Bài giảng Sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

Chia sẻ: Nguyễn Văn Tài | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
600
lượt xem
32
download

Bài giảng Sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học 7 bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

 1. Bài 5: Trùng biến hình – trùng giày
 2. Kiểm tra bài cũ : Câu 1 : Nêu cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản của trùng roi xanh ?  Cấu tạo : 1 roi, nhân, chất nguyên sinh, hạt lục lạp, dự trữ, không bào co bóp, điểm mắt. - Dinh dưỡng : tự & dị dưỡng. - Hô hấp, bài tiết qua màng & không bào co bóp. - Sinh sản vô tính : phân đôi.
 3. Kiểm tra bài cũ : Câu 2 : Trung roi giông và khac với thực vât ở ̀ ́ ́ ̣ những điêm nao? ̉ ̀ Đ.A Điêm giông nhau: có câu tao tế bao gôm ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̀ nhân và chât nguyên sinh,có khả năng tự ́ dưỡng. Điêm khac: có khả năng di chuyên và klhả ̉ ́ ̉ năng dị dưỡng.
 4.          Bài 5: Bài 5: Trùng Trùng biến hình – trùng giày biến I. Đời sống hình – I. TRÙNG BIẾN HÌNH trùng giày Thông tin:Trung biên hinh là đai diên ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ tiêu biêu cua trung Chân gia. ̉ Kich thước thay đôi từ 0.01mm ́ ̉ ́ ̀ Đên 0.05 mm.Trung biên hinh sông ́ ̀ ́ Ở cac ao tù hay cac hồ nước lăng ,và ́ ́ ̣ ̃ ̀ ́ ́ lân vao vang trên cac măt ao hô. ̣ ̀              
 5. 1.Câu tao và di chuyển. ́ ̣ 1. Cấu tạo và di chuyển Không bào co bóp Không bào tiêu hóa Màng cơ thể Chất nguyên sinh nhân Chân giả Hoi: Quan sát hình và nghiên cứu SGK tr20 ̉ hay mô tả câu tao cua trung biên hinh ? ̃ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ Và cho biết chúng sống ở đâu?
 6. Trùng biến hình di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả  cơ thể chúng luôn luôn biến đổi hình dạng. Cách Di Chuyển Của Trùng Biến hình
 7.          Bài 5 Bài 5: Trùng biến hình – trùng giày Trùng I. Trùng biến hình biến I. Đời sống 1.Câu tao và di chuyên ́ ̣ ̉ hình – ́ ̣ a.Câu tao trùng -Gồm 1 tế bào có: +Chất nguyên sinh lỏng, nhân. giày +Không bào tiêu hóa, không bào co bóp. b. Di chuyển - Nhờ chân giả( do chất nguyên sinh dồn về một phía) 2. Dinh dưỡng              
 8. 2. Dinh dưỡng Hoi: nghiên cứu hình và SGK tr20 hay mô tả cac ̉ ̃ ́ giai đoan trung biên hinh băt môi và tiêu hoa môi? ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀
 9. Hình thành chân giả Tiếp cận mồi bắt mồi Môi được đây sâu ̀ ̉ ́ ̀ Tiêu hoa môi ̀ vao bên trong
 10. 2. Dinh dưỡng. Nêu kết luận về dinh dưỡng của trùng biến hình Trung biên hinh dinh dưỡng ̀ ́ ̀ nhờ vao không bao tiêu hoa và ̀ ̀ ́ thai bã nhờ vao không bao co bop. ̉ ̀ ̀ ́
 11.          Bài 5: Bài 5: Trùng biến hình – trùng giày Trùng I. Trùng biến hình biến I. Đời sống 1.Câu tao và di chuyên ́ ̣ ̉ hình – ́ ̣ a.Câu tao trùng b. Di chuyển 2. Dinh dưỡng giày - Trung biên hinh dinh dưỡng nhờ vao không bao ̀ ́ ̀ ̀ ̀ tiêu hoa và thai bã nhờ vao không bao co bop. ́ ̉ ̀ ̀ ́ 3. Sinh sản              
 12. Nhắc lại cách sinh sản của trùng roi? ̀ ́ ̉ ̀ Trung biên hinh sinh san băng cach phân đôi cơ thể giông ́ ́ như trung roi ̀
 13.          Bài 5: Bài 5: Trùng biến hình – trùng giày Trùng I. Trùng biến hình biến I. Đời sống 1.Câu tao và di chuyên ́ ̣ ̉ hình – ́ ̣ a.Câu tao trùng b. Di chuyển 2. Dinh dưỡng giày - Trung biên hinh dinh dưỡng nhờ vao không bao ̀ ́ ̀ ̀ ̀ tiêu hoa và thai bã nhờ vao không bao co bop. ́ ̉ ̀ ̀ ́ 3. Sinh sản Trung biên hinh sinh san băng cach phân đôi cơ thể ̀ ́ ̉ ̀ ́ giông như trung roi ́ ̀               II. Trùng giày
 14. ̀ ̀ II. Trung giay. II. Trùng giày ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ Trung giay thuôc đai diên cua ̉ lớp trung co, tế bao đã có sự ̀ ̉ ̀ phân hoa chức năng cho ́ cac bộ phân. ́ ̣
 15. ́ ̣ ̉ ̀ 1. Câu tao cua giay Quan sát tranh và nghiên cứu SGK tr21 hay mô tả câu tao cua trung ̃ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ giay?
 16. biến hình – trùng giày 1.Câu tao và di chuyên ̉ I. Trùng biến hình Bài 5:Trùng 2. Dinh dưỡng b. Di chuyển II. Trùng giày 3. Sinh sản a.Câu tao ́ ̣ ́ ̣       hình –  Trùng trùng I. Đời sống biến Bài 5: giày                
 17. Không bào co bóp Nhân lớn Nhân con Không bào tiêu hóa Miệng Hầu Không bào co bóp Lỗ thoát
 18. Nêu cấu tạo của trùng giày? - Gồm 1 tế bào có : +Chất nguyên sinh, nhân lớn, nhân nhỏ. + 2 không bào co bóp, không bào tiêu hóa, rãnh miệng, hầu. + lông bơi xung quanh cơ thể. Trùng giày di chuyển nhờ cơ quan nào ? - Nhờ lông bơi.
 19. 2.Dinh dưỡng. Quan sát tranh và nghiên cứu SGK tr21 hay ̃ mô tả hoat đông dinh dưỡng cua trung ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ giay?
 20. Thức ăn ̣ miêng ̀ hâu ́ Chât thai ̉ ́ ̉ Biên đôi nhờ Không bao ̀ ́ đên không enzim ́ tiêu hoa ̀ bao co bop ́ Lỗ thoat ra ngoai ́ ̀

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản