intTypePromotion=3

Bài giảng Sinh học 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Chia sẻ: Hoàng Quân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
192
lượt xem
53
download

Bài giảng Sinh học 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Sinh học 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

 1. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 12 BÀI 16: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ
 2. CHƯƠNG III: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ BÀI 16: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ I- CÁC ĐẶC TRƯNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ 1 Khai niêm quân thể ́ ̣ ̀
 3. ĐÀN TRÂU RỪNG
 4. ONG MẬT
 5. ̣ RUÔNG NGÔ RUỘNG NGÔ
 6. I- CÁC ĐẶC TRƯNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ: 1. Định nghĩa quần Quần thể là gì? thể • Quần thể là môt tổ chức cac cá thể cung loai ̣ ́ ̀ ̀ • Cung sông trong môt không gian xac đinh ̀ ́ ̣ ́ ̣ • Tôn tai trong môt thời điêm nhất đinh ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ • Có khả năng giao phôi sinh ra con cai duy trì noi ́ ́ ̀ giông.́
 7. 2. Các đặc trưng di truyền của quần thể - Mỗi 1 quần thể mang 1 vốn gen đặc trưng - Vốn gen là tập hợp tất cả Các alen trong quần thể ở 1 thời điểm xác định - Đặc điểm của vốn gen thể hiện ở: + Tần số alen + Tần số các kiểu gen ( cấu trúc di truyền của quần thể) - Cách tính tần số kiểu gen và alen:
 8. Em hãy tínhtổng Công thức tần Em hãy nghiên cứu VD sau: squát tính tần nố ố alen và tầs *Ví dụ : Một quần thể cây đậu alenLanu ểu gen Hà kiểki gen số và Alen A :Hoa đỏ , trong quần thể? trong n thể Alen a :Hoa trắng trên? + Cây hoa đỏ KG AA : 2 alen A + Cây hoa đỏ KG Aa : 1 alen A và 1 alen a + Cây hoa trắng KG aa :2 alen a * Giả sử quần thể đậu Hà Lan có 1000 cây : + 500 cây kiểu gen AA . + 200 cây kiểu gen Aa . + 300 cây kiểu gen aa
 9. + Tần số của kiểu gen = Số cá thể có kiểu gen đó Tổng số cá thể + Tần số của alen = Số alen đó Tổng số alen
 10. II - CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẤN VÀ GIAO PHỐI GẦN 1. Quần thể tự thụ phấn Thế Là hilàn tượng thụ phấthgiữa nhn? nhụy của nào ệ quần th ể tự n ụ phấ ị và cùng một hoa hoặc hoa khác nhưng thuộc cùng một cây. Giả sử ta có 1 quần thể cây đậu Hà Lan gồm toàn cây di hợp tử Aa. Xác định thành phần kiểu gen (Tỉ lệ các kiểu gen AA : Aa: aa) của quần thể qua các thế hệ tự thụ phấn bằng cách điền tiếp các số liệu vào bảng dưới đây:
 11. Thế Kiểu gen đồng Kiểu gen Kiểu gen đồng hệ hợp tử trội dị hợp tử hợp tử lặn 0 Aa 1 1AA 2Aa 1aa 2 4AA 2AA 4Aa 2aa 4aa 3 24AA 4AA 8Aa 4aa 24aa …….. ……….. ………. ……… ……… ……... 1- (1/2)n ?AA 1 ?aa 1- (1/2)n n ?Aa 2 2n 2
 12. Sự biến đổi về thành phần kiểu gen của quần thể tự thụ phấn qua các thế hệ Thế Tần số kiểu gen hệ AA: đồng hợp trội Aa: Dị hợp aa: đồng hợp lặn 0 (P) 100% Aa 1 (F1) 1/4 AA 1/2 Aa 1/4 aa 2 (F2) 3/8 AA 1/4 Aa 3/8 aa 3 (F3) 7/16 AA 1/8 7/16 aa Aa … n (Fn) 1− 1 Aa 1− 1 AA = 2 n = aa = 2n 2 2 1/2n
 13. * Xu hướng thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể tự phối là: tần số kiểu gen đồng hợp tăng dần, tần số kiểu gen dị hợp giảm dần * Tần số alen của quần thể tự phối không thay đổi qua các thế hệ
 14. 2. Quần thể giao phối gần: ThếLà hiện giao phốicáần? có cùng quan hệ huyết nào là tượng các g thể thống giao phối với nhau (con cùng bố mẹ giao phối với nhau hoặc bố mẹ giao phối với con cái) Đặc điểm di truyền: Mức độ đa dạng di truyền ngày càng giảm do tỉ lệ dị hợp giảm, tỉ lệ đồng hợp tăng,(trong đó các kiểu gen đồng hợp lặn càng có cơ hội biểu hiện thành tính trạng có hại, gây thoái hoá giống) •Tại sao luật hôn nhân và gia đình cấm không cho người có họ hàng gần hôn với nhau? (trong vòng 3 đời)
 15. BÀI TẬP Câu 1: Sự tự phối xảy ra trong quần thể giao phối dẫn đến: A. tăng khả năng tiến hóa của loài. B. tạo ra sự đa dạng về kiểu gen và kiểu hình. c C. tỉ lệ thể dị hợp ngày càng giảm và tỉ lệ thể đồng hợp ngày càng tăng. D. làm tăng biến dị tổ hợp trong quần thể.
 16. Câu 2: Cho một quần thể tự thụ phấn, có 100% kiểu gen dị hợp Aa. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa ở F2 là: A 25% A. B. 20% C. 80% D. 10%
 17. Câu 3: Tập hợp tất cả các alen trong quần thể ở một thời điểm xác định gọi là: A. tính đặc trưng của vật chất di truyền của loài. B B. vốn gen của quần thể. C. kiểu gen của quần thể. D. tần số alen của quần thể.
 18. Câu 4: Cho mé t quÇn thÓ c ©y ng «, g e n quy ®inh c hiÒu c ao c ©y c ã 2 ale n: ale n A: Cao ; a: ThÊp Gi¶ s ö quÇn thÓ ng « c ã 2000 c ©y, tro ng ®ã c ã 600 c ©y c ã kiÓu g e n AA , 1200 c ©y c ã kiÓu g e n Aa và 200 cây có kiểu gen aa. •Em hãy xác định tần số alen và tần số của các kiểu gen trong quần thể?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản