intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Thanh toán quốc tế (TS.Đặng Ngọc Đức) - Chương 7: Thanh toán quốc tế

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
72
lượt xem
20
download

Bài giảng Thanh toán quốc tế (TS.Đặng Ngọc Đức) - Chương 7: Thanh toán quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 7 bao gồm: Tổng quan về thanh toán quốc tế, cơ cở của thanh toán quốc tế, các phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh toán quốc tế (TS.Đặng Ngọc Đức) - Chương 7: Thanh toán quốc tế

 1. Chương 7: THANH TOÁN QUỐC TẾ
 2. Chương 7: THANH TOÁN QUỐC TẾ Nội dung của chương  Tổng quan về thanh toán quốc tế  Cơ cở của thanh toán quốc tế  Các phương tiện thanh toán quốc tế  Các phương thức thanh toán quốc tế  Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế  Câu hỏi thảo luận, nghiên cứu và bài tập
 3. Chương 5: THANH TOÁN QUỐC TẾ Tổng quan về thanh toán quốc tế o Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thanh toán quốc tế o Các chủ thể tham gia hoạt động thanh toán quốc tế o Chuẩn mực và thông lệ quốc tế áp dụng trong thanh toán quốc tế
 4. Chương 5: THANH TOÁN QUỐC TẾ Khái niệm đặc điểm và vai trò của thanh toán quốc tế o Khái niệm: Là hoạt động thanh toán giữa các chủ thể cư trú và không cư trú - có phạm vi quốc tế o Đặc điểm: - Liên quan đến các chủ thể kinh tế của các quốc gia khác nhau - Liên quan đến ngoại tệ và các phương thức chuyển đổi, tỷ giá, v.v… - Tiềm ẩn rủi ro cao và hậu quả rủi ro thường rất lớn - Tuân thủ các điều kiện cụ thể của các chuẩn mực và thông lệ quốc tế o Vai trò của thanh toán quốc tế: Là cơ sở quan trọng để hình thành và phát triển quan hệ tài chính quốc tế: Lưu thông hàng hoá, dịch vụ và chu chuyển tiền tệ
 5. Chương 5: THANH TOÁN QUỐC TẾ Chuẩn mực và thông lệ quốc tế áp dụng trong thanh toán quốc tế o Luật và công ước quốc tế 1. Công ước LHQ về hợp đồng thương mại quốc tế Wien Convention 1980 2. Công ước Geneve 1930 “Luật thống nhất về Hối phiếu” 3. Công ước Geneve 1931 về “Séc quốc tế” 4. Các Luật và Công ước quốc tế khác liên quan o Thông lệ và tập quán quốc tế 1. Điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms) 2. Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP) 3. Quy tắc thống nhất về nhờ thu (URC) 4. Quy tắc thống nhất về hoàn trả liên hàng (URR)
 6. Chương 5: THANH TOÁN QUỐC TẾ Các chủ thể tham gia hoạt động thanh toán quốc tế 1. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các đại lý 2. Các ngân hàng thương mại 3. Các công ty chuyên chở 4. Các công ty bảo hiểm 5. Các cơ quan uỷ thác của chính phủ các nước
 7. Chương 5: THANH TOÁN QUỐC TẾ Cơ sở của thanh toán quốc tế o Hợp đồng ngoại thương o Chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế o Các điều kiện thanh toán quốc tế
 8. Chương 5: THANH TOÁN QUỐC TẾ Hợp đồng ngoại thương o Khái niệm và đặc điểm o Kết cấu nội dung của hợp đồng ngoại thương o Một số ví dụ o Kinh nghiệm về kiểm tra hợp đồng ngoại thương trong thanh toán quốc tế
 9. Chương 5: THANH TOÁN QUỐC TẾ Chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế o Chứng từ vận tải o Chứng từ bảo hiểm hàng hoá o Chứng từ về hàng hoá
 10. Chương 5: THANH TOÁN QUỐC TẾ Các điều kiện trong thanh toán quốc tế o Điều kiện về đồng tiền thanh toán o Điều kiện về địa điểm thanh toán o Điều kiện về thời gian thanh toán o Điều kiện về phương thức thanh toán o Điều kiện về đảm bảo giá trị hợp đồng thanh toán
 11. Chương 5: THANH TOÁN QUỐC TẾ Các công cụ sử dụng trong thanh toán quốc tế o Thương phiếu: Kỳ phiếu và Hối phiếu o Séc trong thanh toán quốc tế o Thẻ ngân hàng
 12. Chương 5: THANH TOÁN QUỐC TẾ Thương phiếu: Kỳ phiếu và Hối phiếu o Kỳ phiếu o Hối phiếu o Đặc điểm của thương phiếu o Quy định về thanh toán bằng hối phiếu
 13. Chương 5: THANH TOÁN QUỐC TẾ Séc trong thanh toán quốc tế o Khái niệm về séc o Các loại séc trong thanh toán quốc tế o Quy trình thanh toán quốc tế bằng séc o Quy định đối với thanh toán quốc tế bằng séc
 14. Chương 5: THANH TOÁN QUỐC TẾ Thẻ ngân hàng o Khái niệm về thẻ ngân hàng o Các loại thẻ ngân hàng o Thẻ ngân hàng sử dụng trong thanh toán quốc tế o Quy định về sử dụng thẻ ngân hàng trong thanh toán quốc tế
 15. Chương 5: THANH TOÁN QUỐC TẾ Các phương thức thanh toán quốc tế 1. Phương thức ứng trước 2. Phương thức ghi sổ 3. Phương thức chuyển tiền 4. Phương thức thanh toán nhờ thu 5. Phương thức tín dụng chứng từ
 16. Chương 5: THANH TOÁN QUỐC TẾ Phương thức chuyển tiền o Đặc điểm và điều kiện áp dụng o Ưu thế và nhược điểm o Quy trình thanh toán
 17. Chương 5: THANH TOÁN QUỐC TẾ Phương thức ghi sổ o Đặc điểm và điều kiện áp dụng o Ưu thế và nhược điểm o Quy trình thanh toán
 18. Chương 5: THANH TOÁN QUỐC TẾ Phương thức thanh toán nhờ thu o Đặc điểm và điều kiện áp dụng o Ưu thế và nhược điểm o Quy trình thanh toán
 19. Chương 5: THANH TOÁN QUỐC TẾ Phương thức tín dụng chứng từ o Đặc điểm và điều kiện áp dụng o Ưu thế và nhược điểm o Quy trình thanh toán
 20. Chương 5: THANH TOÁN QUỐC TẾ Rủi ro trong thanh toán quốc tế o Các loại rủi ro trong thanh toán quốc tế o Hậu quả của rủi ro trong thanh toán quốc tế o Các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản