intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - GV. Trần Nguyễn Minh Hải

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
73
lượt xem
11
download

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - GV. Trần Nguyễn Minh Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp do GV. Trần Nguyễn Minh Hải biên soạn với các nội dung chính như sau: Quản trị tài sản ngắn hạn, hoạch định ngân sách vốn đầu tư, chính sách cổ tức và mua lại cổ phiếu, các nguồn tài trợ của DN, kế hoạch tài chính và dự báo tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - GV. Trần Nguyễn Minh Hải

Bài giảng môn học<br /> <br /> QUẢN TRỊ<br /> TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> <br /> GV. Trần Nguyễn Minh Hải<br /> 1<br /> <br /> Kết cấu môn học<br /> Phân bổ số tiết<br /> Tên chƣơng<br /> K30<br /> 1<br /> <br /> Quản trị tài sản ngắn hạn<br /> <br /> 15<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hoạch định ngân sách vốn đầu tƣ<br /> <br /> 10<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chính sách cổ tức và mua lại cổ phiếu<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4<br /> <br /> Các nguồn tài trợ của DN<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> Kế hoạch tài chính và dự báo tài chính<br /> <br /> 10<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mục tiêu môn học<br /> Kiến thức<br /> o Phân tích và đánh giá được các chính sách quản trị tài sản, chính sách cổ tức<br /> của công ty<br /> o Lập được kế hoạch tài chính của công ty thông qua các phương pháp tính, xác<br /> định các chỉ tiêu tài chính cụ thể bằng số liệu trong thực tế<br /> o Đánh giá được hiệu quả tài chính dự án để ra các quyết định đầu tư<br /> <br /> Kỹ năng<br /> o Kỹ năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề<br /> o Kỹ năng xử lý tình huống phát sinh<br /> o Kỹ năng ra quyết định tài chính trong hoạt động SXKD của công ty<br /> <br /> Thái độ<br /> o Cẩn thận, kỹ lưỡng trong tính toán, thận trọng khi đánh giá và ra quyết định<br /> o Tôn trọng và hợp tác, tham gia tích cực các hoạt động học tập<br /> o Chuyên cần và nghiêm túc<br /> 3<br /> <br /> Tài liệu học tập<br /> o Bringham and Houston, 2009. Essentials of Financial Management. Singapore:<br /> Cengage Learning.<br /> <br /> o Lê Mạnh Hưng và cộng sự, 2015. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp. TP.HCM: Nhà<br /> xuất bản Tài chính.<br /> <br /> o Nguyễn Hải Sản, 1999. Quản trị Tài chính doanh nghiệp. Tp.HCM: Nhà xuất bản<br /> Thống kê.<br /> o Văn bản pháp luật hiện hành liên quan, trang web và tạp chí nghiên cứu khoa học<br /> chuyên ngành.<br /> o Các tài liệu liên quan đến Tài chính doanh nghiệp.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Phƣơng pháp đánh giá<br /> o Thuyết trình<br /> Nhóm<br /> <br /> (40%)<br /> <br /> Kiểm tra trong<br /> quá trình học<br /> <br /> o Bài tập lớn<br /> o Thực hành trên máy (nếu có)<br /> o Thực tế tại công ty (nếu có)<br /> <br /> (40%)<br /> Cá nhân<br /> (60%)<br /> <br /> o Kiểm tra (30 TN, 02 tự luận)<br /> <br /> Thi cuối kỳ<br /> <br /> Cá nhân<br /> <br /> o Trắc nghiệm (20 câu)<br /> <br /> (60%)<br /> <br /> (100%)<br /> <br /> o Tự luận (01 - 02 bài)<br /> Quy mô nhóm<br /> (05-10SV/nhóm)<br /> <br /> Điểm cộng<br /> (%)<br /> <br /> Các rubric<br /> đính kèm<br /> 5<br /> <br />
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản