intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 1 - Lương Minh Hà

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:25

217
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về tài chính công ty đa quốc gia gồm các nội dung chính như: Khái niệm và sự phát triển của công ty đa quốc gia, mục tiêu của công ty đa quốc gia, các lý thuyết về kinh doanh quốc tế,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công ty đa quốc gia: Chương 1 - Lương Minh Hà

 1. BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC  GIA Lương Minh Hà Khoa Tài chính – Học viện Ngân hàng Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 2. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA Lương Minh Hà Khoa Tài chính – Học viện Ngân hàng Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 3. Mục tiêu chương 1 • Trả lời các câu hỏi sau: 1. Công ty đa quốc gia (MNC) là gì? 2. Mục tiêu hoạt động của MNC? 3. Tại sao các công ty có xu hướng trở thành các MNC? 4. Phương thức thực hiện? 5. Cơ hội và rủi ro khi kinh doanh tại nhiều nước? 6. Luồng tiền và giá trị MNC so với 1 công ty nội địa như thế nào? Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 4. NỘI DUNG CHÍNH 1. Khái niệm và sự phát triển của công ty đa quốc gia 2. Mục tiêu của công ty đa quốc gia 3. Các lý thuyết về kinh doanh quốc tế 4. Các phương pháp kinh doanh quốc tế 5. Những cơ hội và rủi ro trên thị trường quốc tế 6. Luồng tiền và mô hình định giá công ty đa quốc gia Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 5. 1. Khái niệm và sự phát triển của công ty đa quốc gia • Khái niệm: Một công ty đa quốc gia (MultiNational Corporation – MNC) là một công ty tham gia vào quá trình sản xuất và bán sản phẩm hoặc dịch vụ ở nhiều nước. • Ví dụ: - Dell, Hp, Nokia… - HSBC, ANZ… - Coca-Cola, AFC… Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 6. 1. Khái niệm và sự phát triển của công ty đa quốc gia Sự phát triển: Những người Những người Những người tìm kiếm vật tìm kiếm Thị tối thiểu hóa liệu thô trường chi phí Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 7. 2. Mục tiêu của MNC • Mục tiêu chung • Những nhân tố cản trở mục tiêu của MNC • Những ràng buộc ảnh hưởng tới mục tiêu của MNC Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 8. 2. Mục tiêu của MNC • Mục tiêu chung của MNC? Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 9. 2. Mục tiêu của MNC • Nhân tố cản trở mục tiêu của MNC 1. Xung đột mục tiêu và lợi ích giữa cổ đông và nhà quản lý 2. Những cản trở từ vấn đề công ty con 3. Cách thức kiểm soát quản trị 4. Cách thức kiểm soát công ty Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 10. Nhân tố cản trở mục tiêu của MNC • Cách thức kiểm soát quản trị MÔ HÌNH QUẢN MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TRỊ TẬP TRUNG PHI TẬP TRUNG Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 11. Nhân tố cản trở mục tiêu của MNC Tập trung Phi tập trung Ưu điểm Ưu điểm Nhược điểm Nhược điểm Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 12. Các ràng buộc ảnh hưởng tới mục tiêu của MNC • Ràng buộc về môi trường • Ràng buộc về vấn đề pháp lý • Ràng buộc về đạo đức Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 13. 3. Các lý thuyết về kinh doanh quốc tế • Lý thuyết lợi thế so sánh • Lý thuyết thị trường không hoàn hảo • Lý thuyết vòng đời sản phẩm Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 14. 4. Các phương pháp kinh doanh quốc tế • Thương mại quốc tế • Cấp Li-xăng (Licensing) • Nhượng quyền (Franchising) • Liên doanh (Join-ventures) • Mua bán và sáp nhập (Mergers and Acquisitions – M&A) • Đầu tư mới (Green-field investment) Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 15. 4. Các phương pháp kinh doanh quốc tế • Thương mại quốc tế (xuất – nhập khẩu) ü Xuất khẩu: Thâm nhập thị trường nước ngoài ü Nhập khẩu: Tìm kiếm nguồn cung giá rẻ Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 16. 4. Các phương pháp kinh doanh quốc tế • Cấp li-xăng (Licensing) Là việc công ty cung cấp công nghệ cho một công ty khác ở nước ngoài để thu được các khoản phí hay các lợi ích nhất định nào đó. Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 17. 4. Các phương pháp kinh doanh quốc tế • Nhượng quyền (Franchising) Là việc một công ty cung cấp một chiến lược hay một cách thức tổ chức kinh doanh gắn liền với các yếu tố mang tính thương hiệu cùng với sự trợ giúp và có thể là một khoản đầu tư ban đầu đối với người nhận quyền để nhận được các khoản phí định kỳ. Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 18. 4. Các phương pháp kinh doanh quốc tế • Liên doanh Một công ty có thể thâm nhập thị trường nước ngoài bằng cách liên doanh với một công ty khác ở địa phương. Một liên doanh là một doanh nghiệp được sở hữu và vận hành bởi hai hay nhiều đối tác khác nhau. Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 19. 4. Các phương pháp kinh doanh quốc tế • Mua bán và sáp nhập MNC có thể xâm nhập thị trường quốc tế bằng cách mua lại (acquisitions) một công ty đang hoạt động (tài sản, vốn, bộ phận kinh doanh...) hoặc sáp nhập (mergers) với công ty tại địa phương. Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
 20. 4. Các phương pháp kinh doanh quốc tế • Đầu tư mới (thành lập công ty con ở nước - ngoài) MNC có thể thâm nhập thị trường nước ngoài bằng cách lập mới hoàn toàn các cơ sở kinh doanh (công ty con, chi nhánh công ty). Lương Minh Hà Tài chính công ty đa quốc gia HVNH
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2