intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại nâng cao: Chuyên đề 1

Chia sẻ: Nguyễn Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

274
lượt xem
69
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề 1 Tổng quan về ngân hàng thương mại & quản trị ngân hàng thương mại thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chuyên đề này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan về ngân hàng thương mại, tổng quan về quản trị ngân hàng thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại nâng cao: Chuyên đề 1

 1. Chuyên đề 1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI & QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO • Đọc các trang 3 - 137 Học liệu tham khảo số 1 • Đọc các trang 14 - 22 Học liệu tham khảo số 3 • Đọc các trang 11 - 46 Học liệu tham khảo số 2 2
 3. KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ 1 1. Tổng quan về ngân hàng thương mại 2. Tổng quan về quản trị ngân hàng thương mại 3
 4. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế 2. Đặc trưng của lĩnh vực kinh doanh ngân hàng 3. Các nhân tố tác động đến hoạt động của ngân hàng thương mại 4. Khái quát hệ thống NHTM Việt Nam 4
 5. Vai trò của NHTM hiện đại • Vai trò người trung gian • Vai trò thanh toán • Vai trò người bảo lãnh • Vai trò người đại lý • Vai trò thực hiện chính sách 5
 6. Các dịch vụ truyền thống của NH • Trao đổi ngoại tệ • Chiết khấu thương phiếu & cho vay thương mại • Nhận tiền gửi • Bảo quản vật có giá 6
 7. Các dịch vụ truyền thống của NH • Tài trợ hoạt động Chính phủ • Cung cấp các tài khoản giao dịch • Cung cấp dịch vụ ủy thác, quản lý tài sản 7
 8. Những dịch vụ NH mới phát triển • Cho vay tiêu dùng • Tư vấn tài chính • Quản lý tiền mặt • Thuê mua thiết bị • Cho vay tài trợ dự án • Bán dịch vụ bảo hiểm 8
 9. Những dịch vụ NH mới phát triển • Cung cấp kế hoạch hưu trí • Cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán • Cung cấp dịch vụ quĩ tương hỗ & trợ cấp • Cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư & ngân hàng bán buôn 9
 10. Đặc trưng trong hoạt động ngân hàng • Loại hình kinh doanh đặc biệt • Có những đặc trưng khác biệt với những loại hình kinh doanh khác • Chịu sự quản lý bởi những qui chế đặc biệt 10
 11. Ngân hàng là loại hình kinh doanh đặc biệt • Cung cấp các dịch vụ thanh toán, mua bán ngoại tệ, bảo lãnh, môi giới & tư vấn đầu tư • Thực hiện chức năng luân chuyển tài sản 11
 12. Chức năng cung cấp dịch vụ • Thanh toán nội địa & quốc tế • Cung cấp các hợp đồng phái sinh phòng ngừa rủi ro tỷ giá & lãi suất • Cung cấp các hợp đồng bảo lãnh • Cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư & thông tin cho khách hàng 12
 13. Chức năng luân chuyển tài sản • Huy động vốn bằng cách phát hành các chứng chỉ tiền gửi • Đầu tư bằng cấp tín dụng, mua cổ phiếu, trái phiếu 13
 14. Đặc trưng khác biệt trong kinh doanh ngân hàng • Giảm được đáng kể chi phí • Cung cấp các dịch vụ có tính thanh khoản cao • Có khả năng đa dạng hóa kinh doanh để giảm rủi ro • Cung cấp những dịch vụ đặc biệt 14
 15. Nhân tố tác động đến hoạt động ngân hàng • Sự gia tăng nhanh chóng trong danh mục dịch vụ • Sự gia tăng cạnh tranh • Phi quản lý hóa • Sự gia tăng chi phí vốn • Sự gia tăng các nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất 15
 16. Nhân tố tác động đến hoạt động ngân hàng • Cách mạng trong công nghệ ngân hàng • Sự củng cố & mở rộng về mặt địa lý • Quá trình toàn cầu hóa ngân hàng • Rủi ro vỡ nợ gia tăng & sự yếu kém của hệ thống bảo hiểm tiền gửi 16
 17. Khái quát về Hệ thống ngân hàng Việt Nam • Ngân hàng trong cơ chế kế hoạch hóa, trước 1990 • Hệ thống ngân hàng trong chuyển đổi cơ chế kinh tế, sau 1990 17
 18. Ngân hàng Việt Nam trước 1990 • Một cấp, không phân biệt chức năng quản lý với chức năng kinh doanh • Cơ quan cấp phát vốn ngân sách • Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận 18
 19. Ngân hàng Việt Nam sau 1990 • Hệ thống ngân hàng 2 cấp, phân định rõ chức năng quản lý với chức năng kinh doanh • Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ thực thi CSTT, quản lý NHTM • NHTM là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, tham gia quản lý những vấn đề liên quan đến tiền tệ cùng với NHNN 19
 20. Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay • 5 NHTM thuộc sở hữu Nhà nước • 39 NHTM cổ phần • 13 NHTM 100% vốn nước ngoài & ngân hàng Việt Nam ở nước ngoài • 6 ngân hàng liên doanh Việt Nam 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2