intTypePromotion=1

Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 8 - Chế Ngọc Hà

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
42
lượt xem
10
download

Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 8 - Chế Ngọc Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 8: Kiểm định phi tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định phân phối chuẩn, kiểm định Willcoxon, kiểm định Mann Whitney, kiểm định Kruskal - Wallis, kiểm định sự phù hợp, kiểm định sự độc lập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thống kê trong kinh doanh và kinh tế: Chương 8 - Chế Ngọc Hà

Chương 8:<br /> <br /> KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ<br /> <br /> I.KIỂM ĐỊNH PHÂN PHỐI CHUẨN<br /> 1.1.Dựa vào đồ thị tần suất: Đối chiếu đồ thị tần suất có<br /> giống đồ thị hàm phân phối chuẩn.<br /> 1.2. Kiểm định Jarque-Bera:<br /> H0: X có phân phối chuẩn<br /> H1: X không có phân phối chuẩn<br />  S2 (K  3)2 <br /> <br /> JB  n<br /> <br />  6<br /> <br /> 24<br /> <br /> <br /> <br /> Bác bỏ H0: JB > 22,<br /> 17/8/2016<br /> <br />   ( xi  x )3 / n <br /> <br /> S<br /> 3<br /> <br /> <br /> s<br /> <br /> <br /> x<br />   ( xi  x )4 / n <br /> <br /> K <br /> 4<br /> <br /> <br /> s<br /> <br /> <br /> x<br /> <br /> C01136 - Chuong 8 Kiem dinh gia thiet thong ke<br /> <br /> 152<br /> <br /> I.KIỂM ĐỊNH PHÂN PHỐI CHUẨN<br /> Ví dụ: Kiểm định tỷ lệ lãi trên vốn (%) trước và sau CPH có<br /> phân phối chuẩn với mức ý nghĩa 5%:<br /> DN<br /> 1<br /> <br /> Trước CPH<br /> 3,5<br /> <br /> Sau CPH<br /> 4,0<br /> <br /> DN<br /> 9<br /> <br /> Trước CPH<br /> 4,5<br /> <br /> Sau CPH<br /> 5,0<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> <br /> 5,1<br /> 4,0<br /> 4,2<br /> 5,0<br /> 6,0<br /> 5,8<br /> 6,0<br /> <br /> 4,8<br /> 6<br /> 6,8<br /> 5,2<br /> 6,4<br /> 6,0<br /> 5,0<br /> <br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> <br /> 5,0<br /> 6,0<br /> 4,0<br /> 5,0<br /> 6,0<br /> 5,4<br /> <br /> 5,4<br /> 6,5<br /> 5,0<br /> 5,6<br /> 6,2<br /> 6,5<br /> <br /> 17/8/2016<br /> <br /> C01136 - Chuong 8 Kiem dinh gia thiet thong ke<br /> <br /> 153<br /> <br /> II.KIỂM ĐỊNH WILLCOXON (T)<br /> 2.1.Giả thuyết: H0: x = y Mẫu phối hợp từng cặp<br /> 2.2.Mẫu nhỏ (n≤20):<br /> 1. Tính các chênh lệch giữa các cặp: di = xi - yi<br /> 2. Xếp hạng di theo thứ tự tăng dần, các giá trị bằng<br /> nhau sẽ nhận hạng trung bình của các hạng liên tiếp, bỏ<br /> qua trường hợp di = 0.<br /> 3. Tìm tổng các hạng di>0 (di
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2