intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Chia sẻ: Nguyễn Văn Tài | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

726
lượt xem
82
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

 1. Bài 38
 2. SƠ ĐỒ TRAO ĐỔI CHẤT GIỮA CƠ THỂ VỚI MÔI Bài 38 TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG NGOÀI NGOÀI CƠ THỂ Ôxi Hệ hô hấp CO2 Thức ăn, nước, Hệ tiêu hoá Phân Muối khoáng Hệ bài tiết Nước tiểu Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi Trường ngoài biểu hiện như thế nào?
 3. SƠ ĐỒ TRAO ĐỔI CHẤT GIỮA CƠ THỂ VỚI MÔI Bài 38 TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG NGOÀI NGOÀI CƠ THỂ Ôxi Hệ hô hấp CO2 Thức ăn, nước, Hệ tiêu hoá Phân Muối khoáng Hệ bài tiết Nước tiểu Hằng ngày cơ thể chúng ta bài tiết ra môi trường ngoài những sản phẩm thải nào? Mồ hôi, CO2, nước
 4. Bài 38 ChươngĐỀ ĐBÀIRAẾT VẤN VII: ẶT TI Hằng ngày, cơ thể chúng ta cần hấp Bài 38 : thụ các chất cần thiết để nuôi dưỡng cơ thể, đồng thời thải ra môi trường ngoài những sản phẩm thừa, những chất độc hại cho cơ thể, thông qua quá trình trao đổi chất. Quá trình thải các chất thừa, chất độc hại đó được thực hiện như thế nào? Những cơ quan nào tham gia thực hiện ? Bài học hôm nay sẽ giúp các em trả lời câu hỏi đó .
 5. Bài 38 I. Bài tiết: Bảng 38: Các sản phẩm thải 1. Khái niệm: chủ yếu và các cơ quan thực hiện bài tiết Sản phẩm Cơ quan bài Từ hoạt động thải chủ yếu tiết chủ trao đổi chất của yếu tế bào và hoạt CO2 Phổi động Nước Thận của cơ thể. tiểu Mồ hôi Da Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu?
 6. Bài 38 I. Bài tiết: TẠO RA CÁC CHẤT CẦN THIẾT CHO TẾ 1. Khái niệm: BÀO Bài tiết là quá trình QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT CỦA TẾ BÀO lọc và thải các chất TẠO RA CÁC CHẤT CẶN BÃ VÀ DƯ THỪA cặn bã, các chất độc hại ra môi trường ngoài. CO2 CÁC CHẤT THẢI KHÁC HÒA TAN TRONG MÁU PHỔI THẬN DA HÔ BÀI TIẾT THOÁT HẤP NƯỚC TIỂU MỒ HÔI Bài tiết là MÔI TRƯỜNG NGOÀI gì? HOẠT ĐỘNG BÀI TIẾT
 7. Bài 38 I. Bài tiết: 1. Khái niệm: Bảng 38. Các sản phẩm thải chủ Bài tiết là quá trình lọc và yếu và cơ quan thực hiện bài tiết: thải các chất cặn bã, các Sản phẩm Cơ quan bài chất độc hại ra môi trường thải chủ tiết chủ yếu ngoài. 2. Các cơ quan thực hiện bài yếu tiết và sản phẩm thải chủ CO2 Phổi yế-u: ổi bài tiết CO . Ph Nước tiểu Thận 2 - Thận bài tiết nước mồ hôi Da - Da bài tiết mồ hôi. tiểu. Việc bài tiết sản phẩm thải do cơ quan nào đảm nhận?
 8. Bài 38 I. Bài tiết: 1. Khái niệm: Vậy bài tiết có vai trò Bài tiết là quá trình lọc và Giả sử nế như chấ quan trọng u cácthế t thải các chất cặn bã, các thải đối với cơ thcơ nào không được ể? chất độc hại ra môi trường thể thải ra ngoài thì ngoài. 2. Các cơ quan thực hiện bài cơ thể sẽ như thế tiết và sản phẩm thải chủ - Da CCơ ể nếu ta nín đ ở ụ th nào? thể sẽ bị đầuthộc yếu: bài tiết mồ hôi. không thảmỏi,nhức - Phổi bài tiết CO2. gây mệt i CO2 ra ngoài hoặc nín tiểu ải đầu…vì các chất th - Thận bài tiết nước (một thời gian ều trong sẽ tích tụ nhi dài) thì tiểVai trò: 3. u. cơ thể sẽ như thổi các máu làm biến đế Bài tiếtø duy trì tính ổn nào? chất của môi tính định của môi trường trường trong cơ thể trong gây ra bệnh lí
 9. Bài 38 I. Bài tiết: Hoạt động bài tiết của da 1. Khái niệm: và thận còn tuỳ thuộc vào Bài tiết là quá trình lọc và -Cơạtđđộmôi trường ngoài Ho ộ ng bài tiết nhiệtquan bài tiết nào thải các chất cặn bã, các cơ thể .tiểu có ctrọng?o đóng vai trò quan ấu tạ nước chất độc hại ra môi trường + Nếthế ệt đ mà có như u nhinào ộ môi trưể ng càng thấp thì hoạt th ờilbài tiếtthải , được ọc và CO thận ngoài. cơ quan thực hiện bài 2. Các -Phổ thải các chất cặn bã động 2 tiết và sản phẩm thải chủ hoàn ết ấướặnểu là quan các ch n t c thậbã ra bài ti toàn là c ti n. - Da yếu: bài tiết mồ hôi. + ọng nhấệt đnước trường ngoàinhi ng ộ môi tiểu tr Nếu bằt. . cơ cao hai thểquantnàyng - Phổi bài tiết CO2. -Vì cơ hoạ độ bài nhiềuem ạẽ tìm daểu Các , m s nhchấthiộc, thì tham - Thận bài tiết nước tiếtbàiủ ếếbằng việc thoát gia n đti yđĩ qua phần vấ ch ề t u đ tiểVai trò: 3. u. chồ tpcặqua cáckhí chân ra m ấ hôi n bãvà lỗ CO2 lông tiế theo Bài tiếtø duy trì tính ổn định khỏi cơ thể. của môi trường trong
 10. Bài 38 I. Bài tiết: 1. Khái niệm: Bài tiết là quá trình lọc và thải các chất cặn bã, các chất độc hại ra môi trường ngoài. cơ quan thực hiện bài tiết và sản 2. Các phẩm thải chủ yếu: - Da bài tiết mồ hôi. - Phổi bài tiết CO2. - Thận bài tiết nước tiểu. 3. Vai trò: Bài tiếtø duy trì tính ổn định của môi trường trong II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu : 1.Các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu:
 11. Bài 38 3 9 92 54 62 68 88 84 78 4 5 8 6 102 112 116 104 114 108 110 118 100 106 74 36 94 98 22 12 20 28 32 34 42 52 10 16 18 30 40 46 48 50 58 60 64 66 70 76 80 86 90 96 14 44 56 82 26 72 38 0 2 1 7 24 Chọn câu trả lời đúng nhất: 1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan: a.Thận ,cầu thận ,bóng đái PHIẾU HỌC TẬP: (2 phút) c. Thận ,bóng đái ,ống đái Hãy quan sát hình 38.1 Sơ đồ cấu tạo b. Thận ,bóng đái ,ống đái của hệ bài tiết nước tiểu thảo luận d. Thận , ống dẫn nước tiểu,bóng đái ,ống đái nhóm hoàn thành bài tập lệnh ▼ SGK 2. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài trang 123 và 124. tiết nước tiểu là: a. Thận c. Bóng đái b. ống dẫn nước tiểu d.Ống đái 3.Cấu tạo của thận gồm: a. Phần vỏ,phần tuỷ,bể thận ,ống dẫn nước tiểu b. Phần vỏ,phần tuỷ,bể thận c. Phần vỏ,phần tuỷvới các đơn vị chức năng 4. Mỗần vỏ,phần tunăng iccácđơnnvgồm:c d Ph i đơn vị chức ỷ vớ ủa thậ ị chứ a. ầu thận ,nang cầ b thậ ậ năngCcùng các ống góp u ể thn n b. Nang cầu thận ,ống thận c. cầu thận ,ống thận d. Cầu thận ,nang cầu thận, ống thận
 12. Bài 38 Đáp án : PHIẾU HỌC TẬP 1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan: a. Thận, cầu thận, bóng đái. b. Thận, ống thận, bóng đái. c. Thận, bóng đái, ống đái. d. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái 2. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là: a. Thận. b. Ống dẫn nước tiểu. c. Bóng đái. d. Ống đái.
 13. Bài 38 Đáp án : PHIẾU HỌC TẬP 3. Cấu tạo của thận gồm: a. Phần vỏ, phần tuỷ, bể thận, ống dẫn nước tiểu. b. Phần vỏ, phần tuỷ, phần bể thận. c. Phần vỏ, phần tuỷ với các đơn vị chức năng, bể thận. d. Phần vỏ và phần tuỷ với các đơn vị chức năng của thận cùng các ống góp, bể thận. 4. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm: a. Cầu thận, nang cầu thận. b. Nang cầu thận, ống thận. c. Cầu thận, ống thận. d. Cầu thận, nang cầu thận,ống thận.
 14. Bài 38 I. Bài tiết: 1. Khái niệm: 2. Các cơ quan thực hiện bài tiết và sản phẩm thải chủ yếu: 3. Vai trò: II. Cấu tạo của hệ bài Hệ bài tiết tiết nước tiểu : nước tiểu 1.Các cơ quan của hệ bài gồm những cơ tiết nước tiểu: quan nào? Hệ bài tiết nước tiểu gồm : thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.
 15. Bài 38 I. Bài tiết: 1. Khái niệm: Cấu tạo hệ bài tiHệ bài 2. Các cơ quan thực hiện bài tiết và sản ết phẩm thải chủ yếu: Phần tuỷ 3. Vai trò: nước tiểu gồm:tiết nước ần Ph II. Cấu tạo của hệ bài Th+ ậquả thậnểnận tiể2quan 2 n là cơBquanu bên vỏ th ằm nằm tiết nước tiểu : cột sống vùng ở vịttrí Ống dẫn thắ trọng thận nphcểủthấtrong lưng, nhấước tiảuinàohp t a ệ 1.Các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu: bài tiếtậnưBóng đái B.tiểthdể.c thận hơn th ớc Lát t n trái. cơ cắu ọ Hệ bài tiết nước tiểu gồm : ậy thận cóđáicấu itvới V + Hai quả Ốthậnngườạo ng nố i? thận, ống dẫn nước tiểu, như ng ế nào? nước 2 ố th dẫn Chúng bóng đái, ống đái tiểu thông với bóng đái tavàẽ ng đái. ểu qua s ố tìm hi Hệ bài tiết nước tiểu phầtrongp theo. bụng. ở n tiế khoang
 16. Bài 38 Đáp án : PHIẾU HỌC TẬP 3. Cấu tạo của thận gồm: a. Phần vỏ, phần tuỷ, bể thận, ống dẫn nước tiểu. b. Phần vỏ, phần tuỷ, phần bể thận. c. Phần vỏ, phần tuỷ với các đơn vị chức năng, bể thận. d. Phần vỏ và phần tuỷ với các đơn vị chức năng của thận cùng các ống góp, bể thận. 4. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm: a. Cầu thận, nang cầu thận. b. Nang cầu thận, ống thận. c. Cầu thận, ống thận. d. Cầu thận, nang cầu thận,ống thận.
 17. Bài 38 I. Bài tiết: II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu : 1.Các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu: Thận được 2.Cấu tạo của thận: cấu tạo bởi - Thận gồm có phần vỏ và những phần phần tuỷ với các đơn vị chức nào? năng của thận cùng các ống Chức năng -góp, ibđơthậị chức năng gồm: Mỗ ể n vn. chính của Cầu thận, nang cầu thận, ống thận thận. n gồm 2 triệu đơn vị chức - Thậ Là gì ? năng để lọc máu và hình thành nước tiểu .
 18. Bài 38 Thận phải Thận trái NhậCấxétạhình dạổ n u t o Thận b ng, Ống dẫn màudsắc của thận? ọc nước tiểu Bóng đái Hình hạt đậu, màu đỏ thẩm Ống đái H38.1A Phần tuỷ Phần vỏ Bể thận H38.1B
 19. Bài 38 Nang cầầu thận Nang c u thận Nang cầu thận cầu thận ống thận và cầu thận Phần vỏ Quả thsát hình 38.1D SGKần Quan ận quan sát kĩ ở ph Bao quanh cầu thận Ống gópPhần vỏ có những có cầu thtấn đó Nang cầu thận thông ậm, tuỷ Nang bộ phận nào? thông ống thận H38.1D hạt màu đỏ lấm H38.1C vớớiộ ộ ữngận mao mạch vi b b phận nào? chính là nh ph búi nào? hình cầu gọi là cầu thận. Thực Thông với ầu ththn làằmt Thông ấtới ống thận(n mộ ch v nang cống ậ ận Phần tuỷ Phần vỏ ph(nằmồở và ầln p,ỏớtutrongn túi v m hai ớ ầ l p ỷ) cáiần g ỏ ph phv nvà phầ Bể thận tiếp giáp với búi cầu thận. tuỷ) Thận phải Ống dẫn H38.1B nước tiể đái Bóngu Ống đái H38.1A
 20. Bài 38 SỎI THẬN Trong thành phần nước tiểu có những muối vô cơ và hữu cơ như muối canxi, muối phôtphat, muối urat.. Dễ bị kết tinh khi nồng độ của chúng quá cao và Biện pháp phòng gặp pH thích hợp hoặc gặp tránh sỏi thận ? những điều kiện đặc biệt khác. Khi đau tiểu nên Các tinh thể của chúng có thể làm ngưng trệ quá trình bài tiết đi ngay không nước tiểu và thậm chí gây đau nhịn tiểu lâu, đớn dữ dội, ảnh hưởng tới sức uống nhiều nước khỏe và mọi hoạt động khác. …..
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2