intTypePromotion=1

Bài giảng: Thực hành vẽ và cắt thân trước áo sơ mi nữ cơ bản

Chia sẻ: Nguyễn An | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

1
491
lượt xem
92
download

Bài giảng: Thực hành vẽ và cắt thân trước áo sơ mi nữ cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng: Thực hành vẽ và cắt thân trước áo sơ mi nữ cơ bản giúp sinh viên hiểu được quy trình vẽ và cắt thân trước sơ mi nữ cơ bản và các yêu cầu kĩ thuật, vẽ, cắt hoàn chỉnh thân trước sơ mi nữ cơ bản trên giấy đúng quy trình và đạt yêu cầu kỹ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Thực hành vẽ và cắt thân trước áo sơ mi nữ cơ bản

 1. Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ BÍCH NGỌC Môn: Cắt May
 2. Bài 12. Thực hành: VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26: VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY H×nh d¸ng ÁO CƠ BẢN áo tr­íc
 3. Bài 12. Thực hành: VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26: VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: - Hiểu được quy trình vẽ và cắt thân trước sơ mi nữ cơ b ản và các yêu cầu kĩ thuật. 2. Kỹ năng: - Vẽ, cắt hoàn chỉnh thân trước sơ mi nữ cơ bản trên giấy đúng quy trình và đạt yêu cầu kỹ thuật. 3. Thái độ: - Rèn luyện ý thức tổ chức, trách nhiệm trong công việc. - Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động .
 4. Bài 12. Thực hành: VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26: VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY I. CHUẨN BỊ I. CHUẨN BỊ: - Dụng cụ: Thước, bút chì, kéo - Vật liệu: Giấy khổ A0
 5. Bài 12. Thực hành: VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26: VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY I. CHUẨN BỊ II. NỘI DUNG THỰC II. NỘI DUNG THỰC HÀNH: HÀNH: 1. Bài tập thực 1. Bài tập thực hành: hành: Vẽ và cắt trên giấy thân trước sơ mi nữ cơ bản theo số đo sau: 1. Dài áo (Da) = 60 2. Rộng vai (Rv) = 38 3. Dài tay (Dt) = 50 4. Dài eo sau (Des) = 35 5. Xuôi vai (xv) = 4 6. Vòng cổ (Vc) = 36 7. Vòng ngực (Vn) = 84 8. Vòng mông (Vm) = 88
 6. Bài 12. Thực hành: VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26: VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY I. CHUẨN BỊ II. NỘI DUNG THỰC II. NỘI DUNG THỰC HÀNH HÀNH: 1. Bài tập thực 2. Trình tự thực hành: hành: 2. Trình tự thực hành Tính kích Gấp vải Vẽ các đường Cắt thân thước thiết kế thiết kế trước
 7. Bài 12. Thực hành: VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26: VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY I. CHUẨN BỊ II. NỘI DUNG THỰC II. NỘI DUNG THỰC HÀNH HÀNH: 2. Trình tự thực hành: 1. Bài tập thực hành: a. Tính kích thước thiết kế 2. Trình tự thực hành Da = 60; Rv = 38; Dt = 50; Des = 35, Vc = 36 ,Vn = 84, Vm = 88 a. Tính kích thước STT Tên đường thiết kế Kí hiệu Công thức Kích thước (cm) thiết kế 1 Nẹp áo 4 2 Giao khuy 1,5 3 Dài áo AX Da 60 4 Hạ nách AC ¼ Vn + 1 22 5 Hạ eo AD Des 35 6 Rộng vai BB1 ½ Rv 19 7 Hạ xuôi vai AB Xv + 1 5 8 Rộng ngang cổ AA1 1/6 Vc + 0.5 6.5 9 Hạ sâu cổ AA2 1/6Vc + 1 7 10 Rộng ngang ngực CC1 ¼ Vn + Cđ(2) 23 11 Rộng ngang eo DD1 CC1 – 2 21 12 Rộng ngang gấu XX1 ¼ Vm + 2 24 13 Sa vạt XX2 2
 8. Bài 12. Thực hành: VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26: VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY I. CHUẨN BỊ II. NỘI DUNG THỰC II. Nội dung thực hành HÀNH: 1. Bài tập thực 2. Trình tự thực hành: Vải gấp đôi hành: b. Gấp vải 2. Trình tự thực hành - Gấp 2 biên vải trùng a. Tính kích thước thiết kế nhau, mặt trái ra Mặt trái vải b. Gấp vải ngoài. - Biên vải ở phía trong Vẽ gấu áo Vẽ c ổ người cắt. áo - Đầu vải bên phải vẽ Biên vải cổ áo, đầu vải bên trái vẽ gấu áo Người cắt
