intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Quy trình và phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm - TS. Nguyễn Thị Phú Hà

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
122
lượt xem
49
download

Bài giảng Quy trình và phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm - TS. Nguyễn Thị Phú Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quy trình và phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm - TS. Nguyễn Thị Phú Hà tập trung trình bày các vấn đề về vai trò của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nền kinh tế thị trường; một số đổi mới trong xây dựng kế hoạch phát triển KTXH trong nền kinh tế thị trường hiện nay;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hưu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quy trình và phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm - TS. Nguyễn Thị Phú Hà

 1. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG  PHÁP  LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  KINH TẾ XàHỘI  5 NĂM VÀ HÀNG NĂM Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Phú Hà Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp KTQD – Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1
 2. NỘI DUNG I. Vai trò của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nền kinh tế thị trường II. Một số đổi mới trong xây dựng kế hoạch phát triển KTXH trong nền kinh tế thị trường hiện nay III. Quy trình lập kế hoạch phát triển KTXH 5 năm và hàng năm - Căn cứ lập kế hoạch - Quy trình lập kế hoạch phát triển KTXH - Nội dung kế hoạch phát triển KTXH 2
 3. I. Vai trò của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nền kinh tế thị trường • Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là công cụ quản lý của Nhà nước để định hướng phát triển kinh tế - xã hội • Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là một trong hai công cụ điều tiết trong nền kinh tế thị trường • Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là cơ sở để hình thành hàng lang pháp lý • Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có vai trò điều chỉnh, điều tiết sự phát triển giữa các vùng, các tầng lớp dân cư, các thành phần kinh tế 3
 4. II. Một số đổi mới trong việc xây dựng kế hoạch trong nền kinh tế thị trường hiện nay Về nội dung kế hoạch Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch được xác lập trên cơ sở đảm bảo sự phát triển bền vững dựa trên 3 trục:  Tăng trưởng kinh tế;  Phát triển xã hội;  Bảo vệ môi trường. Tăng cường các chỉ tiêu chất lượng. Các cam kết quốc tế được cụ thể hóa trong kế hoạch (MDG, phát triển bền vững…). Áp dụng các phương pháp tính toán của quốc tế và các tiêu chuẩn quốc tế. Mở rộng phạm vi bao quát của kế hoạch tới tất cả các thành phần kinh tế. 4
 5. II. Một số đổi mới trong việc xây dựng kế hoạch trong nền kinh tế thị trường hiện nay  Về phương pháp xây dựng kế hoạch Đổi mới quy trình xây dựng kế hoạch  Tổ chức lấy ý kiến các nhà quản lý, các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu…  Các nhà tài trợ hỗ trợ một số địa phương xây dựng kế hoạch theo phương pháp có sự tham gia. Tăng cường công tác dự báo Sử dụng thông tin từ nhiều phía. Gắn kế hoạch phát triển với kế hoạch ngân sách. Phân cấp trao quyền nhiều hơn cho chính quyền các cấp trong xây dựng, tổ chức thực hiện và điều hành kế hoạch. 5
 6. Những tồn tại trong công tác kế hoạch hoá hiện nay  Về quy hoạch Quy hoạch chưa phù hợp với cơ chế thị trường, chưa có tầm nhìn xa. Các loại quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng lãnh thổ chưa gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển ngành. Tính cục bộ, xu hướng khép kín trong các quy hoạch. 6
 7. Những tồn tại trong công tác kế hoạch hoá hiện nay Về nội dung kế hoạch Còn dàn trải, chưa xác định được vấn đề trọng tâm, ngành mũi nhọn để tập trung đầu tư. Kế hoạch chưa đặt trọng tâm vào hiệu quả. Còn nặng về việc xác định các chỉ tiêu kinh tế, thiếu các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tăng trưởng. Những yếu tố xã hội, nhân văn chưa được quan tâm đầy đủ trong xây dựng kế hoạch. Kế hoạch từ cấp TƯ, đến cấp tỉnh còn nặng về phân bổ nguồn vốn đầu tư của nhà nước. 7
 8. Những tồn tại trong công tác kế hoạch hoá hiện nay  Về quy trình xây dựng kế hoạch Việc xây dựng kế hoạch chủ yếu tập trung ở các cơ quan, đơn vị trong ngành kế hoạch. Chưa có sự tham gia của các viện nghiên cứu... Thiếu sự tham vấn của cộng đồng. Quá trình xây dựng định hướng cơ chế chính sách còn thiếu thông tin. Thiếu những dự báo chính xác. 8
 9. III. Quy trình lập kế hoạch phát triển KTXH 5 năm và hàng năm • Căn cứ để xây dựng kế hoạch – Chủ trương phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước. – Chiến lược phát triển kinh tế xã hội; các chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực – Các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển sản phẩm 9
 10. III. Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm • Tháng 5: TTCP ban hành Chỉ thị xây dựng KH phát triển KTXH và dự toán NSNN của năm tiếp theo. • Tháng 6: Bộ KH và ĐT ban hành khung hướng dẫn xây dựng KH phát triển KTXH • Tháng 6, tháng 7: Bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KTXH ở địa phương, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phụ trách của năm tiếp theo gửi Bộ KH và ĐT tổng hợp • Tháng 8: Bộ KH&ĐT chủ trì, làm việc với một số bộ, ngành lớn trao đổi thống nhất một số chỉ tiêu chính, làm căn cứ tổng hợp kế hoạch phát triển KTXH năm tiếp theo • Tháng 9: Bộ KH&ĐT báo cáo CP kế hoạch phát triển KTXH năm tiếp theo để CP cho ý kiến hoàn chỉnh 10
 11. III. Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm • Cuối tháng 10, đầu tháng 11: trình QH thông qua, • Tháng 11: TTCP giao KH phát triển KTXH cho các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở các nghị quyết của QH về nhiệm vụ phát triển KTXH. • Cuối tháng 11: Bộ KH&ĐT giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH năm tiếp theo cho các bộ, ngành, địa phương. • Trước 31/12: Các bộ, ngành, địa phương triển khai phân giao kế hoạch cho các cơ quan cấp dưới và lên kế hoạch triển khai thực hiện • Đầu tháng 1 năm tiếp theo: CP ban hành Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN • Căn cứ Nghị quyết CP ban hành, các bộ, ngành địa phương triển khai thực hiện 11
 12. Nội dung kế hoạch hàng năm • Tình hình 6 tháng đầu năm và khả năng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả năm. • Định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm tiếp theo 12
 13. Tình hình 6 tháng đầu năm và khả năng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cả năm • Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm – Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KTXH chủ yếu 6 tháng đầu năm – Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH một số ngành và lĩnh vực • Dự báo khả năng thực hiện kế hoạch cả năm và các giải pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 13
 14. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm tiếp theo • Mục tiêu tổng quát của kế hoạch năm tiếp theo • Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch năm tiếp theo • Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm tiếp theo – Các chỉ tiêu về kinh tế – Các chỉ tiêu về văn hóa – xã hội – Các chỉ tiêu về môi trường • Giải pháp chủ yếu một số ngành và lĩnh vực 14
 15. Nội dung kế hoạch phát triển KTXH 5 năm • Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm qua • Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo 15
 16. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm qua • Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết của QH về Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm qua. • Các vấn đề đặt ra trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách lớn • Những kết quả thành tựu về tăng trưởng đi đôi với phát triển bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. • Phân tích sâu về chất lượng tăng trưởng của từng ngành, địa phương, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm chủ yếu, việc khai thác và sử dụng các nguồn lực, chất lượng nguồn nhân lực, khai thác và sử dụng các cơ sở vật chất – kỹ thuật, ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ • Các nội dung trong lĩnh vực XH và bảo vệ môi trường • Việc huy động và sử dụng các nguồn vốn • Trình độ công nghệ, năng lực sản xuất mới tăng thêm • Cơ chế quản lý và công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch • Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,… 16
 17. Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm tiếp theo • Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo • Định hướng phát triển và các nhiệm vụ chủ yếu của 5 năm tiếp theo 17
 18. CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VÀ THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM VÀ HÀNG NĂM QUỐC HỘI CHÍNH PHỦ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CÁC TỈNH THÀNH PHỐ CÁC BỘ, NGÀNH CÁC TẬP ĐOÀN KT, TRỰC THUỘC TRUNG TỔNG CÔNG TY LỚN ƯƠNG CÁC QUẬN, HUYỆN, XÃ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 18
 19. 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản