intTypePromotion=3

Bài giảng Sinh học 6 bài 31: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

Chia sẻ: Phan Châu Tuấn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
404
lượt xem
25
download

Bài giảng Sinh học 6 bài 31: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 6 bài 31: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Sinh học 6 bài 31: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học 6 bài 31: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

 1. BÀI GIẢNG SINH HỌC 6
 2. KIÊM TRA BAI CŨ ̉ ̀ ̉ Câu hoi: 1. Thụ phân là gì ? ́ 2. Hoa thụ phân nhờ sâu bọ thường có ́ những đăc điêm nao ? ̣ ̉ ̀ Trả lời: 1. Thụ phân là hiên tượng hat phân tiêp xuc với ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ đâu nhuy. 2. Hoa thụ phân nhờ sâu bọ thường có đăc điêm: ́ ̣ ̉ + Mau săc săc sỡ. ̀ ́ ̣ + Hương thơm, mât ̣ ngot.̣
 3. Bai: 31 THỤ TINH, KÊT HAT VÀ TAO QUẢ ̀ ́ ̣ ̣ 1. Hiên tượng nay mâm cua ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ hat phân. Sự thụ phân ́
 4. ̣ ́ ̉ ̀ 3 Hat phân nay mâm ̣ ́ Hat phân 2 ̀ ̣ 6 Đâu nhuy ́ ́ 4 Ông phân ̀ Voi 7 nhuy ̣ 1 ́ Bao phân 9 ̃ Noan 8 10 5 ̀ ̣ Bâu nhuy Tế bao sinh Tế bao sinh ̀ ̀ ̣ duc cai ́ duc đực ̣ Hinh 31.1: Qua trinh thụ phân và thụ tinh ̀ ́ ̀ ́
 5. Bai: 31 THỤ TINH, KÊT HAT VÀ TAO QUẢ ̀ ́ ̣ ̣ 1. Hiên tượng nay mâm cua ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ hat phân. ̣ ́ ̉ ̀ Hat phân nay mâm ́ ́ 2. Ông̃ khi thụ 1. Sau phân đi Hay xem ̣ ́ Hat phân phân, ̣ hat ̀ mang ́ đâu phim: đênđoan vaphân ́ ̣ ́ ̀ ̣ Đâu nhuy gì theỏ gi có biên đôi ? ̀ ? ́ Bao ́ ́ Ông phân ́ phân ̀ ̣ Voi nhuy ̣ 1. - Hat phân hut chât ́ ́ ́ nhây và trương lên. ̀ - Hat phân nay mâm ̣ ́ ̉ ̀ ̀ Bâu nhuỵ ̀ thanh ông phân. ́ ́ ́ 2. Ông phân mang theó ̃ Noan tế bao sinh duc đực ̀ ̣ xuyên qua đâu nhuy vao ̀ ̣ ̀ ̀ trong bâu găp noan. ̣ ̃ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ Hinh: Hat phân nay mâm
 6. Bai: 31 THỤ TINH, KÊT HAT VÀ TAO QUẢ ̀ ́ ̣ ̣ 1. Hiên tượng nay mâm cua hat phân. ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ 2. Thụ tinh.
 7. 2/ Thụ tinh: ̣ ́ ̉ ̀ Hat phân nay mâm 1. ự thụ tinh ̉ 2. KhiSthụ tinh xay ̣ ̣ xayĐinh nghia 3.̉ ra tai phân ̃̀ ̣ ́ Hat phân ̀ ̣ Đâu nhuy ra những hiên ̣ thụ tinh là gì ? nao ng ̉ nao ? ? ̀ tượ cua hoà ́ ́ Ông phân ̃ noan ̀ ̣ Voi nhuy Bao ̀ Bâu ́ phân nhuỵ ̃ noan Tế bao sinh ̀ Tế bao sinh ̀ duc đực ̣ ̣ duc cai ́ Kếthợp với nhau H31.1: Qua trinh thụ phân ́ ̀ ́ và thụ tinh Hợp tử
 8. 2/ Thụ tinh: 1. Vì sao noi sinh́ san có hiên tượng ̉ ̣ thụ tinh goi là sinh ̣ san hữu tinh ? ̉ ́ 2. Nêu sự khac ́ ̉ nhau cua sinh san ̉ hữu tinh với sinh ̉ ́ san vô tinh ? Tế bao sinh ̀ Tế bao sinh ̀ duc cai Kết hợp duc đực ̣ ́ ̣ với nhau Hợp tử
 9. ̀ Bai: 31 THỤ TINH, KÊT HAT VÀ TAO QUẢ ́ ̣ ̣ 1. Hiên tượng nay mâm cua ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ hat phân. ́ 2. Thụ tinh. 3.1. Saudobôkhi ̣ thụnao Qua khi ̣ phân ̀ ̉̃ 4. Noan sau thu tinhtinh bô 2.cuaphoá phat triên ?̀ ̣ hợ ̣ Kêttaophân ng bộ Hat tử luâṇ ̀ ̉ nao ̉ ̀ do ̀ ̣ ̣ ́ thanh sẽ hinh thanhthanh ? ̣ nh̀ữ 3. Kêt hat và tao qua. ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ch ̣ c ̉ ̣ cua hoa tao năng̀ gi Quà có naophânhat??̀ ? thanh bồ ̣ứcua gi ̣ phân 1. Hợp tử phat triên thanh phôi. ́ ̉ ̀ ̣ ̃ 2. Hat do noan tao thanh. ̣ ̀ 3. Vỏ noan thanh vỏ hat, phân ̃ ̀ ̣ ̀ con lai cua noan thanh bộ phân ̀ ̣ ̉ ̃ ̀ ̣ chứa chât dự trữ cho hat. ́ ̣ ̀ ̣ ́ 4. Bâu nhuy phat triên thanh ̉ ̀ quả chức năng bao vệ hat. ̉ ̣
 10. Hinh anh quả con lai dâu tich môt số bộ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ phân cua hoa. Qua cà chua ̉ ̉ ̣ Qua mân Qua cà phôi ̉ ̉
 11. CUNG CỐ ̉ Thụ tinh là hiên tượng tế bao sinh duc ̣ ̀ ̣ đực cua hat phân kêt hợp với tế bao sinh ̉ ̣ ́ ́ ̀ duc cai có trong noan tao thanh môt tế bao ̣ ́ ̃ ̣ ̀ ̣ ̀ mới goi là hợp tử. Sinh san có hiên tượng ̣ ̉ ̣ thụ tinh là sinh san hữu tinh. ̉ ́ Sau khi thụ tinh, hợp tử phat triên thanh ́ ̉ ̀ phôi. Noan phat triên thanh hat chứa phôi. ̃ ́ ̉ ̀ ̣ Bâu nhuỵ phat triên thanh quả chứa hat. ̀ ́ ̉ ̀ ̣
 12. Trò chơi ô chữ 1 b Ç u n h u þ 2 T h ô t i n h 3 K Õ t H ¹ t 4 t h ô p h Ê n 5 n o · n 6 t Õ b µ o s i n h d ô c ®ù c 5. Bôn Mười lăḿ́ chữ́ ̀cai:t̀bôhiêń ̣ kêṭ hcuá têbâù phatthụ ̣ ̉ ́ 1.6. Bay chữ Đây Hiêǹ có ̣ phânhat̉trong̣ noan nhuy,̉triên 4.2. chữ cai: cai: la bộ phâṇ năm ngp tinh saú ̀ ̣ ?duc 3. ́ Bay ̉ chữ́ cai: ́ Đây la ượng tượ phân mang phai mang ́ ̉̉ Muôń Trong ̀ sau thu tinh gi ̣ ̉ ̀̃ Bay chữ cai: Qua ́ trinh biên đôi ợ thú ̣ bao sinh co Sau ̣ ́ tế hiên sinh ng ̣…..,́̀ nhưng̀ ̣ haṭ̀cai ̀ tao thanh h̉thanh hat. bao tượ duc bao tinh goi ̣ ̣ la gi ? ̣́ phai nay mâm. ̣ đ̣̀ ực với tế cai, sinh thu tinh ̉phat triên ợp̀ tử ? thanh phân ́ ̀ ̉ ̉ sau duc qua ́ ̀ s i n h s ¶ n h ÷ u t Ý n h Từ khoá End show Từ khoá gồm 14 chữ cái.
 13. ̀ ̣ BAI TÂP Chon cac từ ngữ trong dâu “….” điên vao chỗ trông ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ sao cho phù hợp: “Hữu tinh, sinh duc đực, sinh ́ ̣ duc cai, hợp tử, kêt hợp, tế bao mới, bâu nhuy, ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ Thụ 1.hat”. ̣ tinh là hiên tượng tế bao ……(1)………. cua ̣ ̀ sinh duc đực ̣ ̉ hat phân ……(2)… với tế bao ………(3)….. có ̣ ́ kêt hợp ́ ̀ sinh duc cai ̣ ́ trong noan tao thanh môt ……(4)….. goi là …(5).. . ̃ ̣ ̀ ̣ tế bao mới ̣ ̀ hợp 2. Sinh san có hiên tượng thụ tinh là sinh san …(6)tinh ̉ ̣ tử ̉ hữu ́ …... 3. Sau khi tử ̣ tinh sự kêt hat và tao quả diên ra: Hợp thu ́ ̣ ̣ ̃ ́ + …(7)… phat triên thanh hat ̉ ̀ phôi.̣ + Noannhuý triên thanh …(8)… có chứahat ̀̃ Bâu phat ̣ ̉ ̀ phôi. ̣ + ……(9)…..phat triên thanh quả chứa ...(10) . ́ ̉ ̀
 14. DĂN DÒ ̣ - Hoc thuôc bai và đoc muc em có biêt. ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ - Xem trước bai 32. ̀ - Chuân bị theo nhom môt số loai quả đã chin ̉ ́ ̣ ̣ ́ như: chanh, tao, đâu xanh, quả cho, quả cà ́ ̣ ̀ chua….
 15. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ VÀ HỌC SINH ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI BÀI DẠY .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản