intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

Chia sẻ: Sdgvfcxg Sdgvfcxg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
181
lượt xem
42
download

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 Các phương án chiến lược của doanh nghiệp trong bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về khái niệm chiến lược cấp doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng và phân loại chiến lược cấp doanh nghiệp, chiến lược tăng trưởng, chiến lược tăng trưởng hướng nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - ThS. Nguyễn Khánh Trung

 1. 07/04/2014 2/62
 2. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC CẤP DOANH NGHIỆP Chiến lược cấp doanh nghiệp là những chiến …………, hướng tới sự tăng trưởng và phát triển trong ……….., bao trùm toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của DN. Căn cứ vào chiến lược cấp doanh nghiệp, chiến lược của ……………….và các bộ phận ………………mới được đề ra. 07/04/2014 3/62
 3. 5 yếu tố ảnh hưởng Ảnh hưởng ………….. ………….. ……………… Chiến lược ……………… …………… 07/04/2014 4/62
 4. PHÂN LOẠI CHIẾN LƯỢC CẤP DOANH NGHIỆP 07/04/2014 5/62
 5. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG 07/04/2014 6/62
 6. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG • Chiến lược nhằm giúp các doanh nghiệp gia tăng ………………………………………. • Gắn liền với mục tiêu …………………….hoặc tăng …………………… • Phân loại: Tăng trưởng hướng nội và tăng trưởng hướng ngoại. 07/04/2014 7/62
 7. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG …………… (Internal Growth Strategies) Doanh nghiệp sử dụng các nguồn lực …………..để đạt được mục tiêu tăng trưởng khi nhận thấy ngành đang còn cơ hội phát triển và doanh nghiệp có ………………..để đi sâu vào ngành kinh doanh đó. 07/04/2014 8/62
 8. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG ………….. (Internal Growth Strategies)  Thâm nhập thị trường  Phát triển thị trường  Phát triển sản phẩm  Đa dạng hóa 07/04/2014 9/62
 9. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG HƯỚNG NỘI (Internal Growth Strategies) ………….thị trường • Gia tăng ………của sản phẩm hiện tại thông qua quảng cáo, …………………….. • Thường được áp dụng cho những sản phẩm ………………………. trên thị trường nhằm củng cố thị phần ban 07/04/2014 đầu. 10/62
 10. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG HƯỚNG NỘI (Internal Growth Strategies) Phát triển thị trường • Đưa sản phẩm ………..của DN vào các thị trường ……. khác với thị trường ……….. • Đòi hỏi nhiều chi phí đầu tư tài nguyên để phát triển lượng bán mới và khả năng marketing riêng • Tăng cồng kềnh cho bộ máy quản lý • Khó khăn khi tiếp cận thị 07/04/2014 trường mới. 11/62
 11. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG HƯỚNG NỘI (Internal Growth Strategies) Phát triển thị trường • Năm 1980, 28% số nhà hàng mới được mở nằm tại các thị trường ngoài biên giới nước Mỹ • Năm 1986 là 40% • Gần 60% vào năm 1990. • Đầu những năm 1980, doanh thu từ thị trường quốc tế chỉ chiếm 22%. Tới năm 2000, con số này chiếm 53% tổng doanh thu 07/04/2014 12/62 40tỷ USD của công ty.
 12. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG HƯỚNG NỘI (Internal Growth Strategies) Phát triển sản phẩm • …………….phẩm mới hoặc SP cải tiến vào thị Tin từ Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk, trường hiện tại. 01/03/2011, tại Thụy Sĩ công ty • Là một trong những này đã ký kết chương trình “Hợp tác quốc tế về nghiên cứu phương thức căn bản để và ứng dụng khoa học dinh nâng cao sức cạnh tranh dưỡng” với 3 đối tác hàng đầu trên thị trường châu Âu về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học vi • Chi phí đầu tư rất lớn, nhất chất và vi sinh là Tập đoàn là đầu tư hoạt động R&D DSM; Công ty Lonza (Thụy Sĩ) và Tập đoàn Chr. Hansen (Đan Mạch) 07/04/2014 13/62
 13. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG HƯỚNG NỘI (Internal Growth Strategies) Phát triển sản phẩm 07/04/2014 Iphone 2G, 3G, 3GS, 4G 14/62
 14. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG HƯỚNG NỘI (Internal Growth Strategies) Đa dạng hóa • Đưa thêm SP mới, có liên quan hoặc không liên quan đến ngành đang kinh doanh vào thị trường hiện tại hoặc thị trường mới • Giảm áp lực, kiểm soát cạnh tranh 07/04/2014 15/62
 15. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG HƯỚNG NỘI (Internal Growth Strategies) Đa dạng hóa 3 phương án đa dạng hóa Chiến lược đa dạng hóa Đa dạng Đa dạng Đa dạng hóa .................. hóa ................. ................... 07/04/2014 16/62
 16. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG HƯỚNG NỘI (Internal Growth Strategies) Đa dạng hóa …………. Hoạt động sản xuất mới .....................đến các hoạt động sản xuất chính của công ty về ...................................., phân phối, quản lý và nhãn hiệu 07/04/2014 17/62
 17. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG HƯỚNG NỘI (Internal Growth Strategies) Đa dạng hóa đồng tâm 07/04/2014 18/62
 18. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG HƯỚNG NỘI (Internal Growth Strategies) Đa dạng hóa ………… Đưa những ..............mà về mặt công nghệ không liên quan đến các sản phẩm hiện tại Minh họa: Sự đa dạng về sản phẩm tiêu dùng của Unilever 07/04/2014 19/62
 19. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG HƯỚNG NỘI (Internal Growth Strategies) Đa dạng hóa hỗn hợp Đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh ...................với lĩnh vực kinh doanh hiện tại của công ty. Minh họa: Những ngành nghề kinh doanh mới của FPT 07/04/2014 20/62

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản