intTypePromotion=3

Bài giảng Tin học đại cương 1: Kiểu dữ liệu có cấu trúc - ThS. Nguyễn Thị Mỹ

Chia sẻ: May Trời Gio Bien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
1
download

Bài giảng Tin học đại cương 1: Kiểu dữ liệu có cấu trúc - ThS. Nguyễn Thị Mỹ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tin học đại cương 1: Kiểu dữ liệu có cấu trúc" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kiểu dữ liệu có cấu trúc, truy cập các thuộc tính cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học đại cương 1: Kiểu dữ liệu có cấu trúc - ThS. Nguyễn Thị Mỹ

  1. 31/01/2012 Kiểu dữ liệu có cấu trúc Cấu trúc thực chất là một kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa bằng cách gom nhóm các kiểu dữ liệu cơ bản có sẵn trong C thành một kiểu dữ liệu phức hợp nhiều thành phần Khai báo struct tên_struct { khai báo các thuộc tính; }; typedef struct tên_struct tên_kiểu; Hoặc typedef struct tên_struct { khai báo các thuộc tính; }tên_struct_khai_bao_lại; Kiểu dữ liệu có cấu trúc Ví dụ: struct ttDate { char thu[5]; unsigned char ngay; unsigned char thang; int nam; }; typedef struct ttDate DATE; Hoặc typedef struct ttDate { char thu[5]; unsigned char ngay; unsigned char thang; int nam; }DATE; 1
  2. 31/01/2012 Truy cập các thuộc tính cấu trúc Biến kiểu cấu trúc tên_kiểu tên_biến; tên_biến.tên_thuộc_tính; Ví dụ: DATE x ; // khai bao bien x kieu DATE x.ngay = 5 ; // gan ngay bang 5 Biến con trỏ kiểu cấu trúc tên_kiểu *tên_biến_con_trỏ; tên_biến_con_trỏ->tên_thuộc_tính; Ví dụ: DATE *x ; // khai bao bien x kieu con tro DATE x -> ngay = 5 ; // gan ngay bang 5 Khai báo đệ qui struct tên_struct { khai báo các thuộc tính; struct tên_struct *tên_thuộc_tính_đệ_qui; }; Ví dụ: typedef struct ttNode { int key; struct ttNode *pNext; }Node; 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản