intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 (tt)

Chia sẻ: Thuy Hoang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

294
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Tổng quan về tài chính doanh nghiệp có nội dung trình bày bản chất của tài chính doanh nghiệp, mục tiêu của quản trị tài chính, các quyết định quản trị, môi trường hoạt động của doanh nghiệp, vai trò của tài chính doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 (tt)

 1. BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Chương 1 TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 2. Nội dung : 1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp 2. Mục tiêu của quản trị tài chính 3. Các quyết định quản trị 4. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp 5. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
 3. 1.Bản chất của tài chính doanh nghiệp • Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị, phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp. • Môn khoa học nghiên cứu các mối quan hệ kinh tế trên là khoa học về quản trị tài chính doanh nghiệp, nhằm giải quyết ba vấn đề cơ bản sau:
 4. Ba vấn đề cơ bản của quản trị tài chính: • Thứ nhất : Doanh nghiệp nên đầu tư vào các tài sản thực nào? • Thứ hai: Những nguồn vốn nào sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc mua sắm tài sản? • Thứ ba: Doanh nghiệp phải quản lý và sử dụng tài sản như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất?
 5. 2. Mục tiêu của quản trị tài chính Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, đối với các công ty cổ phần thì mục tiêu cụ thể là tối đa hóa giá trị tài sản của cổ đông, tức là tối đa hóa giá trị cổ phiếu Để đạt được mục tiêu trên các quyết định tài chính phải nhắm tới : 1. Lợi nhuận doanh nghiệp cao nhất 2. Rủi ro thấp nhất
 6. 2. Mục tiêu của quản trị tài chính Một số vấn đề cần chú ý : • Thứ nhất :Tối đa hóa tài sản của cổ đông là tối đa hóa giá trị nội tại của cổ phiếu. Giá trị nội tại là giá trị thực của cổ phiếu, được ước lượng dựa trên các thông tin đầy đủ và chính xác về doanh lợi và rủi ro của doanh nghiệp
 7. 2. Mục tiêu của quản trị tài chính Một số vấn đề cần chú ý : • Thứ hai :Tối đa hóa giá trị cổ phiếu phải là mục tiêu dài hạn, nhà quản trị phải nỗ lực làm tăng giá trị trung bình của cổ phiếu trong một thời kỳ dài • Thứ ba: Tối đa hóa giá trị tài sản của cổ đông nhưng phải đảm bảo lợi ích của các nhóm khác như : Người lao động, nhà nước,khách hàng và cộng đồng..
 8. 3. Các quyết định chủ yếu của quản trị tài chính Quản trị tài chính phải giải quyết ba vấn đề cơ bản liên quan tới ba quyết định quan trọng : • Quyết định đầu tư • Quyết định tài trợ • Quyết định quản lý tài sản
 9. 3.1 Quyết định đầu tư • Đầu tư là việc sử dụng vốn để hình thành những tài sản cần thiết cho hoạt động kinh doanh như : xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị… • Quyết định đầu tư được đưa ra nhằm giải đáp các câu hỏi : Doanh nghiệp cần mua và nắm giữ những tài sản nào? TSCĐ có công nghệ hiện đại hay thô sơ? TSLĐ cần nắm giữ nhiều hay ít ?..
 10. 3.1 Quyết định đầu tư • Quyết định đầu tư sẽ liên quan tới tổng giá trị và cơ cấu tài sản của doanh nghiệp – Liên quan tới phần bên trái bảng cân đối • Quyết định đầu tư là quyết định quan trọng nhất vì nó ảnh hưởng rất lớn tới giá trị doanh nghiệp.
 11. • 3.2. Quyết định tài trợ • Tài trợ là việc tìm kiếm nguồn vốn cho việc mua sắm tài sản, do vậy nó liên quan tới phần bên phải của bảng cân đối kế toán • Quyết định tài trợ là quyết định quan trọng, có ảnh hưởng tới doanh lợi và rủi ro của doanh nghiệp, do vậy có tác động tới giá trị doanh nghiệp.
 12. • 3.2. Quyết định tài trợ Quyết định tài trợ được đưa ra nhằm giải quyết các câu hỏi : • Doanh nghiệp nên huy động vốn từ chủ sở hữu hay nên vay? • Nếu huy động vốn từ chủ sở hữu thì nên phát hành CP phổ thông hay CP ưu đãi hay giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư? • Nếu vay thì vay ngân hàng hay phát hành trái phiếu hay sử dụng tín dụng thê mua? • Cấu trúc vốn như thế nào là tốt nhất?
 13. • 3.3 Quyết định quản lý tài sản ngăn hạn • Quyết định này liên quan tới việc quản lý TSLĐ, quản lý vốn luân chuyển của doanh nghiệp • Quản lý TSLĐ là hoạt động hàng ngày của nhà quản trị • Quản lý TSLĐ liên quan tới các vấn đề: - Quản trị tiền mặt - Quản trị tồn kho : - Quản trị nợ phải thu - Quản lý chu kỳ kinh doanh và chu kỳ vốn lưu động
 14. • 3.3 Quyết định quản lý tài sản ngăn hạn • Quản trị tiền mặt : Xác định mức tồn quỹ hợp lý và xử lý sự lệch pha của dòng tiền vào và dòng tiền ra • Quản trị tồn kho : Xác định lượng hàng mua mỗi lần, lượng dự trữ bảo hiểm, từ đó xác lập mức tồn kho tối ưu • Quản trị nợ phải thu : Xác định tiêu chuẩn tín dụng, thời hạn bán chịu, chiết khấu thanh toán và chính sách đòi nợ • Quản lý chu kỳ kinh doanh và chu kỳ vốn lưu động
 15. 4. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp • 4.1. Môi trường kinh doanh - Loại hình doanh nghiệp - Môi trường thuế • 4.1.1 Loại hình doanh nghiệp - Doanh nghiệp nhà nước - Doanh nghiệp tư nhân - Công ty hợp danh - Công ty trách nhiệm hữu hạn - Công ty cổ phần
 16. • 4.1.2. Môi trường thuế * Tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp tới chính sách khấu hao và chính sách tài trợ - Chính sách khấu hao tài sản cố định: Khấu hao là khoản chi phí được khấu trừ vào doanh thu khi xác định lợi nhuận chịu thuế, do vậy có tác động làm giảm thuế phải nộp. Nếu áp dụng phương pháp khấu hao nhanh thay vì khấu hao đều, doanh nghiệp sẽ nộp thuế ít ở các năm đầu và cao hơn ở các năm cuối, như vậy doanh nghiệp sẽ trì hoãn được việc nộp thuế
 17. • - Chính sách tài trợ và lãi vay • Lãi vay cũng là khoản chí phí hợp lý được trừ khỏi doanh thu khi xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập, lãi vay sẽ làm giảm thuế phải nộp, do vậy chi phí sử dụng nợ vay rẻ hơn chi phí của vốn chủ sở hữu, điều này sẽ khuyến khích doanh nghiệp tăng sử dụng nợ vay để giảm chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC), tuy vậy cần lưu ý nợ vay có rủi ro cao hơn vốn chủ. Do vậy nhà quản trị phải phải cân nhắc kỹ khi thiết lập cơ cấu vốn nhằm đạt mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.
 18. • * Tác động của thuế thu nhập cá nhân tới chính sách cổ tức • Chính sách cổ tức ấn định mức lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và mức lợi nhuận dùng để trả cổ tức • Nhà đầu tư ( cổ đông) phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho các khoản thu nhập từ cổ tức và lãi vốn ( giá bán – giá vốn) • Nếu luật thuế ấn định thuế suất thu nhập từ cổ tức cao hơn thuế suất thu nhập từ lãi vốn, thì cổ phiếu của các công ty trả cổ tức thấp sẽ có giá cao hơn cổ phiếu trả cổ tức cao.Điều này khuyến khích doanh nghiệp áp dụng chính sách cổ tức thấp
 19. 4.2. Môi trường tài chính • Hoạt động tài chính của doanh nghiệp không thể tách rời hệ môi trường tài chính, môi trường này bao gồm : - Thị trường tài chính - Các tổ chức tài chính - Các công cụ tài chính
 20. 4.2.1 Thị trường tài chính Thị trường tài chính là nơi mua bán, trao đổi các loại tài sản tài chính như : cổ phiếu, trái phiếu, thương phiếu, tín phiếu…Hay nói cách khác, đó là nơi diễn ra sự chuyển dịch vốn giữa người có vốn cần chuyển nhượng để sinh lợi với người cần vốn để đầu tư, thị trường tài chính bao gồm : * Thị trường tiền tệ và thị trường vốn * Thị trường sơ cấp và thứ cấp * Thị trường có tổ chức và không có tổ chức
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2