intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 - TS. Huỳnh Minh Triết (2017)

Chia sẻ: Bautroibinhyen27 Bautroibinhyen27 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

167
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 4: Bộ chứng từ trong TTQT" cung cấp cho người học các kiến thức về: Chứng từ tài chính, chứng từ thương mại, kiểm tra xử lý bộ chứng từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 - TS. Huỳnh Minh Triết (2017)

CHƯƠNG 4<br /> <br /> BỘ CHỨNG TỪ TRONG TTQT<br /> <br /> 2/8/2017<br /> <br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG NGHIÊN CỨU<br /> <br /> 5.1 Chứng từ tài chính<br /> 5.2 Chứng từ thương mại<br /> 5.3 Kiểm tra xử lý bộ chứng từ<br /> 2/8/2017<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hiểu được nội dung từng loại chứng từ đi kèm<br /> theo phương thức TTQT<br /> Kiểm tra sự hợp lệ và chính xác của từng loại<br /> chứng từ trong TTQT<br /> Hiểu và biết cách sử dụng từng loại chứng từ<br /> trong từng phương thức thanh toán.<br /> <br /> 2/8/2017<br /> <br /> 3<br /> <br /> NỘI DUNG CHƯƠNG 5<br /> <br /> BỘ CHỨNG TỪ TRONG TTQT<br /> <br /> Chứng từ tài chính<br /> <br /> 2/8/2017<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5.1.1 HỐI PHIẾU<br /> Khái niệm:<br /> HP là một tờ mệnh lệnh yêu cầu trả tiền vô điều kiện<br /> của một người ký phát (drawer) cho người khác<br /> (drawee), yêu cầu người này: hoặc khi nhìn thấy<br /> phiếu; hoặc tại một ngày cụ thể trong tương lai;<br /> hoặc tại một ngày có thể xác định được trong<br /> tương lai, phải trả một số tiền nhất định cho một<br /> người nào đó, hoặc theo lệnh của người này trả<br /> cho người khác hoặc trả cho người cầm phiếu.<br /> 2/8/2017<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5.1.2 LỆNH PHIẾU<br /> Khái niệm:<br /> LP là một tờ giấy cam kết trả tiền vô điều kiện do một<br /> người, gọi là người ký phát, cam kết trả vô điều<br /> kiện một số tiền nhất định vào một ngày nhất định<br /> cho một người thụ hưởng có ghi tên trên lệnh<br /> phiếu hoặc cho một người khác theo lệnh của<br /> người thụ hưởng<br /> <br /> 2/8/2017<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5.1.3 SÉC<br /> Khái niệm:<br /> Séc là một mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do người<br /> chủ tài khoản mở tại NH ra lệnh cho NH (nơi mở<br /> tài khoản) trích một số tiền nhất định từ tài khoản<br /> của mình mở ở NH này trả cho người cầm séc<br /> hoặc cho người được chỉ định trên tờ séc<br /> <br /> 2/8/2017<br /> <br /> 7<br /> <br /> 5.1.4 LỆNH NHỜ THU<br /> Lệnh nhờ thu hay còn gọi là chỉ thị nhờ thu, là văn bản<br /> pháp lý điều chỉnh quan hệ giữa NH với bên nhờ thu<br /> Nội dung của chỉ thị nhờ thu thường bao gồm những điều<br /> kiện sau đây:<br /> * Điều kiện trả tiền là D/A hay D/P?<br /> * Chi phí nhờ thu ai chịu?<br /> 2/8/2017<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> NỘI DUNG CHƯƠNG 5<br /> <br /> BỘ CHỨNG TỪ TRONG TTQT<br /> <br /> Chứng từ thương mại<br /> <br /> 2/8/2017<br /> <br /> 9<br /> <br /> 5.2.1 CHỨNG TỪ VẬN TẢI<br /> <br /> Vận đơn<br /> đường<br /> biển<br /> (Marine<br /> Bill of<br /> Lading/<br /> Ocean Bill<br /> of Lading)<br /> 2/8/2017<br /> <br /> Vận đơn<br /> Chứng từ<br /> Vận đơn<br /> theo hợp<br /> vận tải đa<br /> phương thức đồng thuê hàng không<br /> (Air Way<br /> (Combined<br /> tàu<br /> Bill)<br /> Transport<br /> (Charter<br /> Document) Party B/L)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2