intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 1 - Phạm Thị Ngọc Thảo

Chia sẻ: Hồ Văn Mậu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
70
lượt xem
10
download

Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 1 - Phạm Thị Ngọc Thảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG 1 Tổng quan về marketing và quản trị marketing, chương này giới thiệu các nội dung sau: Tổng quan về marketing (marketing là gì?, mục tiêu hoạt động marketing, giai đoạn phát triển, nguyên tắc marketing, nội dung cơ bản của hoạt động marketing), quản trị marketing (khái niệm, sơ đồ quá trình quản trị marketing).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 1 - Phạm Thị Ngọc Thảo

 1. QUẢN TRỊ MARKETING Mục tiêu: Nhằm mục tiêu trang bị cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh những nguyên tắc cơ bản nhất trong quá trình quản trị hoạt động Marketing Số tiết: 30 (tiết)
 2. PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP 1. Học lý thuyết 2. Làm Bài tập tình huống theo nhóm thuyết trình, thảo trình, luận, phản biện ĐÁNH GIÁ CUỐI MÔN HỌC 1. Điểm thi cuối học phần: 60% 2. Điểm quá trình: trình: 40%
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hồ Đức Hùng Marketing: Căn bản, Nghiên cứu, Quản trị – NXB Giáo dục, 1997 2. Philip Kotler Quản trị Marketing – NXB Thống kê, 2000 3. Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang Nguyên lý Marketing – NXB Đại học Quốc gia TP. HCM, 2005
 4. NỘI DUNG • CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MARKETING VÀ QUẢN TRỊ MARKETING (5 tiết) • CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CƠ HỘI MARKETING (5 tiết) • CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC MARKETING MỤC TIÊU (5 tiết) • CHƯƠNG IV: CHIẾN LƯỢC MARKETING CẠNH TRANH (5 tiết) • CHƯƠNG V: HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH MARKETING (5 tiết) • CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG MARKETING (5 tiết)
 5. CHƯƠNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MARKETING VÀ QUẢN TRỊ MARKETING Chương này giới thiệu các nội dung sau: I. TỔNG QUAN VỀ MARKETING 1. Marketing là gì? 2. Mục tiêu hoạt động Marketing 3. Giai đoạn phát triển 4. Nguyên tắc Marketing 5. Nội dung cơ bản của hoạt động Marketing II. QUẢN TRỊ MARKETING 1. Khái niệm 2. Sơ đồ quá trình quản trị Marketing
 6. I. TỔNG QUAN VỀ MARKETING
 7. 1. KHÁI NIỆM VỀ MARKETING MARKETING LÀ GÌ? • MARKETING là toàn bộ hoạt động của con người nhằm thỏa mãn nhu cầu và lòng mong muốn thông qua các quá trình trao đổi, mua bán sản phẩm/ dịch vụ trên thị trường (Philip Kotler) •  Phát hiện, tạo ra nhu cầu •  Thỏa mãn nhu cầu •  Đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp
 8. MARKETING LÀ GÌ? “MARKETING là một quá trình hoạch định và thực hiện quan điểm về sản phẩm, về dịch vụ hoặc tư tưởng, về phân phối, về xác định giá bán và về truyền thông đối với thị trường mục tiêu, nhằm mục đích tạo ra những cuộc trao đổi để thỏa mãn các mục tiêu của cá nhân, của tổ chức và của xã hội” ( Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ)
 9. MARKETING LÀ GÌ? QUÁ TRÌNH MARKETING Tạo lập giá trị cho khách hàng và xây dựng Nắm bắt giá trị qua mối quan hệ với khách hàng lại từ khách hàng Thiết lập Nắm bắt giá trị Hiểu về thị Thiết kế một Xây dựng mối chương trình từ khách hàng trường và chiến lược quan hệ có lợi marketing tích để tạo ra lợi mong muốn/ marketing và tạo nên sự hợp mang lại nhuận công ty và nhu cầu của hướng tới thích thú của lợi ích cho khách giá trị cao khách hàng khách hàng khách hàng hàng nhất
 10. MARKETING LÀ GÌ? HIỂU ĐƯỢC THỊ TRƯỜNG VÀ NHỮNG GÌ KHÁCH HÀNG CẦN • Là trạng thái thiếu thốn về: Needs – • Vật lý—thực phẩm, quần áo, an toàn… Cần thiết • Xã hội—các mối quan hệ, tình cảm • Cá nhân—kiến thức, tự thể hiện Wants – • Xuất phát từ sự cần thiết được định hình bởi văn hóa và tính cách cá nhân Mong muốn Demands – • Là mong muốn được hỗ trợ bởi khả năng thanh toán Nhu cầu
 11. MARKETING LÀ GÌ? HIỂU ĐƯỢC THỊ TRƯỜNG VÀ NHỮNG GÌ KHÁCH HÀNG CẦN Giá trị và sự hài lòng của khách hàng Sự kỳ vọng Khách hàng • Giá trị và sự hài lòng Marketers • Thiết lập mức độ tương ứng của kỳ vọng • Không quá cao hoặc quá thấp
 12. 2. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG MARKETING 1. Thỏa mãn khách hàng • Làm cho họ hài lòng • Làm cho họ trung thành một cách tự nguyện • Lôi kéo thêm khách hàng trên sự hưng phấn 2. Thắng trong cạnh tranh 3. Lợi nhuận lâu dài
 13. 3. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MARKETING LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC KINH TẾ Từ 1900 – 1960: 6 giai đoạn 1. Giai đoạn khám phá 2. Giai đoạn xây dựng 3. Giai đoạn tổng hợp 4. Giai đoạn phát triển 5. Giai đoạn đánh giá lại 6. Giai đoạn tái xây dựng khái niệm
 14. MARKETING LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC HÀNH VI Từ 1960: có nhiều trường phái 1. Trường phái Marketing vĩ mô 2. Trường phái bảo vệ người tiêu dùng 3. Trường phái hệ thống 4. Trường phái hành vi tiêu dùng 5. Trường phái hành vi tổ chức 6. Trường phái hoạch định chiến lược
 15. 4. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NGUYÊN TẮC MARKETING Quá trình Chọn Tập lọc trung GIÁ TRỊ Phối Dị biệt hợp
 16. 5. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG MARKETING Quan hệ cung cấp Nhân tố Nhân tố pháp luật kinh tế Sản Chiêu phẩm thị Quan hệ Quan hệ cộng đồng cạnh tranh Phân Giá phối cả Nhân tố Nhân tố chính trị Quan hệ khoa học văn hóa trung gian kỹ thuật xã hội
 17. II. QUẢN TRỊ MARKETING
 18. 1. KHÁI NIỆM QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING Quá trình quản trị Marketing bao gồm các hoạt động phân tích các cơ hội Marketing; nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu; thiết kế chiến lược Marketing; tổ chức, thực hiện và kiểm tra nỗ lực Marketing
 19. 2. SƠ ĐỒ Nghiên cứu và Thiết kế chiến Phân tích các cơ lựa chọn thị lược hội Marketing trường mục tiêu Marketing (1) (2) (3) (1) Hoạch định Tổ chức chương trình thực hiện, Marketing kiểm tra nỗ lực Marketing (4) (5)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản