intTypePromotion=1

Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 4 - ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
175
lượt xem
15
download

Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 4 - ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 4 cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm, phân loại, các thuộc tính cơ bản trạng thái tâm lý chú ý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 4 - ThS. Đoàn Thị Thanh Vân

10/22/2013<br /> <br /> Chương IV. TRẠNG THÁI TÂM LÝ –<br /> CHÚ Ý<br /> 1. Khái niệm<br /> 2. Phân loại<br /> 3. Các thuộc tính cơ bản<br /> <br /> 1. Kh¸i niÖm chú ý<br /> Là trạng thái tâm lí luôn đi kèm các QT<br /> tâm lí, có tác dụng hướng các QT này tập<br /> trung vào một đối tượng nhất định để đối<br /> tượng được phản ánh tốt nhất<br /> <br /> 2. Các loại chú ý<br /> 2.1. Chú ý không chủ định: là loại chú ý không<br /> có mục đích đặt ra từ trước, không cần sự nỗ<br /> lực, cố gắng của bản thân.<br /> Cường độ<br /> kích thích<br /> <br /> Độ mới lạ của kích<br /> thích<br /> ĐẶC ĐIỂM CỦA<br /> KÍCH THÍCH<br /> Độ hấp dẫn,<br /> ưa thích<br /> <br /> Tính tương phản<br /> của kích thích<br /> <br /> 1<br /> <br /> 10/22/2013<br /> <br /> 2.2. Chú ý có chủ định: là loại<br /> chú ý có mục đích định trước<br /> và có sự nỗ lực cố gắng của bản<br /> thân.<br />  Đặc<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> điểm của chú ý có chủ định:<br /> <br /> Có đề ra mục đích, nhiệm vụ, kế<br /> hoạch và biện pháp chú ý<br /> Có tính chất bền vững<br /> Có sự nỗ lực ý chí<br /> <br /> 2.3. Chú ý sau chủ định:<br /> Là loại chú ý vẫn là chú ý có chủ<br /> định, nhưng sau đó do hứng thú với<br /> hoạt động mà chủ thể không cần nỗ<br /> lực ý chí vẫn tập trung vào đối tượng<br /> hoạt động.<br /> <br /> 3. Các thuộc tính cơ bản của chú ý<br /> Sự bền vững của<br /> chú ý<br /> <br /> Sức tập trung của<br /> chú ý<br /> CÁC THUỘC TÍNH<br /> CỦA CHÚ Ý<br /> <br /> Sự di chuyển của<br /> chú ý<br /> <br /> Sự phân phối của<br /> chú ý<br /> <br /> 2<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2