intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính công ty nâng cao: Chương 3

Chia sẻ: Nguyễn Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

97
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Chính sách cổ tức thuộc bài giảng tài chính công ty nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: các yếu tố quyết định chính sách cổ tức, lý thuyết MM về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp, chính sách cổ tức trên thực tế, các hình thức chi trả cổ tức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công ty nâng cao: Chương 3

 1. TÀI CHÍNH CÔNG TY NÂNG CAO CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Ch3_Chinh sach co tuc 1
 2. CHƯƠNG 3 CHÍNH SÁCH CỔ TỨC Ch3_Chinh sach co tuc 2
 3. NỘI DUNG 1. Các yếu tố quyết định chính sách cổ tức 2. Lý thuyết MM về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp 3. Chính sách cổ tức trên thực tế 4. Các hình thức chi trả cổ tức Ch3_Chinh sach co tuc 3
 4. 1. Các yếu tố quyết định chính sách cổ tức  Các hạn chế về pháp lý + Không dùng vốn trả cổ tức Vốn = mệnh giá CP hay Mệnh giá + thặng dư vốn + Cổ tức phải được chi trả từ lợi nhuận ròng + Không trả cổ tức khi mất khả năng thanh toán  Các điều kiện hạn chế Các yêu cầu của giao kèo về trái phiếu, đ/k vay, hợp đồng thuê, quĩ dự trữ thanh toán nợ ... Hạn chế tổng mức trả cổ tức Ch3_Chinh sach co tuc 4
 5. 1. Các yếu tố quyết định chính sách cổ tức  ẢNH HUỞNG CỦA THUẾ THUẾ LÃI VỐN VÀ CỔ TỨC KHÔNG GIỐNG NHAU  KHẢ NĂNG THANH KHOẢN + DN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CHI TRẢ CỔ TỨC NẾU KHÔNG ĐỦ TS CÓ TÍNH THANH KHOẢN CAO NHƯ TIỀN MẶT + DN TĂNG TRƯỞNG NHANH VÀ CÓ NHIỀU CƠ HỘI ĐẦU TƯ HAY GẶP KHÓ KHĂN KHI PHẢI DUY TRÌ TÍNH THANH Ch3_Chinh sach co tuc 5 KHOẢN VÀ TRẢ CỔ TỨC
 6. 1. Các yếu tố quyết định chính sách cổ tức  Khả năng vay nợ và tiếp cận thị trường vốn + DN lớn có uy tín dễ thâm nhập thị trường tín dụng càng có nhiều khả năng chi trả cổ tức + DN nhỏ khó tiếp cận nguồn vốn. LN giữ lại là nguồn vốn cổ phần mới  ổn định thu nhập: DN có lợi nhuận hoặc dòng tiền ổn định qua các năm thường chi cổ tức ở mức cao hơn Ch3_Chinh sach co tuc 6
 7. 1. Các yếu tố quyết định chính sách cổ tức  Cơ quan thuế không cho phép giữ lại lợi nhuận quá cao khi DN không có các cơ hội đầu tu thích đáng  Bảo vệ chống loãng giá Khi trả CT cao, DN cần bán cổ phiếu mới. Nếu các nhà đầu tư o mua hoặc o thể mua 1 tỷ lệ cân xứng thì quyền sở hữu sẽ bị loãng Ch3_Chinh sach co tuc 7
 8. 2. Lý thuyết MM về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp ChÝnh s¸ch cæ tøc kh«ng t¸c ®éng ®Õn gi¸ trÞ doanh nghiÖp trong thÞ tr­êng vèn hoµn h¶o (Lý thuyÕt vÒ sù ®éc lËp cña cæ tøc Dividend Irrelevance Theory) Ch3_Chinh sach co tuc 8
 9. 2. Lý thuyết MM về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp  Theo MM chính sách cổ tức của công ty không tác động đến giá cổ phiếu và chi phí sử dụng vốn của công ty  Giá trị công ty được quyết định = khả năng thu lợi và rủi ro kinh doanh. Không phụ thuộc vào cách phân chia thành cổ tức và lợi nhuận giữ lại  Giả định: cổ tức o bị đánh thuế, cổ phần mua bán không mất CP giao dịch, nhà đ/tư, quản lý có cùng lượng thông tin về các khoản thu nhập tương lai Ch3_Chinh sach co tuc 9
 10. 2. Lý thuyết MM về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp  Lập luận của Gordon và Lintner ( lý thuyết “Con chim trong lòng bàn tay”): kS giảm khi cổ tức tăng do các nhà đầu tư coi việc nhận được lãi vốn từ đầu tư bằng lợi nhuận giữ lại sẽ ít chắc chắn hơn việc nhận được tiền thanh toán bằng cổ tức  Kết luận của MM: chính sách cổ tức không a/h đến giá cổ phiếu và kS Ch3_Chinh sach co tuc 10
 11. 2. Lý thuyết MM về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp  Lý do 1 số nhà đầu tư thích cổ tức hơn + LT của MM dựa trên giả định không có thuế và chi phí giao dịch Ch3_Chinh sach co tuc 11
 12. 2. Lý thuyết MM về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp  Lý do 1 sô nhà đầu tư thích cổ tức hơn Trên thực tế: hầu hết các nhà đầu tư phải trả chi phí giao dịch khi bán cổ phiếu. Nếu muốn có một nguồn thu nhập ổn định họ sẽ thích được trả cổ tức đều đặn hơn V/d: người đã nghỉ hưu và có lượng TS tích lũy khá lớn muốn có thu nhập hàng năm thích được trả cổ tức hơn Ch3_Chinh sach co tuc 12
 13. 2. Lý thuyết MM về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp  Lý do một số nhà đầu tư thích lãi vốn hơn + Luật thuế khuyến khích nhà đầu tư thích lãi vốn hơn so với cổ tức (Mỹ) k + Trước 2003: cổ tức chịu thuế cao hơn (có thể đến 38%), lãi vốn: 20% + Từ 2003: thuế suất cao nhất 15% với cả lãi vốn và cổ tức Ch3_Chinh sach co tuc 13
 14. 3. Chính sách cổ tức trên thực tế  Không có một chính sách nào phù hợp cho mọi công ty  Một số công ty tạo ra nhiều tiền mặt nhưng ít cơ hội đầu tư ( ngành bão hòa, ít có cơ hội tăng trưởng) thường phân phối phần lớn thu nhập để thu hút các nhà đầu tư thích cổ tức cao Ch3_Chinh sach co tuc 14
 15. 3. Chính sách cổ tức trên thực tế  Các công ty tạo ra ít hoặc không dư thừa tiền mặt có nhiều cơ hội đầu tư thường ít chia tiền mặt hoặc không chia. Tái đầu tư, thu hút các nhà đầu tư thích lãi vốn cổ phần Ch3_Chinh sach co tuc 15
 16. 4. Các hình thức chi trả cổ tức  Trả cổ tức bằng cổ phiếu và chia nhỏ cổ phần  Mua lại cổ phần Ch3_Chinh sach co tuc 16
 17. Trả cổ tức bằng cổ phiếu và chia nhỏ cổ phần  Chia nhỏ cổ phần: Làm tăng số lượng cổ phiếu và giá cổ phiếu giảm đi  Trả cổ tức bằng cổ phiếu Trả cổ tức bằng cổ phiếu thay cho việc chi trả bằng tiền Ch3_Chinh sach co tuc 17
 18. Mua lại cổ phiếu  Mua lại trưc tiếp hay ở thị trường tự do  Cổ phiếu mua lại gọi là cổ phiếu quỹ  Thường được sử dụng trong hoạt động sát nhập và mua lại công ty Ch3_Chinh sach co tuc 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2