intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - GS.TS Bùi Xuân Phong

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

140
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 Kiểm tra đánh giá và điều chỉnh chiến lược thuộc bài giảng quản trị chiến lược, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: vị trí của kiểm tra, mô hình quản lý chiến lược, yêu cầu đối với kiểm tra chiến lược, nội dung chủ yếu của kiểm tra chiến lược, phương pháp kiểm tra chiến lược, quy trình đánh giá chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - GS.TS Bùi Xuân Phong

 1. CHƯƠNG 6 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHÍNH CHIẾN LƯỢC
 2. 1. VỊ TRÍ CỦA KIỂM TRA Định hướng Trao đổi Kiểm tra thông tin Tổ chức Điều Phối hợp khiển
 3. Kiểm tra được hiểu là việc đo lường và điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp và mọi bộ phận bên trong doanh nghiệp để tin chắc rằng các mục tiêu và giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu đề ra vẫn đang được hoàn thành
 4. 2. MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC Phân tích và dự báo Xây dựng và triển khai thực hiện các môi trường bên ngoài kế hoạch ngắn hạn hơn (8) (2) Nghiên cứu triết lí kinh doanh, mục Xét lại Quyết định Phân phối Kiểm tra đánh tiêu và mục tiêu (4) chiến lược (5) nguồn lực (6) giá và điều nhiệm vụ chỉnh (9) của doanh nghiệp BCVT (1) Phân tích và dự báo Xây dựng môi trường bên trong (3) chính sách (7) Tổ chức thực hiện Đánh giá và Hình thành chiến lược chiến lược điều chỉnh chiến lược
 5. Triết lí Kế hoạch ngân quỹ kinh doanh Hoạch định Chương trình Kế hoạch chiến lược kế hoạch ngắn tác nghiệp hạn hơn Kiểm tra Kiểm tra chiến lược chương trình Kiểm tra tác Mục tiêu nghiệp doanh nghiệp Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh
 6. 3.YÊU CẦU ĐỐI VỚI KIỂM TRA CHIẾN LƯỢC • Phải phù hợp với đối tượng kiểm tra và phù hợp với mọi giai đoạn quản trị chiến lược Hoạt động kiểm tra chỉ có thể đạt các mục tiêu đặt ra khi nó được tiến hành phù hợp với đối tượng kiểm tra. Sự phù hợp phải thể hiện ở việc xác định nội dung, tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá trên cơ sở đòi hỏi của đối tượng đánh giá. Các doanh nghiệp có quy mô khác nhau, hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, sẽ chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường kinh doanh cũng khác nhau. Cũng chính vì lẽ đó nội dung và phương pháp xây dựng chiến lược ở các doanh nghiệp cũng không giống nhau
 7. Trong giai đoạn hình thành chiến lược phải trên cơ sở dự đoán môi trường kinh doanh bên ngoài và bên trong doanh nghiệp (xu thế phát triển, cơ hội, nguy cơ, thuận lợi và khó khăn,…) để soát xét lại các mục tiêu; trên cơ sở đó mà hình thành các mục tiêu chiến lược, các phương án chiến lược tối ưu. Trong giai đoạn này, đối tượng kiểm tra và đánh giá là môi trường kinh doanh bên trong và bên ngoài doanh nghiệp với các nhân tố có giá trị định hướng vận động trong khoảng thời gian dài, các mục tiêu chiến lược thích ứng với những nhân tố ấy thường là các mục tiêu dài hạn.
 8. Trong giai đoạn tổ chức thực hiện phải xây dựng các kế hoạch triển khai chiến lược cũng như hình thành các chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện chiến lược đã xác định. Trước hết, doanh nghiệp phải xây dựng các chương trình sản xuất, các kế hoạch hoặc dự án với khoảng thời gian ngắn hạn hơn
 9. • Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo tính linh hoạt Trong điều kiện môi trường kinh doanh thường xuyên biến động, tính linh hoạt là điều kiện đảm bảo kết quả và hiệu quả của công tác kiểm tra. Để đảm bảo tính linh hoạt doanh nghiệp phải biết kết hợp ngay trong kế hoạch kiểm tra của mình hình thức kiểm tra định kì và kiểm tra bất thường; đồng thời, điều này phải được triển khai trong thực tiễn
 10. • Kiểm tra định kì được xác định trước về thời điểm tiến hành kiểm tra trong đó quy định rõ khoảng cách thời gian kiểm tra cho từng loại đối tượng với nội dung kiểm tra, phương pháp và các công cụ cụ thể xác định. Đây là việc làm không khó trong hoạch định cũng như trong tổ chức thực hiện
 11. • Kiểm tra bất thường được đặt ra khi xuất hiện những thay đổi liên quan đến đối tượng kiểm tra dẫn đến nếu doanh nghiệp không thay đổi kịp thời thì những mục tiêu đặt trước có nguy cơ không thực hiện được. Đặc biệt trong kiểm tra chiến lược kinh doanh nếu các điều kiện môi trường bên ngoài và bên trong đã thay đổi thì việc đặt ra kiểm tra bất thường là rất cần thiết
 12. • Kiểm tra phải đảm bảo tính lường trước Đảm bảo tính lường trước của kiểm tra chính là việc hướng các đánh giá kiểm tra vào tương lai. Điều quan trọng mà các nhà quản trị doanh nghiệp mong muốn là có được hệ thống kiểm tra có thể cho biết sẽ có những vấn đề mới nảy sinh nếu ngay từ lúc kiểm tra họ không tiến hành những điều chỉnh cần thiết. Để đảm bảo tính lường trước của kiểm tra phải biết sử dụng những phương pháp thu thập, xử lí và sử dụng số liệu hiện đại
 13. Để đảm bảo hệ thống kiểm tra lường trước hoạt động kinh doanh cần đáp ứng những yêu cầu sau: ­ Thực hiện phân tích toàn bộ và kĩ càng về hệ thống hình thành chiến lược kinh doanh, hệ thống xây dựng kế hoạch cũng như hệ thống kiểm tra ­ Đưa ra một mô hình của hệ thống
 14. ­ Quan sát đều đặn mô hình; ­ Thường xuyên thu thập dữ liệu liên quan đến mô hình; ­ Đánh giá sự khác biệt giữa các số liệu mới thu thập và các dữ liệu kế hoạch, đánh giá sự ảnh hưởng của những thay đổi đó tới mục tiêu; ­ Giải pháp tác động đến các bộ phận có liên quan
 15. • Kiểm tra phải tập trung vào những điểm thiết yếu Kiểm tra tập trung vào những điểm thiết yếu có nghĩa là không tiến hành kiểm tra như nhau đối với mọi đối tượng cũng như đối với mọi nhân tố tác động đến đối tượng. Kiểm tra tập trung vào những điểm thiết yếu cũng có nghĩa là biết tập trung hoạt động kiểm tra vào những vấn đề quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất đối với chiến lược cũng như các kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh..
 16. Khi tiến hành kiểm tra, đánh giá chiến lược kinh doanh hoặc các kế hoạch triển khai chiến lược, người làm công tác kiểm tra, đánh giá chiến lược phải biết hướng sự tập trung vào những nhân tố có tác động mạnh mẽ đến chiến lược kinh doanh (kế hoạch triển khai chiến lược) cũng như những nhân tố có sự biến động chệch khỏi xu thế đã dự đoán đáng kể. Người làm công tác kiểm tra có thể sử dụng phương pháp loại trừ để xác định cần tập trung vào những nhân tố, những mục tiêu hoặc chỉ tiêu nào có khác biệt lớn.
 17. Thực hiện tập trung vào những điểm yếu khi kiểm tra, đánh giá chiến lược kinh doanh là hoàn toàn cần thiết bởi làm được điều đó không chỉ giảm nhẹ khối lượng công việc kiểm tra, đánh giá mà còn tập trung vào những nỗ lực vào giải quyết những vấn đề cần thiết nên đem lại hiệu quả và kết quả cao đối với công việc
 18. 4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KIỂM TRA CHIẾN LƯỢC • Xác định nội dung Về nguyên tắc nội dung cần kiểm tra ở mỗi hình thức kiểm tra phải phù hợp với đối tượng kiểm tra nên không thể giống nhau. Điều đó cũng có nghĩa là nội dung kiểm tra, đánh giá xuất phát từ nội dung chiến lược kinh doanh và phù hợp với nội dung của chiến lược kinh doanh cũng như các kế hoạch triển khai chiến lược kinh doanh
 19. Hình thức kiểm tra chiến lược, kiểm tra và đánh giá kế hoạch triển khai chiến lược phải bao gồm những nội dung cơ bản như kiểm tra, đánh giá môi trường kinh doanh nhằm đánh giá xem môi trường bên ngoài và môi trường bên trong doanh nghiệp có thay đổi không?
 20. Bên cạnh đó, kiểm tra, đánh giá môi trường còn phải xem xét các nhân tố nằm ngoài danh mục các nhân tố trên song ở thời điểm kiểm tra và trong tương lai có thể tác động đến hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp ở mức độ cần phải quan tâm đến. Khi kiểm tra, đánh giá môi trường bên trong phải đánh giá lại các điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2