intTypePromotion=3

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - TS. Đặng Ngọc Đức

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
34
lượt xem
5
download

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - TS. Đặng Ngọc Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 4: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về tỷ giá, các chế độ tỷ giá, học thuyết ngang giá sức mua và ngang giá lãi suất, các nhân tố tác động đến tỷ giá, rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - TS. Đặng Ngọc Đức

 1. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ    
 2. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ  Tổng quan về tỷ giá  Các chế độ tỷ giá   Học thuyết ngang giá sức mua và ngang giá lãi  suất  Các nhân tố tác động đến tỷ giá  Rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ  Chính sách tỷ giá  Câu hỏi nghiên cứu, thảo luận và bài tập
 3. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ Tổng quan về tỷ giá   Khái niệm   Cách biểu diễn, niêm yết và đọc tỷ giá  Các loại tỷ giá: Một số phân loại  Vai trò của tỷ giá
 4. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ Các quan niệm khác nhau  ­ Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu  hiện bằng một số lượng đơn vị của một đồng  tiền khác ­ Tỷ giá là số đơn vị nội tệ trên một đơn vị ngoại  tệ hay ngược lại  ­ Tỷ giá phản ánh mối quan hệ về mặt giá trị giữa  các đồng tiền khác nhau với nhau
 5. Chương 3: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ Cách biểu diễn và niêm yết tỷ giá ­ Biểu diễn trực tiếp  Một số lượng cố định ngoại tệ được biểu hiện bằng một số  lượng biến đổi nội tệ  Đồng tiền yết giá là ngoại tệ, đồng tiền định giá là nội tệ  Đa số các nước biểu diễn theo phương pháp trực tiếp và đồng  USD là đồng tiền yết giá ­ Biểu diễn gián tiếp  Một số lượng cố định nội tệ được biểu hiện bằng một số  lượng biến đổi ngoại tệ  Đồng tiền yết giá là nội tệ, đồng tiền định giá là ngoại tệ  England (GBP), Autraylia (AUD), New zealand (NZD), (IEP),  SDR và EUR sử dụng phương pháp gián tiếp, và USD là đồng  tiền định giá
 6. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ Cách biểu diễn và niêm yết tỷ giá ­ Niêm yết tỷ giá trên thị trường ­ Cách đọc tỷ giá trên thị trường  Điểm tỷ giá  Chênh lệch tỷ giá
 7. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ Các loại tỷ giá ­ Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh ­ Căn cứ vào cơ chế điều hành ­ Căn cứ vào quan hệ thương mại quốc tế
 8. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ Vai trò của tỷ giá ­ Đối với quan hệ thương mại và tài chính quốc  tế ­ Đối với chính sách thương mại quốc tế ­ Đối với thị trường ngoại hối ­ Đối với các chủ thể kinh tế
 9. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ Căn cứ xác định tỷ giá trong lịch sử ­ Căn cứ giá ngang giá vàng ­ chế độ bản vị vàng ­ Căn cứ vào giá trị đồng Bảng Anh ­ Chế độ bản  bị đồng Bảng Anh ­ Căn cứ vào giá trị đồng Đô­la Mỹ ­ Chế độ tỷ giá  đồng Đô­la Mỹ ­ Căn cứ vào quan hệ cung cầu ngoại tệ trên thị  trường ­ Kết hợp giữa cung cầu ngoại tệ trên thị trường  và sự điều tiết của chính phủ.
 10. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ Chế độ tỷ giá cố định ­ Tỷ giá được xác định và duy trì một cách cố định (tại  một điểm hay một khoảng hẹp) trong một thời kỳ  dài. ­ Ngân hàng Trung ương thường được chỉ định là cơ  quan xác định và duy trì tỷ giá cố định. ­ Tỷ giá áp dụng trong các hoạt động mua bán ngoại  tệ  trên thị trường chính thức là tỷ giá quy định bởi  Ngân hàng Trung ương.
 11. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ Ưu nhược điểm của chế độ tỷ giá cố định 1. Ưu điểm của chế độ tỷ giá cố định ­ Hạn chế sự biến động của tỷ giá vì vậy không cần phải  dự phòng cho rủi ro tỷ giá  ­ Chính phủ và ngân hàng trung ương dễ dàng đạt được  các mục tiêu liên quan 2. Nhược điểm của tỷ giá cố định  ­ Thị trường ngoại hối không phát triển và luôn tiềm ẩn  những hạn chế và tình trạng mất cân đối cung cầu ­ Tình trạng khan hiếm ngoại tệ rất phổ biến hạn chế sự  phát triển thương mại quốc tế ­ Chi phí can thiệp và quản lý dự trữ ngoại hối rất lớn  
 12. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ Chế độ tỷ giá thả nổi ­ Tỷ giá được xác định một cách linh hoạt và được  điều chỉnh một cách tự động theo cung cầu ngoại  tệ trên thị trường ­ Ưu điểm của chế độ tỷ giá thả nổi ­ Nhược điểm của tỷ giá thả nổi  
 13. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ Tỷ giá thả nổi có điều tiết ­ Sự kết hợp giữa bàn tay vô hình của thị trường và bàn tay  hữu hình của chính phủ. ­ Còn gọi là chế độ đa tỷ giá vì trong nền kinh tế luôn tồn tại  nhiều mức tỷ giá xoay quanh tỷ giá chính thức do Ngân  hàng Trung ương công bố. ­ Ngân hàng Trung ương có thể can thiệp thông qua chính  sách tỷ giá bao gồm các công cụ trực tiếp và gián tiếp. ­ Khắc phục được những nhược điểm và phát huy ưu thế  của hai chế độ tỷ giá cố định và thả nổi.
 14. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ Học thuyết ngang giá sức mua và  ngang giá lãi suất  Học thuyết ngang giá sức mua – P.P.P  Học thuyết ngang bằng lãi suất – I.R.P
 15. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ Học thuyết ngang giá sức mua  ­ Học thuyết ngang giá sức mua – P.P.P được hình thành trên  cơ sở kinh doanh chênh lệch giá cả trên thị trường hàng hoá ­ Ngang giá sức mua: Với một tỷ lệ chuyển đổi nhất định thì  sức mua (lượng hàng hoá mua được) của nội tệ và ngoại tệ  là như nhau.  ­ Quy luật ngang giá sức mua: Tỷ giá trên thị trường phải được  xác định dựa trên cơ sở ngang giá sức mua. ­ Quy luật một giá: Hàng hoá giống nhau sẽ có giá như nhau  khi quy về một đồng tiền
 16. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ Học thuyết ngang giá sức mua (tiếp) ­ Học thuyết ngang giá sức mua – P.P.P ­ Ưu thế của ngang giá sức mua được phát huy  trong chế độ thả nổi  ­ Những hạn chế của ngang giá sức mua: Tradeable  goods và Non­tradeable goods
 17. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ Học thuyết ngang bằng lãi suất ­ Học thuyết ngang bằng lãi suất được hình thành  trên cơ sở kinh doanh chênh lệch lãi suất trên thị  trường tiền tệ ­ Quy luật ngang giá lãi suất có bảo hiểm: Mức lãi  suất là như nhau trong việc sử dụng các đồng tiền  khác nhau ­ Quy luật ngang giá lãi suất không có bảo hiểm:  Mức chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền phản  ánh tỷ lệ biến động của tỷ giá trao ngay 
 18. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ Các nhân tố tác động đến tỷ giá  Cung cầu ngoại tệ  Thu nhập và lạm phát kỳ vọng  Năng suất lao động  Sự thay đổi của chính sách thương mại  Tác động của thị trường tài chính quốc tế  Các nhân tố khác
 19. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ Rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ  Trạng thái ngoại tệ  Trạng thái ngoại tệ và rủi ro tỷ giá  Những biện pháp hạn chế rủi ro tỷ giá –  Hedgings/Derivatives: ­ Swaps ­ Futures ­ Forwards ­ Options
 20. Chương 4: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ Chính sách tỷ giá  Khái niệm về chính sách tỷ giá  Mục tiêu của chính sách tỷ giá  Các công cụ của chính sách tỷ giá  Chính sách tỷ giá của các nước đang phát triển

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản