intTypePromotion=3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 6: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Phân tích dữ liệu

Chia sẻ: Ye Ye | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
41
lượt xem
15
download

Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 6: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Phân tích dữ liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 6: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Phân tích dữ liệu. Nội dung chính trong chương này gồm có: Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính, kiểm định trung bình tổng thể, phân tích phương sai, tương quan tuyến tính, hồi quy tuyến tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 6: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Phân tích dữ liệu

TIN HỌC ỨNG DỤNG<br /> PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGHIÊN<br /> CỨU VỚI SPSS<br /> BÀI 6: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Phân tích dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> • Hiểu và áp dụng được các phương pháp phân tích<br /> dữ liệu phù hợp với yêu cầu nghiên cứu.<br /> • Tổ chức và làm việc nhóm phân tích dữ liệu<br /> nghiên cứu; làm báo cáo và trình bày kết quả<br /> nghiên cứu.<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Phân tích dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> • Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính<br /> • Kiểm định trung bình tổng thể<br /> • Phân tích phương sai<br /> • Tương quan tuyến tính<br /> • Hồi quy tuyến tính<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Phân tích dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> MỐI LIÊN HỆ GIỮA HAI BIẾN ĐỊNH TÍNH<br /> • Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định danh hoặc<br /> định danh – thứ bậc<br /> • Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến thứ bậc<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Phân tích dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> MỐI LIÊN HỆ GIỮA HAI BIẾN ĐỊNH TÍNH<br /> • Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định danh hoặc<br /> định danh – thứ bậc<br /> – Giả thuyết<br /> • Ho: Không tồn tại mối liên hệ giữa hai biến<br /> • H1: Hai biến có liên hệ với nhau<br /> <br /> – Phương pháp<br /> • Sử dụng kiểm định Chi – bình phương (χ2 với mức ý nghĩa α =<br /> 0.05<br /> <br /> – Ví dụ<br /> • Kiểm định mối liên hệ giữa trình độ học vấn và giới tính<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Phân tích dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> MỐI LIÊN HỆ GIỮA HAI BIẾN ĐỊNH DANH<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Phân tích dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> MỐI LIÊN HỆ GIỮA HAI BIẾN ĐỊNH DANH<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Phân tích dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> MỐI LIÊN HỆ GIỮA HAI BIẾN ĐỊNH DANH<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Phân tích dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> MỐI LIÊN HỆ GIỮA HAI BIẾN ĐỊNH DANH<br /> <br /> Các đại lượng kiểm<br /> định dành cho hai<br /> biến định danh<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> Các đại lượng kiểm<br /> định dành cho hai<br /> biến thứ bậc<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Tin học ứng dụng: Phân tích dữ liệu nghiên cứu<br /> <br /> MỐI LIÊN HỆ GIỮA HAI BIẾN ĐỊNH DANH<br /> <br /> … những bước chập chững vào thế giới số …<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản