intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 2 – ĐH Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
62
lượt xem
5
download

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 2 – ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 - Quản trị tài sản, nợ và khả năng thanh khoản. Những nội dung chính được trình bày trong chương: Khái quát bảng cân đối kế toán của ngân hàng, chiến lược quản trị tài sản, chiến lược quản trị nợ, chiến lược quản trị kết hợp tài sản và nợ, quản trị khe hở nhạy cảm lãi suất và khe hở kì hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 1: Chương 2 – ĐH Thương mại

D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> QUẢN TRỊ TÀI SẢN, NỢ VÀ<br /> KHẢ NĂNG THANH KHOẢN<br /> <br /> U<br /> <br /> Chương 2: Quản trị tài sản, nợ và khả<br /> năng thanh khoản<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1. Chiến lược quản trị tài sản - nợ<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 2.1.1. Khái quát Bảng cân đối kế toán của ngân hàng<br /> 2.1.2. Chiến lược quản trị tài sản<br /> 2.1.3. Chiến lược quản trị nợ<br /> <br /> 2.1.4. Chiến lược quản trị kết hợp tài sản và nợ<br /> <br /> M<br /> <br /> 2.2. Quản trị khe hở nhạy cảm lãi suất và khe hở kì hạn<br /> 2.2.2. Quản trị khe hở kì hạn<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.2.1. Quản trị khe hở nhạy cảm lãi suất<br /> <br /> Chương 2: Quản trị tài sản, nợ và khả<br /> năng thanh khoản<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.3. Quản trị khả năng thanh khoản và dự trữ<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 2.3.1. Cung và cầu thanh khoản của ngân hàng<br /> 2.3.2. Chiến lược quản trị thanh khoản<br /> <br /> 2.3.3. Ước tính nhu cầu thanh khoản của ngân hàng<br /> 2.3.4. Dự trữ và quản lý dự trữ của ngân hàng<br /> <br /> M<br /> <br /> 2.3.5. Các biện pháp đảm bảo khả năng thanh khoản<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 2.1. Chiến lược quản trị<br /> tài sản - nợ<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.1. Khái quát bảng CĐKT của ngân<br /> hàng<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Khái niệm<br /> <br /> Các khoản mục chính của<br /> bảng CĐKT<br /> -Tài sản: ngân quỹ, các khoản đầu<br /> tư, các khoản cho vay và cho thuê<br /> và tài sản khác.<br /> - Nợ: tiền gửi của khách hàng,<br /> nguồn vốn vay phi tiền gửi trên thị<br /> trường tiền tệ và thị trường vốn.<br /> -Vốn chủ sở hữu<br /> <br /> M<br /> <br /> - Bảng cân đối kế toán là báo<br /> cáo tài chính phản ánh một<br /> cách tổng quát quy mô và cấu<br /> trúc của các nguồn vốn (tài sản<br /> nợ) và sử dụng vốn (tài sản có)<br /> tại một thời điểm nhất định.<br /> <br /> U<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2