intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 1 - Đại học Văn Hiến

Chia sẻ: Tieu Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

88
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại" trình bày các kiến thức tổng quan về ngân hàng thương mại và tổng quan về quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 1 - Đại học Văn Hiến

04/05/2018<br /> <br /> Nội dung bài học<br /> I. Tổng quan về NHTM<br /> <br /> 1) Khái niệm ngân hàng<br /> 2) Các loại hình ngân hàng<br /> 3) Các nghiệp vụ của NHTM<br /> 4) Đặc điểm kinh doanh ngân hàng<br /> 5) Mô hình tổ chức của ngân hàng<br /> II. Tổng quan về hoạt động quản trị NHTM<br /> 1) Khái niệm quản trị<br /> 2) Sự cần thiết quản trị kinh doanh ngân hàng<br /> 3) Các nội dung quản trị kinh doanh ngân hàng<br /> <br /> 1. Khái niệm ngân hàng (tt)<br /> <br /> 1. Khái niệm ngân hàng (tt)<br /> <br /> iii) Theo Luật các TCTD năm 2010: Ngân hàng là loại<br /> hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các<br /> hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Theo<br /> tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân<br /> hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính<br /> sách, ngân hàng hợp tác xã. (Khoản 2, Điều 4)<br /> Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng<br /> thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây:<br /> a) Nhận tiền gửi;<br /> b) Cấp tín dụng;<br /> c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.<br /> (Khoản 12, Điều 4)<br /> <br /> iv) Theo Rose & Hudgins (2008): Ngân hàng là một loại<br /> hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch<br /> vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt là tín dụng, tiết<br /> kiệm và dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức<br /> năm tài chính nhất so với bất kỳ tổ chức kinh doanh<br /> nào trong nền kinh tế.<br /> <br /> Tóm lại, Ngân hàng là một tổ chức kinh doanh<br /> tiền tệ, cung cấp một danh mục dịch vụ tài<br /> chính tổng hợp, với ba loại hình chủ yếu là<br /> nhận tiền gửi, cấp tín dụng và làm dịch vụ<br /> thanh toán.<br /> <br /> 1. Khái niệm ngân hàng<br /> i) Theo Fitch (2012): Ngân hàng là tổ chức, thường là<br /> một công ty, nhận tiền gửi, thực hiện cho vay, thanh<br /> toán séc, và thực hiện các dịch vụ liên quan cho công<br /> chúng.<br /> ii) Theo Pháp lệnh ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và<br /> Công ty tài chính (1990): NHTM là một tổ chức kinh<br /> doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên<br /> là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn<br /> trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện các<br /> nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán.<br /> <br /> 1. Khái niệm ngân hàng (tt)<br /> NHẬN XÉT:<br /> 1<br /> <br /> NHTM là một loại hình DN<br /> <br /> Phải có vốn ban đầu (vốn tự có) đạt mức<br /> tối thiểu theo quy định .<br /> Có cơ cấu bộ máy quản trị và điều hành.<br /> Tự chủ hoàn toàn trong hoạt động kinh<br /> doanh.<br /> Tìm kiếm lợi nhuận một cách hợp pháp.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 04/05/2018<br /> <br /> 1. Khái niệm ngân hàng (tt)<br /> 2<br /> <br /> NHTM là một loại hình DN đặc biệt<br /> <br /> 1. Khái niệm ngân hàng (tt)<br /> 3<br /> <br /> Tài sản có chủ yếu là tài sản vô hình (tín<br /> dụng, tài sản tài chính…).<br /> <br /> Huy động vốn<br /> Doanh nghiệp, tổ<br /> chức kinh tế, hộ<br /> gia đình, cá nhân<br /> <br /> Doanh nghiệp, tổ<br /> chức kinh tế, hộ<br /> gia đình, cá nhân<br /> <br /> Hoạt động của NHTM bị chi phối rất mạnh<br /> bởi chính sách tiền tệ của NHTW.<br /> <br /> 2. Các loại hình ngân hàng (tt)<br /> <br /> 2. Các loại hình ngân hàng (tt)<br /> 2012<br /> <br /> i) NHTM Nhà nước<br /> <br /> NHTM Nhà nước<br /> <br /> ii) NHTM cổ phần<br /> <br /> NHTM cổ phần<br /> <br /> iii) NHTM liên doanh<br /> <br /> NHTM liên doanh<br /> Chi nhánh NHNNg<br /> <br /> v) NHTM 100% vốn nước ngoài<br /> <br /> NH<br /> Chính<br /> sách xã<br /> hội<br /> <br /> NH<br /> Phát<br /> triển<br /> <br /> NH<br /> Đầu tư<br /> <br /> NH<br /> Thương<br /> mại<br /> <br /> NH<br /> Hợp tác<br /> <br /> Cấp tín dụng<br /> <br /> 2.2. Căn cứ vào hình thức sở hữu<br /> <br /> iv) Chi nhánh NHTM nước ngoài<br /> <br /> 2.1. Căn cứ vào tính chất và mục tiêu hoạt động<br /> Ngân hàng<br /> trung ương<br /> <br /> Lĩnh vực kinh doanh tiền tệ - tín dụng và<br /> dịch vụ ngân hàng liên quan đến mọi ngành.<br /> Cơ cấu tài chính khác với các DN khác (chủ<br /> yếu là tài sản nợ).<br /> <br /> 2. Các loại hình ngân hàng<br /> <br /> NHTM là một trung gian tín dụng<br /> <br /> NHTM 100% vốn<br /> <br /> 2013<br /> <br /> 2. Các loại hình ngân hàng (tt)<br /> <br /> 2014<br /> <br /> 2015<br /> <br /> 2016<br /> <br /> 2.3. Căn cứ vào tính đa dạng dịch vụ<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 7<br /> <br /> 4<br /> <br /> i) Ngân hàng đơn năng<br /> <br /> 34<br /> <br /> 37<br /> <br /> 37<br /> <br /> 28<br /> <br /> 31<br /> <br /> ii) Ngâng hàng đa năng<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 50<br /> <br /> 51<br /> <br /> 51<br /> <br /> 50<br /> <br /> 51<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> 8<br /> <br /> 98<br /> <br /> 98<br /> <br /> 98<br /> <br /> 93<br /> <br /> 96<br /> <br /> iii) Ngân hàng bán buôn và bán lẻ<br /> <br /> nước ngoài<br /> Tổng cộng<br /> Nguồn: sbv.gov.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> 04/05/2018<br /> <br /> 2. Các loại hình ngân hàng (tt)<br /> <br /> 3. Các nghiệp vụ của NHTM<br /> <br /> 3. Các nghiệp vụ của NHTM<br /> <br /> Ngân hàng bán buôn và bán lẻ<br /> Tiêu chí<br /> <br />  Tiền gửi không kỳ hạn<br /> Ngân hàng bán lẻ<br /> <br /> Ngân hàng bán buôn<br /> <br /> Số lượng và giá trị Số lượng ít, nhưng giá trị lớn<br /> giao dịch<br /> <br /> Số lượng lớn, nhưng giá trị nhỏ<br /> <br /> Đặc điểm khách Khách hàng lớn, nhưng ít.<br /> Khách hàng nhỏ, nhưng nhiều.<br /> hàng<br /> Tập trung tại các trung tâm Phân tán rải rác ở mọi nơi<br /> thương mại và công nghiệp<br /> Đặc điểm vốn<br /> <br /> Vốn lớn, tập trung<br /> <br /> Vốn nhỏ, phân tán<br /> <br /> Đơn vị cung cấp Thường là Hội sở<br /> dịch vụ<br /> <br /> Mạng lưới rộng khắp của ngân<br /> hàng<br /> <br /> Phạm vi dịch vụ<br /> <br /> Đa dạng, phong phú<br /> <br /> Thường hẹp<br /> <br /> 1<br /> NGHIỆP<br /> VỤ<br /> HUY<br /> ĐỘNG<br /> VỐN<br /> <br /> 2<br /> NGHIỆP<br /> VỤ<br /> TÍN<br /> DỤNG<br /> <br /> 3<br /> DỊCH<br /> VỤ<br /> THANH<br /> TOÁN<br /> & NGÂN<br /> QUỸ<br /> <br /> 4<br /> <br /> HOẠT<br /> ĐỘNG<br /> KHÁC<br /> <br /> 1<br /> NGHIỆP<br /> VỤ<br /> HUY<br /> ĐỘNG<br /> VỐN<br /> <br /> 3. Các nghiệp vụ của NHTM<br /> <br />  Cho vay<br /> 2<br /> NGHIỆP<br /> VỤ<br /> TÍN<br /> DỤNG<br /> <br />  Bảo lãnh<br />  Chiết khấu<br />  Cho thuê tài chính<br />  Bao thanh toán<br />  Tài trợ xuất nhập khẩu<br />  Cho vay đồng tài trợ<br /> <br />  Các loại tiền gửi khác<br />  Chứng chỉ tiền gửi<br />  Trái phiếu<br /> <br />  Các giấy tờ có giá khác<br />  Vay vốn các TCTD khác<br />  Vay vốn ngắn hạn của<br /> NHNN<br /> <br /> Phương thức giao Chủ yếu là theo phương thức Phương thức giao dịch ngày<br /> dịch<br /> truyền thống<br /> càng hiện đại (E-banking…..)<br /> <br /> 3. Các nghiệp vụ của NHTM<br /> <br />  Tiền gửi có kỳ hạn<br /> <br /> 3<br /> DỊCH<br /> VỤ<br /> THANH<br /> TOÁN<br /> & NGÂN<br /> QUỸ<br /> <br />  Cung cấp các phương tiện thanh<br /> toán<br />  Thực hiện các dịch vụ thanh toán<br /> trong nước<br />  Thực hiện dịch vụ thu và chi hộ<br />  Thực hiện dịch vụ thu và phát<br /> tiền mặt<br />  Tổ chức thanh toán nội bộ và<br /> tham gia hệ thống thanh toán liên<br /> ngân hàng<br />  Tham gia hệ thống thanh toán<br /> quốc tế khi được NHNN cho phép<br /> <br /> 3. Các nghiệp vụ của NHTM<br /> 4<br /> <br />  Góp vốn và mua cổ phần<br />  Tham gia thị trường tiền tệ<br />  Kinh doanh ngoại hối<br /> <br /> HOẠT<br /> ĐỘNG<br /> KHÁC<br /> <br />  Uỷ thác và nhận uỷ thác<br />  Cung ứng dịch vụ bảo hiểm<br />  Tư vấn tài chính<br />  Bảo quản vật quý giá<br /> <br /> 3<br /> <br /> 04/05/2018<br /> <br /> 4. Đặc điểm kinh doanh ngân hàng<br /> <br /> 4. Đặc điểm kinh doanh ngân hàng (tt)<br /> <br /> 4. Đặc điểm kinh doanh ngân hàng (tt)<br /> <br /> 1.<br /> <br />  Sản phẩm mang tính vô hình<br /> <br />  Chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước<br /> <br />  Quan hệ khách hàng dựa trên quen biết<br /> <br />  Tổ chức cung cấp sản phẩm mang tính trực<br /> <br />  Không có sự bảo đảm cho đổi mới<br /> <br /> Rủi ro<br /> khác<br /> <br /> 7.<br /> <br /> tiếp là chủ yếu<br />  Chịu sự tác động lớn và nhạy cảm với kinh tế<br /> <br /> 5. Mô hình tổ chức của ngân hàng (tt)<br /> <br /> 3.<br /> <br /> RO<br /> <br /> Rủi ro<br /> ngoại<br /> hối<br /> <br /> - Là sự tác động của chủ thể quản trị lên đối<br /> tượng quản trị.<br /> <br /> Hội đồng<br /> quản trị<br /> Các Hội đồng<br /> <br /> Văn phòng HĐQT<br /> <br /> - Nhằm:<br /> <br /> Tổng Giám<br /> đốc<br /> <br /> Khối<br /> Ngân quỹ<br /> <br /> Ban kiểm tra<br /> kiểm soát<br /> <br /> 5.<br /> Rủi ro<br /> ngoại<br /> bảng<br /> <br /> RỦI<br /> <br /> 1) Khái niệm quản trị<br /> <br /> Ban kiểm soát<br /> <br /> Ban định giá<br /> tài sản<br /> <br /> 4.<br /> <br /> LOẠI<br /> <br /> II. Quản trị kinh doanh ngân hàng<br /> <br /> Đại hội đồng<br /> cổ đông<br /> <br /> Khối Khách<br /> hàng Doanh<br /> nghiệp<br /> <br /> CÁC<br /> <br /> Rủi ro<br /> lãi suất<br /> <br /> 6.<br /> Rủi ro<br /> công<br /> nghệ<br /> &HĐ<br /> <br />  Hoạt động ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro<br /> <br /> Khối Khách<br /> hàng Cá<br /> nhân<br /> <br /> 2.<br /> Rủi ro<br /> thanh<br /> khoản<br /> <br /> LỢI<br /> NHUẬN<br /> <br /> Rủi ro<br /> quốc<br /> gia<br /> <br /> vĩ mô<br /> <br /> 5. Mô hình tổ chức của ngân hàng<br /> <br /> Rủi ro<br /> tín<br /> dụng<br /> <br /> 8.<br /> <br /> Khối Phát<br /> triển kinh<br /> doanh<br /> <br /> Ban đảm<br /> bảo chất<br /> lượng<br /> <br /> Khối Giám<br /> sát Điều<br /> hành<br /> <br /> Khối Quản<br /> trị Nguồn<br /> lực<br /> <br /> Khối CNTT<br /> <br /> + Làm cho hoạt động ngân hàng thích ứng với<br /> thay đổi môi trường.<br /> + Nâng cao hiệu quả của tổ chức<br /> <br /> Ban chiến<br /> lược<br /> <br /> Phòng Quan<br /> hệ Quốc tế<br /> <br /> Ban chính sách<br /> và quản lý rủi ro<br /> tín dụng<br /> <br /> Sở giao dịch, trung tâm thẻ, các chi nhánh và phòng giao dịch;<br /> Các công ty trực thuộc: Công ty chứng khoán, Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản<br /> <br /> + Đảm bảo an toàn cho ngân hàng<br /> + Đạt mục tiêu đề ra<br /> <br /> 4<br /> <br /> 04/05/2018<br /> <br /> II. Quản trị kinh doanh ngân hàng (tt)<br /> Mâu thuẫn mục tiêu quản trị<br /> <br /> Lợi<br /> nhuận<br /> <br /> II. Quản trị kinh doanh ngân hàng<br /> <br /> II. Quản trị kinh doanh ngân hàng<br /> <br /> 2) Sự cần thiết quản trị kinh doanh ngân hàng<br /> <br /> 3) Các nội dung quản trị kinh doanh ngân hàng<br /> <br /> - Do mục tiêu hoạt động của ngân hàng<br /> <br /> - Quản trị chiến lược<br /> <br /> - Do đặc điểm kinh doanh ngân hàng<br /> <br /> - Quản trị tổ chức<br /> <br /> - Do nhu cầu thị trường sản phẩm<br /> <br /> - Quản trị nhân lực<br /> - Quản trị Marketing<br /> - Quản trị tài chính<br /> <br /> Thanh<br /> khoản<br /> <br /> An toàn<br /> <br /> II. Quản trị kinh doanh ngân hàng<br /> Các nội dung quản trị tài chính<br /> - Quản trị nguồn vốn huy động<br /> <br /> - Quản trị vốn tự có<br /> - Quản trị tín dụng<br /> - Quản trị đầu tư<br /> - Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> [1] Fitch, T. P., (2012), Dictionary of Banking Terms, Barron's<br /> Educational Series; 6 edition (May 1, 2012).<br /> [2] Rose, P. S., & Hudgins, S. C, (2008), Bank Management &<br /> Financial Services, McGraw-Hill Education (Asia); 7 edition.<br /> [3] Trần Huy Hoàng (2011), Giáo trình quản trị ngân hàng<br /> thương mại, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội.<br /> [4] Luật các tổ chức tín dụng, ngày 16 tháng 06 năm 2010<br /> [5] Website Ngân hàng Nhà nước sbv.gov.vn<br /> <br /> - Quản trị tài sản nợ - Tài sản có<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2