intTypePromotion=1

Bài giảng Sinh học 6 bài 38: Rêu và cây rêu

Chia sẻ: Phan Châu Tuấn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
279
lượt xem
25
download

Bài giảng Sinh học 6 bài 38: Rêu và cây rêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 6 bài 38: Rêu và cây rêu thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Sinh học 6 bài 38: Rêu và cây rêu trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học 6 bài 38: Rêu và cây rêu

 1. Kiểm tra bài cũ: Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng nhất trong các câu sau: 1. Cơ thể của tảo có cấu tạo a. Đơn bào ob. Đa bào c. Đơn bào và đa bào 2. Tảo là thực vật bậc thấp vì: oa.Chưa có rễ, thân, lá thực sự b.Sống ở nước c. Cơ thể có cấu tạo đơn bào
 2. Quan sát các hình sau cho biết môi trường sống của rêu ? RÊU TƯỜNG Sống trong nước Sống trên cây to Sống trên đất ẩm
 3. Bài 38: RÊU – CÂY RÊU I. Môi trường sống của rêu: - Sống thành từng đám trên cạn, nơi ẩm ướt. II. Quan sát cây rêu:
 4. THẢO LUẬN NHÓM Cơ quan sinh dưỡng của rêu có đặc điểm gì? CÂY RÊU
 5. 2. Quan sát cây rêu: Lá: Nhỏ, mỏng Chưa có mạch dẫn Thân: Ngắn, không phân nhánh Chưa có mạch dẫn Cây rêu Rễ: giả, chưa có mạch dẫn, có khả năng hút nước
 6. Bài 38:RÊU – CÂY RÊU I. Môi trường sống của rêu: II. Quan sát cây rêu:  Cơ quan sinh dưỡng của rêu: - Rễ: giả, có khả năng hút nước Chưa có mạch dẫn - Thân: ngắn, không phân nhánh - Lá: nhỏ, mỏng, có 1 lớp tế bào
 7. THẢO LUẬN Cây có hoa Cây rêu (cây cải) Rong mơ Điểm khác nhau về rễ, thân, lá giữa rong mơ, cây rêu và cây có hoa? Rong mơ (tảo) Cây rêu Cây có hoa
 8. Rong mơ Cây rêu Cây có hoa (cây cải) Thực vật bậc thấp Thực vật bậc cao Rong mơ (tảo) Cây rêu Cây có hoa Chưa có: Có: Có : Có mạch Thân, lá, -Rễ: giả -Rễ dẫn (mạch rễ thật sự -Thân: chưa phân chưa có -Thân rây và nhánh mạch dẫn - Lá mạch gỗ) -Lá: nhỏ, mỏng  Chưa hoàn chỉnh  Hoàn chỉnh
 9. Bài 38:RÊU – CÂY RÊU I. Môi trường sống của rêu: II. Quan sát cây rêu: III. Túi bào tử và sự phát triển của rêu:
 10. 1. Cơ quan sinh sản của rêu là bộ phận nào? 2.Rêu sinh sản bằng gì? 3.Trình bày sự phát triển của rêu?
 11. Túi bào tử chứa các bào tử Nắp - Cơ quan sinh sản của rêu là bào tử - Rêu sinh sản bằng bào tử
 12. - Sự phát triển của rêu : Thụ tinh Cây rêu Cây rêu đực cái ....... Túi bào tử có nắp Túi bào tử mở nắp Rêu con Bào tử Bào Cây rêu mang túi tử Bào tử nảy bào tử nầm
 13. III. Túi bào tử và sự phát triển của rêu :  - Cơ quan sinh sản của rêu là túi bào tử - Rêu sinh sản bằng bào tử + Sự phát triển của rêu: G ặ p đ ất Túi bào Bào tử ẩm Cây rêu tử Chín, mở rơi ra Nảy mầm con nắp ngoài IV.Vai trò của rêu:
 14. Rêu có những vai trò gì ? Tạo chất mùn ? Sống trên đất nghèo chất dinh dưỡng Sống trên đá Tạo chất mùn ? Tạo than bùn, Sống ở đầm lầy làm phân bón, ? làm chất đốt
 15. Bài 38: RÊU – CÂY RÊU I. Môi trường sống của rêu: II. Quan sát cây rêu: III. Túi bào tử và sự phát triển của rêu : IV. Vai trò của rêu :  - Hình thành chất mùn. - Tạo than bùn, làm phân bón, làm chất đốt.
 16. Kiểm tra đánh giá: Hãy điền từ gợi ý thích hợp vào chỗ trống: Cơ quan sinh dưỡng của rêu gồm có ...........,.............và ..................... Trong thân, rễ và lá chưa có ....................... . Rêu sinh sản bằng ................... được chứa trong túi bào tử, cơ quan này nằm ở.............. cây rêu cái Từ gợi ý ngọn mạch dẫn Bào tử thân rễ giả lá Bậc cao
 17. TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1 Q U A N G H Ợ P 2 T H Â N 3 R Ễ G I Ả 4 B Ậ C C A O 5 N G Ọ N C Â Y R Ê U C Â Y R Ê U

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản