intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: BiNG CiNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
70
lượt xem
11
download

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 3: Lập kế hoạch bán hàng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Phân tích tình hình thị trường và dự báo bán hàng, thiết lập mục tiêu, phác thảo và lựa chọn phương án bán hàng, thiết lập ngân sách bán hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ĐH Thương mại

U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U CHƢƠNG 3U<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT BÁN HÀNG<br /> HT<br /> D LẬP KẾ HOẠCH<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> NỘI DUNG M_T<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D • Phân tích tìnhD thị trường và dự báo bán<br /> hình<br /> 3.1<br /> <br /> hàng<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> Thiết<br /> tiêu<br /> T•M lập mụcDHTM<br /> 3.2<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> • Phác thảo và lựa chọn phương án bán hàng<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M<br /> M_<br /> M_<br /> HT• Thiết lập ngân sách bán hàng DHT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> 3.4<br /> 3.3<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỊ<br /> MU<br /> MU<br /> T VÀ DỰ BÁOTBÁN HÀNG M_TM<br /> TRƢỜNG<br /> M_<br /> M_<br /> T<br /> T<br /> T<br /> <br /> DH<br /> <br /> DH<br /> <br /> 3.1.1.TMU<br /> Thu thập thông tin MU<br /> thị trường<br /> T<br /> <br /> M_<br /> HT<br /> <br /> M_<br /> HT<br /> <br /> D 3.1.2. Dự báo D hàng<br /> bán<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> Ý nghĩa của thu thập U<br /> MU<br /> M thông tin _TM<br /> _T<br /> _T<br /> thị<br /> TM trƣờng DHTM<br /> TM<br /> DH<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> - Một kế hoạch bán hàng đúng cần dựa trên<br /> U<br /> Mthị trường chínhTMU<br /> T<br /> TM<br /> thông tin<br /> M_<br /> M_ xác<br /> M_<br /> T<br /> T<br /> HT<br /> Hmắc phải nhữngHsai lầm<br /> D - Giúp DN tránh<br /> D<br /> D<br /> nghiêm trọng và tốn kém<br /> - Đẩy mạnh các lợi thế cạnh MU<br /> tranh<br /> MU<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> DH<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> DH<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> ThôngU cần thuTMU<br /> thập<br /> TM tin<br /> _<br /> _<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> - Thông tin về khách hàng<br /> MU đối thủ cạnhMU<br /> Ttin về<br /> T tranh<br /> TM<br /> - Thông<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT cấp<br /> HT<br /> D Thông tin về nhà cung<br /> D<br /> D<br /> - Thông tin liên quan đến đối tác<br /> MU về môi trường vĩ mô… _TM<br /> MU<br /> - Các _T tin<br /> thông<br /> _T<br /> M<br /> M<br /> M<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2