 9. Bài 12. Thực hành: VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26: VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY I. CHUẨN BỊ II. NỘI DUNG THỰC HÀNH: II. Nội dung thực hành 1. Bài tập thực hành: 2. Trình tự thực hành: 2. Trình tự thực c. Vẽ các đường thiết kế: hành a. Tính kích thước thiết kế B1: Vẽ các đường dọc b. Gấp vải c. Vẽ các đường B2: Vẽ các đương ngang thiết kế: B3: Vẽ vòng cổ B4: Vẽ đường vai con B5: Vẽ vòng nách B6: Vẽ đường sườn áo B7: Vẽ gấu áo
 10. Bài 12. Thực hành: VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26: VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY B1: Vẽ các đường dọc Vải gấp đôi B2: Vẽ các đương ngang B3: Vẽ vòng cổ X1 c1 d1 B4: Vẽ đường vai con I1 B1 I2 B5: Vẽ vòng nách C2 I B2 B6: Vẽ đường sườn áo 21 24 23 19 B7: Vẽ gấu áo a3 a1 K1 K2 6.5 X2 X d c a2 Bk A 5 7 22 35 60
 11. Bài 12. Thực hành: VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26: VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY II. Nội dung thực hành 2. Trình tự thực hành: d. Cắt các đường thiết kế 1 cm 1 cm 0.7c m 1c m 0.7c
 12. Bài 12. Thực hành: VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26: VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY I. CHUẨN BỊ II. NỘI DUNG THỰC HÀNH: II. NỘI DUNG THỰC HÀNH 1. Bài tập thực hành: 3. Yêu cầu kỹ thuật 2. Trình tự thực hành a. Tính kích thước a. Kích thước: Đảm bảo chính xác thiết kế các kích thước thiết kế và b. Gấp vải khoảng cách gia đường may. c. Vẽ các đường thiết kế : d. Cách cắt thân trước: b. Đường nét vẽ, cắt: 3. Yêu cầu kỹ thuật + Đường vẽ: Thể hiện đúng các quy định về đường nét. + Đường cắt: Cách đều đường bao sản phẩm, mép cắt trơn đều. c. Vệ sinh sản phẩm: Sản phẩm cắt sạch sẽ, không nhàu nát.
 13. Bài 12. Thực hành: VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26: Thực ẮT THÂN TRƯỚC VẼ VÀ Chành SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY Vải gấp đôi X1 c1 d1 i2 i1 B1 C2 i B2 23 21 24 19 a3 a1 k1 6.5 k2 k X2 X d c a2 B A 5 22 35
 14. Bài 12. Thực hành: VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26: VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY 1 cm 1 cm 0.7c m 1c m 0.7c m
 15. Bài 12. Thực hành: VẼ VÀ CẮT SƠ MI NỮ CƠ BẢN Tiết 26: VẼ VÀ CẮT THÂN TRƯỚC SƠ MI NỮ CƠ BẢN TRÊN GIẤY I. CHUẨN BỊ II. NỘI DUNG THỰC IV. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ HÀNH: 1. Bài tập thực hành: Bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm thực hành 2. Trình tự thực hành a. Tính kích thước thiết kế TT Tiêu chí đánh giá sản phẩm Điểm b. Gấp vải c. Vẽ các đường thiết 1 Chuẩn bị đầy đủ vật liệu, dụng 2 kế : cụ d. Cách cắt thân trước: 2 Đo đúng kích thước thiết kế 2 3. Yêu cầu kỹ thuật III. THỰC HÀNH 3 Đúng quy trình 2 IV. TỔNG KẾT 4 Nét vẽ, đường cắt đúng 2 ĐÁNH GIÁ 5 Vệ sinh, an toàn lao động 1 6 Đúng thời gian quy định 1 Tổng 10
 16. VẼ CÁC ĐƯỜNG THIẾT KẾ Vải gấp đôi B1 X1 c1 d1 I1 I2 C2 I B2 21 19 24 23 K1 a3 a1 6.5 X2 X d c B a2 K2 k A 7 22 35 60
 17. VẼ CÁC ĐƯỜNG THIẾT KẾ B1: Vẽ các đường dọc Vải gấp đôi
 18. VẼ CÁC ĐƯỜNG THIẾT KẾ B2: Vẽ các đường dọc Vải gấp đôi X d c B A 22 5 35 60
 19. VẼ CÁC ĐƯỜNG THIẾTVải gẾp đôi Kấ B3: Vẽ vòng cổ A1 A3 K1 K2 6,5 K A2 B A 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2