Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
21
lượt xem
4
download

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4, trình bày các nội dung sau: Khái niệm thiết kế kênh phân phối, những trường hợp cần phải thiết kế kênh phân phối, xác định mục tiêu của kênh phân phối, các biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh phân phối, xác định cấu trúc kênh phân phối, chọn kênh phân phối tối ưu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Chương 4:<br /> Thiết Kế Kênh Phân Phối<br /> <br /> 4.1. Khái niệm thiết kế kênh phân phối<br /> 4.2. Những trường hợp cần phải thiết kế kênh phân phối<br /> 4.3. Xác định mục tiêu của kênh phân phối<br /> 4.4. Các biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh phân phối<br /> 4.5. Xác định cấu trúc kênh phân phối<br /> 4.6. Chọn kênh phân phối tối ưu<br /> <br /> Kênh phân phối là một tổ chức hệ thống các<br /> quan hệ với các doanh nghiệp và các cá nhân<br /> bên ngoài để quản lý các hoạt động phân phối<br /> tiêu thụ sản phẩm nhằm thực hiện các mục tiêu<br /> trên thị trường của doanh nghiệp.<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> Có sự khác nhau trong quan niệm về tổ chức hay thiết<br /> kế kênh phân phối.<br /> Tổ chức kênh có thể được dùng để mô tả cấu trúc<br /> kênh<br /> Một số người lại sử dụng nó để thu nhận những thông<br /> tin về một kênh mới hoặc để tìm hiểu các kênh hiện<br /> tại<br /> Một số khác lại đồng nghĩa tổ chức hay xây dựng<br /> kênh với lựa chọn kênh<br /> <br /> “Xây dựng hay thiết kế kênh phân phối là tất cả<br /> những hoạt động liên quan đến việc pháp triển những<br /> kênh phân phối mới ở những nơi trước đó nó chưa<br /> tồn tại hoặc để cải tiến các kênh hiện tại”<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản