intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị bán hàng – Chương 2: Bản chất của nghề bán hàng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
48
lượt xem
4
download

Bài giảng Quản trị bán hàng – Chương 2: Bản chất của nghề bán hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị bán hàng – Chương 2: Bản chất của nghề bán hàng trình bày khái niệm; vai trò của hoạt động bán hàng; chức năng nhiệm vụ của người bán hàng; những điều kiện về thể chất, tâm lý, kiến thức và phẩm chất của người bán hàng; những cơ hội, khó khăn và các vấn đề về đạo đức; những vấn đề của người bán hàng trong thế kỷ 21.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị bán hàng – Chương 2: Bản chất của nghề bán hàng

 1. MỤC TIÊU - Hiểu được thế nào là nghề bán hàng - Nắm vững được trách nhiệm, công việc và những phẩm chất cần có của người bán hàng. - Có khả năng nhận biết và giải thích sự khác biệt cơ bản giữa các loại ngành bán hàng - Hiểu được những khía cạnh đạo đức mà người bán hàng gặp phải trong nghề nghiệp.
 2. NỘI DUNG 2.1 KHÁI NIỆM 2.2 VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 2.3 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA NGƢỜI BÁN HÀNG NHỮNG ĐIỀU KIỆN VỀ THỂ CHẤT, TÂM LÝ, KIẾN 2.4 THỨC VÀ PHẨM CHẤT CỦA NGƢỜI BÁN HÀNG NHỮNG CƠ HỘI, KHÓ KHĂN VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ 2.5 ĐẠO ĐỨC NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA NGƢỜI BÁN HÀNG TRONG 2.6 THẾ KỶ 21
 3. KHÁI NIỆM Lợi nhuận Sản xuất Tiêu dùng Cơ hội thị trường 4
 4. KHÁI NIỆM Bán hàng là một quá trình mang tính cá nhân trong đó người bán tìm hiểu, khám phá, gợi tạo và đáp ứng những nhu cầu hay ước muốn của người mua nhằm thực hiện quyền lợi thỏa đáng, lâu dài của hai bên (James.M.Comer) 5
 5. BÁN HÀNG  Là quá trình trao đổi  Tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu  Xây dựng quan hệ lâu dài cùng có lợi 6
 6. Vai trò của hoạt động bán hàng là gì? Cho ví dụ minh họa.
 7. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Đem lại sự thỏa mãn cho con người nhờ vào chức năng đáp ứng nhu cầu và kích hoạt nhu cầu Giúp cho hàng hóa, tiền tệ lưu thông một cách hiệu quả trong nền kinh tế từ đó kích thích đầu tư và mở rộng sản xuất Giúp cho tính chuyên môn hóa ngày càng cao Là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng 8
 8. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA NGƢỜI BÁN HÀNG Quản lý và Bán hàng điều hành Những Trách nhiệm nhiệm vụ về về tài chính marketing 9
 9. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA NGƢỜI BÁN HÀNG Bán sản phẩm dịch Bán hàng vụ của công ty 10
 10. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA NGƢỜI BÁN HÀNG Quản lý và điều hành Giải quyết những vấn Lập kế Dự báo đề của Đánh giá Đào tạo hoạch bán hàng khách hàng 11
 11.  Quản lý và điều hành Kỹ năng Kỹ năng Kỹ năng Kỹ năng Kỹ năng giải quyết lập kế hƣớng dẫn, lập dự báo đánh giá vấn đề hoạch đào tạo Giải quyết Hướng Đánh giá Phải tự những dẫn kỹ các vấn lên kế Nắm vấn đề năng, đề như hoạch vững các của khách truyền thị nhằm thay đổi hàng khi đạt kinh trường, quản lý của thị mua và nghiệm khách thời gian trường sử dụng cho nhân hàng, sản hiệu quả sản phẩm viên mới phẩm… 12
 12. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA NGƢỜI BÁN HÀNG Trách nhiệm về Khả năng xây dựng kế hoạch tài chính tài chính 13
 13. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA NGƢỜI BÁN HÀNG Những nhiệm vụ về marketing Thi hành những chƣơng trình Hoạt động thu thập thông tin tiếp thị Thu thập, khảo sát ý kiến khách Nắm vững cách hàng, tình hình Đưa thông tin, phối hợp giữa thị trường, đối thiết lập mối Có khả năng hoạt động bán thủ cạnh tranh quan hệ với tiếp thị hàng và hoạt và thông tin khách hàng động tiếp thị phản hồi từ thị trường 14
 14. Để trở thành một người bán hàng giỏi cần phải có những phẩm chất và kỹ năng gì?
 15. NHỮNG ĐIỀU KIỆN VỀ THỂ CHẤT, TÂM LÝ, KIẾN THỨC VÀ PHẨM CHẤT CỦA NGƢỜI BÁN HÀNG Về thể chất Có sức khỏe không bị những Có duyên, có vệ sinh thân bệnh truyền nhiễm hay mắc thể tốt và tạo được ấn tượng dị tật về hình thể. qua cách đi lại, ăn mặc. 16
 16. NHỮNG ĐIỀU KIỆN VỀ THỂ CHẤT, TÂM LÝ, KIẾN THỨC VÀ PHẨM CHẤT CỦA NGƢỜI BÁN HÀNG Về tâm lý Ứng xử tốt trong mọi hoàn Luôn trong tư Tích cực trong Mềm mỏng, kiên cảnh, phải giữ thế sẵn sàng công việc, không trì khi tiếp xúc bình tĩnh, không không nề hà thời bi quan với khách hàng ồn ào, phô gian, ngại khó trương và tự tin 17
 17. NHỮNG ĐIỀU KIỆN VỀ THỂ CHẤT, TÂM LÝ, KIẾN THỨC VÀ PHẨM CHẤT CỦA NGƢỜI BÁN HÀNG Về kiến thức Có kiến thức tốt về ngành Có kỹ năng bán hàng, kỹ hàng, về sản phẩm, về công năng giao tiếp và hiểu biết ty và những dịch vụ mà công về tâm lý khách hàng ty cung cấp 18
 18. NHỮNG ĐIỀU KIỆN VỀ THỂ CHẤT, TÂM LÝ, KIẾN THỨC VÀ PHẨM CHẤT CỦA NGƢỜI BÁN HÀNG Về phẩm chất Có tính hướng ngoại và Cần tự trọng, có uy tín, mong muốn có thu nhập cao, quyết đoán, phản ứng nhanh biết làm chủ sự thay đổi 19
 19. NHỮNG CƠ HỘI, KHÓ KHĂN VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ ĐẠO ĐỨC Chứng tỏ khả năng Độc lập cá nhân Thăng tiến Đa dạng nghề nghiệp Có được Tài chính Cơ hội những kỹ năng 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2