intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều chỉnh chiến lược

Xem 1-20 trên 1327 kết quả Điều chỉnh chiến lược
 • Bài giảng Chương 6: Đánh giá và điều chỉnh chiến lược tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về bản chất của việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược; quá trình kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p lelyla 16-05-2016 67 8   Download

 • Nội dung bài viết là nêu lên kỳ vọng đưa Trung Quốc trở thành cường quốc hàng đầu thế giới, tham vọng vẽ lại bản đồ kinh tế, chính trị thế giới. Nhằm thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc đã tiến hành điều chỉnh chiến lược theo một số nội dung quan trọng. Điều này đã, đang và sẽ có những tác động đến thế giới, khu vực và Việt Nam.

  pdf12p duaheocuctan 30-03-2018 47 5   Download

 • "Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 6: Thực thi đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh chiến lược" trình bày được nội dung, yêu cầu của thực thi chiến lược; phân tích và vận dụng được quy trình, công cụ kiểm soát và đánh giá chiến lược; bản chất và nội dung của điều chỉnh chiến lược.

  pdf19p nguathienthan9 10-12-2020 19 3   Download

 • Bài viết Điều chỉnh chiến lược công nghiệp cho giai đoạn cất cánh kinh tế Việt Nam đề cập tới ba chương trình kinh tế lớn đã khẳng định nền công nghiệp Việt Nam; nhận xét về vai trò chiến lược công nghiệp VN với ba chương trình kinh tế.

  pdf8p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 25 1   Download

 • Bài giảng "Quản trị chiến lược" có cấu trúc gồm 6 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về quản trị chiến lược, môi trường quản trị chiến lược, chiến lược cấp doanh nghiệp, chiến lược cấp bộ phận, lựa chọn và thực hiện chiến lược, kiểm tra đánh giá và điều chính chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf212p tsmttc_007 08-09-2015 213 76   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược Chương 11 Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược nhằm trình bày các nội dung chính: mục đích, nguyên tắc và quy trình kiểm tra đánh giá chiến lược kinh doanh. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học Quản trị chiến lược nhanh.

  pdf44p wave_12 07-04-2014 216 42   Download

 • Chương 6 Kiểm tra đánh giá và điều chỉnh chiến lược thuộc bài giảng quản trị chiến lược, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: vị trí của kiểm tra, mô hình quản lý chiến lược, yêu cầu đối với kiểm tra chiến lược, nội dung chủ yếu của kiểm tra chiến lược, phương pháp kiểm tra chiến lược, quy trình đánh giá chiến lược.

  pdf76p holoesinin 13-06-2014 120 23   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của đánh giá chiến lược, quy trình đánh giá chiến lược, điều chỉnh chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt15p thuyanlac321 22-06-2018 53 16   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 Đánh giá và điều chỉnh chiến lược giúp tìm hiểu mục đích của kiểm tra và đánh giá, các tiêu chuẩn kiếm tra và đánh giá, phương pháp đánh giá và điều chỉnh chiến lược.

  pdf10p nguyenhoangnguyen1212 24-04-2014 91 11   Download

 • Bài giảng quản trị chiến lược chương 8 hướng dẫn kiểm tra và đánh giá điều chỉnh chiến lược, nắm vững các yêu cầu đối với kiểm tra, đánh giá chiến lược kinh doanh. Mời các bạn tham khảo!k

  ppt6p trentroicosao 10-03-2014 99 12   Download

 • Nội dung chính trong Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 8 Kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh chiến lược nhằm trình bày về yếu tố môi trường và quản lý chiến lược, quá trình đánh giá chiến lược. Những đặc tính của hệ thống đánh giá có hiệu quả.

  pdf38p sms_12 07-05-2014 80 9   Download

 • Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 206/2004/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2004. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về chiến lược này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo tổng hợp "Điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc107p tam_un_in 24-10-2015 69 9   Download

 • Chương 5 Thực thi, đánh giá và điều chỉnh chiến lược thuộc bài giảng Quản lý chiến lược, trong chương học này người học sẽ tìm hiểu các nội dung về: Tiến trình triển khai thực thi chiến lược, những hạn chế trong thực thi chiến lược, hệ thống đánh giá, các loại hình đánh giá chiến lược.

  pdf22p canhdangxuan 01-04-2014 100 8   Download

 • Nội dung chính trong đề tài Nhận thức và phản ứng chiến lược nhằm nêu vai trò của nhận thức từ giới quản trị cấp cao đối với sự thành bại của chiến lược. Trình bày những sai lệch nhận thức chiến lược xuất phát từ giới quản trị cấp cao. Phân tích các nguồn gốc phát sinh các xung đột chính trị trong thực thi chiến lược. Phân tích quy trình quản trị sự thay đổi để thích ứng với điều chỉnh chiến lược.

  pdf21p idol_12 06-05-2014 70 7   Download

 • "Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài 6: Thực thi đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh chiến lược" trình bày nội dung, yêu cầu của thực thi chiến lược; vận dụng được quy trình, công cụ kiểm soát và đánh giá chiến lược; bản chất và nội dung của điều chỉnh chiến lược.

  pdf21p nguathienthan9 11-12-2020 17 4   Download

 • Văn bản hoá các phân tích, mục tiêu và chiến lược Đảm bảo người thực thi nắm bắt chính xác nội dung chiến lược Diễn biến của môi trường  điều chỉnh

  ppt22p sony_12 25-06-2013 57 3   Download

 • Đông Nam Á ngày càng trở nên quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của Trung Quốc. Với đặc điểm địa lý án ngữ trên đường hàng hải nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Đông Nam Á được Trung Quốc coi là con đường thông ra biển ngắn nhất để hỗ trợ thực hiện chiến lược “Đại khai phá miền Tây” và chiến lược “Một trục hai cánh”.

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 40 2   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược gồm 7 chương, trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Tổng quan quản trị chiến lược, nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược, phân tích môi trường kinh doanh, phân tích môi trường nội bộ, các loại chiến lược trong kinh doanh, lựa chọn và tổ chức thực hiện chiến lược, đánh giá và điều chỉnh chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf238p tradaviahe17 17-03-2021 11 3   Download

 • Bài viết nhìn lại quá trình điều chỉnh chiến lược và chính sách ngoại giao của Trung Quốc đối với Liên Xô trước đây và nước Nga hiện nay được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn trước Chiến tranh lạnh và giai đoạn sau Chiến tranh lạnh.

  pdf7p cothumenhmong 01-11-2019 16 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ một cách hệ thống và toàn diện chính sách của Hàn Quốc đối với Trung Quốc giai đoạn 2000 - 2016 trên một số lĩnh vực quan trọng. Để đạt được mục tiêu trên, người nghiên cứu sẽ thực hiện những nhiệm vụ cơ bản như: nhận diện và phân tích những nội dung chủ yếu trong chính sách của Hàn Quốc đối với Trung Quốc từ năm 2000 đến năm 2016; qua đó, nêu lên những điều chỉnh chiến lược trong chính sách của nước này trên các lĩnh vực hợp tác song phương.

  pdf44p truongtien_03 10-03-2018 97 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều chỉnh chiến lược
p_strCode=dieuchinhchienluoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2