IRI (m/km) Giải pháp > 10 Xây dựng lại kết cấu mặt đường 4 - 10 Tăng cường mặt đường
 13. Đặc trưng khai thác mặt đường – các chỉ tiêu tổng hợp Chỉ số Vizir - các loại hình hư hỏng • Nứt dọc ở ba cấp độ • Lún theo vệt bánh xe/sự biến dạng ở ba cấp độ • Nứt rạn men sứ ở ba cấp độ. • Miếng vá ở ba cấp độ. • Ổ gà ở ba cấp độ • Lớp vá láng ở ba cấp độ • Nứt ngang ở ba cấp độ. • Xói mòn đường viền ở ba cấp độ Dr.Eng. Trần Thị Kim Đăng
 14. Đặc trưng khai thác mặt đường – các chỉ tiêu tổng hợp Chỉ số Vizir Dr.Eng. Trần Thị Kim Đăng
 15. Đặc trưng khai thác mặt đường – các chỉ tiêu tổng hợp Chỉ số Vizir Dr.Eng. Trần Thị Kim Đăng
 16. Đặc trưng khai thác mặt đường – các chỉ tiêu tổng hợp Chất lượng mặt đường đánh giá theo chỉ số Vizir Is • Is = 1 2: Nứt ít hoặc không nứt hoặc biến dạng; tình trạng mặt đường tốt, không cần bảo trì ngay. • Is = 3 4: Nứt một chút hoặc không biến dạng hoặc biến dạng mà không nứt; tình trạng mặt đường ở cấp trung, cần phải bảo trì nhanh mà không cần phải cân nhắc thêm nữa • Is = 5 7: Nứt và biến dạng trên phạm vi rộng; tình trạng mặt đường kém cần phải bảo trì lớn hoặc trải thảm Dr.Eng. Trần Thị Kim Đăng
 17. Đặc trưng khai thác đường – tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành Kbp = Sgh/ Sttế Kbp - hệ số độ bằng phẳng của mặt đường Sgh - độ gồ ghề giới hạn cho phép được qui định tùy thuộc mỗi loại đường (22TCN 277 - 01) Tình trạng mặt đường Loại mặt đường Cấp đường Tốt Khá Kém Rất kém Cấp cao A1, bê Đường cao tốc IRI2 2IRI4 4IRI6 6IRI8 tông nhựa chặt, cấp 120, cấp 100 BTXM đổ tại chỗ và cấp 80, đường ô tô cấp 80 Đường ô tô cấp IRI3 3IRI5 5IRI7 7IRI9 60 Đường ô tô cấp IRI4 4IRI6 6IRI8 8IRI10 40 và cấp 20 17 Dr.Eng. Trần Thị Kim Đăng
 18. Đặc trưng khai thác đường – tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành Cấp cao A2: BTN Đường ô tô cấp IRI4 4IRI6 6IRI8 8IRI10 rải nguội, rải ấm, 60 thấm nhập nhựa, đá dăm nước láng Đường ô tô cấp IRI5 5IRI7 7IRI9 9IRI11 nhựa 40 và cấp 20 Cấp thấp B1: đường đá dăm nước có lớp bảo vệ Đường ô tô cấp IRI6 6IRI9 9IRI12 12IRI15 rời rạc, đá gia cố 40 và cấp 20 chất kết dính vô cơ láng nhựa Cấp thấp B2: Đường đất cải thiện, đường đất Đường ô tô cấp gia cố chất liên kết IRI8 8IRI12 12IRI16 16IRI20 40 và cấp 20 vô cơ hoặc hữu có có lớp hao mòn và bảo vệ 18 Dr.Eng. Trần Thị Kim Đăng
 19. Đặc trưng khai thác đường – tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành Đánh giá mặt đường theo độ nhám Kbám = httế/ hqđ Kbám- hệ số mức độ bám của mặt đường httế - chiều sâu trung bình của vệt cát được xác định bằng phương pháp rắc cát, (mm) hqđ - chiều sâu qui định của vệt cát theo cấp đường, xác định trong tiêu chuẩn 22TCN - 278 - 01, tùy thuộc vào tốc độ xe chạy trên đường 19 Dr.Eng. Trần Thị Kim Đăng
 20. Đặc trưng khai thác đường – tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành Chiều sâu TB Đặc trưng độ nhám Phạm vi áp dụng htb (mm) bề mặt htb < 0.25 Rất nhẵn Không nên dùng 0.25  htb  0.35 Nhẵn V < 60 km/h 0.35  htb  0.45 Nhẵn 60 km/h  V  80 km/h 0.45  htb  0.80 Trung bình 80 km/h  V  120 km/h 0.80  htb  1.20 Thô V > 120 km/h Đường qua nơi địa hình đi lại khó khăn, nguy hiểm ( đường vòng quanh co, đường htb > 1.20 Rất thô cong có bán kính < 150 m mà không hạn chế tốc độ, đoạn đường có độ dốc dọc > 5%, chiều dài dốc > 100m) 20 Dr.Eng. Trần Thị Kim Đăng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản