intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị tài sản

Xem 1-20 trên 10357 kết quả Quản trị tài sản
 • Bài giảng Quản trị tài sản lưu động - Trịnh Công Sơn nhằm giúp bạn nắm bắt các kiến thức về phân loại tài sản lưu động, quản trị tiền, quản trị khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho.

  ppt53p hongnho1910 17-04-2010 760 298   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động quản trị tài sản nợ - tài sản có nhằm hạn chế rủi ro lãi suất của các Ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm trình bày về hoạt động quản trị tài sản nợ-tài sản có nhằm kiểm soát rủi ro lãi suất của các ngân hàng thương mại việt nam. Đề xuất một số giải pháp thiết thực, khả thi đối với ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại giúp các ngân hàng thương mại hạn chế rủi ro lãi suất thông qua hoạt động quản trị tài sản nợ-tài sản có.

  pdf98p pink_12 26-05-2014 346 99   Download

 • Chuyên đề: Quản trị tài sản có trong các ngân hàng thương mại thực trạng và giải pháp nhằm trình bày về tổng quan về quản trị tài sản có trong các ngân hàng thương mại. Thực trang quản trị tài sản có trong các ngân hàng thương mại.

  pdf25p blue_12 12-05-2014 260 69   Download

 • Khóa luận làm rõ vai trò của việc nâng cao hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Sau đó căn cứ vào các số liệu thực tế, phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS. Từ kết quả phân tích thu được, đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS.

  pdf111p hihihaha7 03-01-2017 154 55   Download

 • Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 10: Quản trị tài sản ngắn hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho, quản trị tiền mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf98p doinhugiobay_15 25-02-2016 185 29   Download

 • Thuyết trình: Quản trị tài sản có trong các ngân hàng thương mại - Thực trạng và giải pháp nhằm trình bày về tổng quan quản trị tài sản có trong các ngân hàng thương mại, thực trạng quản trị tài sản có trong các ngân hàng thương mại, giải pháp hoàn thiện quản trị tài sản có trong các ngân hàng thương mại .

  ppt19p green_12 12-05-2014 128 15   Download

 • Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động quản trị tài sản trí tuệ tại trường đại học theo 5 bước sau: Lập kế hoạch quản trị tài sản trí tuệ, tạo lập tài sản trí tuệ, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khai thác thương mại tài sản trí tuệ, đánh giá và báo cáo hiệu quả quản trị tài sản trí tuệ. Bài viết đưa ra một số giải pháp và định hướng nhắm thúc đẩy hoạt động này ở Việt Nam.

  pdf12p sieunhansoibac3 12-04-2018 100 10   Download

 • Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luân tổng quan về quản trị tài sản có nội bảng của NHTM, phân tích đánh giá thực trạng quản lý tài sản có nội bảng của Agribank Thanh Xuân từ năm 2009 đến năm 2011 từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài sản có nội bảng tại Agribank Thanh Xuân.

  pdf112p nomoney4 01-03-2017 47 9   Download

 • Bài giảng "Quản trị tài sản – nguồn vốn của ngân hàng (ALM)" trình bày một số nội dung sau: Mục đích của quản trị ALM, rủi ro lãi suất tác động đến kinh doanh ngân hàng, rủi ro lãi suất: GAP và sự nhạy cảm thu nhập, ứng dụng Duration trong quản trị RRLS. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt39p namthangtinhlang_00 30-10-2015 91 8   Download

 • Luận văn nhằm đạt được những mục tiêu sau: Tổng hợp một cách có hệ thống cơ sở lý thuyết về quản trị tài sản của DN; phân tích và đánh giá thực trạng quản trị tài sản tại Công ty TNHH MTV Bazan Đắk Nông trong thời gian qua (2015 -2017).... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p thuongdanguyetan01 03-09-2019 11 1   Download

 • Bài viết đánh giá thực trạng quản trị tài sản ngắn hạn của các doanh nghiệp xây dựng trong quân đội giai đoạn 2014 - 2017, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện quản trị tài sản ngắn hạn trong các doanh nghiệp thích ứng với chủ trương tái cơ cấu các doanh nghiệp quân đội của Nhà nước và Bộ Quốc phòng hiện đang được triển khai.

  pdf9p vihermes2711 30-09-2019 12 1   Download

 • Bài viết tập trung mô tả các dạng tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, từ đó dựa trên những khảo sát thực tế cho thấy khối tài sản này đã được khai thác thế nào trong các doanh nghiệp. Một số gợi ý về quản trị tài sản trí tuệ hy vọng sẽ giúp ích phần nào cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm tạo dựng và duy trì những lợi thế cạnh tranh (dựa trên sự khác biệt) trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

  pdf8p viv2711 19-10-2020 27 1   Download

 • Phần 1 giáo trình Quản trị tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị tài chính, quản trị tài sản cố định, quản trị tài sản lưu động, quản trị nguồn tài trợ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf184p thangnamvoiva20 16-09-2016 260 103   Download

 • Bài giảng "Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Quản trị tài sản ngắn hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị tiền mặt, quản trị khoản phải thu, quản trị tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf22p tamynhan2 04-07-2020 37 12   Download

 • Mục tiêu của chương này, nhằm giúp người học: Hiểu biết và nhận diện được các loại tài sản, đặc điểm luân chuyển của tài sản trong doanh nghiệp, hiểu và vận dụng được mô hình quản trị tài sản, nắm vững các nội dung và biện pháp quản trị tài sản trong doanh nghiệp.

  pdf54p viflorida2711 30-10-2020 3 1   Download

 • Cuốn sách Bài giảng Quản trị kinh doanh ngân hàng giúp sinh viên có được những kiến thức cơ bản về việc quản trị ngân hàng. Nội dung như sau: đại cương về quản trị kinh doanh ngân hàng, quản trị chiến lược kinh doanh, quản trị tổ chức và nhân lực, quản trị tài sản và vốn trong kinh doanh ngân hàng.

  doc94p sinhvienmoi 21-04-2010 673 252   Download

 • Quản trị tài sản nợ là quản trị nguồn vốn phải trả của ngân hàng nhằm đảm bảo cho ngân hàng luôn có đủ nguồn vốn để duy trì và phát triển một cách hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu thanh khoản ở mức độ chi phí thấp nhất

  pdf7p banhtalong 13-07-2010 473 228   Download

 • Mục tiêu của bài 1 Tổng quan về Quản trị tài chính nằm trong bài giảng Quản trị tài chính trình bày về quản trị tài chính là gì? Mục tiêu của công ty là gì?, Chức năng quản trị tài chính được tổ chức như thế nào? Quản trị tài chính liên quan đến bảng cân đối tài sản như thế nào? Vai trò của quản trị tài chính? Quan hệ giữa tài chính công ty và hệ thống tài chính.

  ppt33p top_12 21-04-2014 263 86   Download

 • Đề cương: Lý luận chung về quản trị TSCĐ: Khái niệm, đặc điểm, phân loại TSCĐ; Các pp tính khấu hao TSCĐ; Quản trị TSCĐ. Thực trạng quản lý và sử dụng TSCĐ tại CTCP xe khách HN: Thực trạng quản lý và sử dụng TSCĐ tại công ty; Giải pháp công tác quản trị TSCĐ.

  pdf25p vuilaai 25-01-2011 310 81   Download

 • Nội dung bài 2 Phân tích và hoạch định các báo cáo tài chính trong bài giảng Quản trị tài chính nhằm trình bày về tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính, đọc và hiểu các báo cáo tài chính. Những kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính. Phân tích các tỷ số tài chính, phân tích xu hướng tài chính, phân tích cơ cấu tài chính.

  ppt59p top_12 21-04-2014 193 72   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị tài sản
p_strCode=quantritaisan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2