intTypePromotion=3

Bài giảng Tổ chức thi công: Chương VIII - Võ Xuân Thạnh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
92
lượt xem
34
download

Bài giảng Tổ chức thi công: Chương VIII - Võ Xuân Thạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tổ chức thi công - Chương VIII: Tổ chức lao động và quản lý hoạt động trên công trường, trình bày các nội dung: tổ chức lao động trên công trường, tổ chức và quản lý lao động trên công trường. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức thi công: Chương VIII - Võ Xuân Thạnh

 1. Trường Đại Học Lạc Hồng Khoa Kỹ Thuật Công Trình --------------------- GV: Võ Xuân Thạnh Chương 8 TỔ CHỨC LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG
 2. I/. Tổ chức lao động trên công trường : 1/. Những vấn đề chung của tổ chức lao động trên công trường a/. Tầm quan trọng của tổ chức lao động và đặc điểm tổ chức lao động trong xây dựng -Lao động con người trong quá trình sx mang tính chất sáng tạo và có ý nghĩa quyết định trong việc sáng tạo ra các sản phẩm -Lao động là nguồn tài nguyên không dự trữ
 3. Đặc điểm : điều kiện lao động luôn thay đổi , chịu tác động bởi nhiều yếu tố do đó năng suất thiếu ổn định ,vì vậy thời gian hoàn thành có thể xê dịch Như vậy phải chấp nhận tình trạng nầy để chủ động trong quản lý tác nhgiệp * Do đặc điểm trên : ngoài yếu tố công nghệ cần phải làm rõ yếu tố không gian và thời gian của lao động
 4. b/. Tổ chức lao động về mặt không gian : -Phân khu phân đoạn thi công -ấn định trình tự làm việc và sự di chuyển của công nhân ,máy móc thiết bị đảm bảo sản xuất liên tục -Tổ chức chỗ làm việc có khoa học -Trang bị máy móc , dụng cụ hợp lý cho công nhân
 5. c/. Tổ chức lao động về mặt thời gian và các quan hệ * Cơ cấu thời gian lao động Thời gian làm việc qui định Thời gian 1 ca làm việc Thời gian làm việc không qui định
 6. Làm việc -Thời gian chuẩn bị Theo nhiệm vụ -Thời gian kết thúc -Thời gian tác nghiệp Thời gian làm việc qui định Ngừng việc -Ngừng việc cục bộ Theo nhiệm vụ -Nghỉ giải lao
 7. Làm việc -Làm việc không thấy trước Không -Làm công việc thừa Thời gian qui định làm việc không qui định -Do tổ chức yếu Ngừng việc -Do vi phạm kỹ luật Không -Do ngẫu nhiên qui định -Do các nguyên nhân khác
 8. * Hao phí lao động Lượng lao động bỏ ra để thực hiện một công tác cụ thể Hao phí lao động là muốn đề cập đến chất lượng lao động Ví dụ : cùng một công việc , tổ A gồm 5 công nhân làm xong 5 giờ .Tổ B gồm 3 công nhân làm xong 4,5 giờ Tổ A : 5x1 = 5 giờ/cv Tổ B : 3x1,5 = 4,5 giờ/cv Tổ B làm chất lượng hơn
 9. d/. Đánh giá kết quả lao động * Năng suất lao động bằng hiện vật: Psp NS hv = (Sản phẩm/giờ công ) N t .t sx Psp: số sản phẩm Nt : số nhân công trong tổ Txs : thời gian hao phí (giờ) của tổ
 10. Trường hợp nhiều tổ làm thì tính bình quân Psp (1) Psp ( 2 ) Psp ( n ) + +L+ N t (1) .t sx (1) N t ( 2 ) .t sx ( 2 ) N t ( n ) .t sx ( n ) NS hv = n Psp(n) : số sản phẩm làm được của tổ n Txs(n) : thời gian thực hiện của tổ n n : số tổ làm việc
 11. * Năng suất lao động tính bằng tiền giá trị công tác xây lắp đã hoàn thành NSt = -------------------------------------------------- mức lao động đã hao phí Đơn vị NSt là đ/ngày công ; đ/ giờ công ; / tháng ; đ/ năm
 12. II/.tổ chức và quản lý lao động trên công trường : 1/.các hình thức tổ đội trong sản xuất xây dựng a/. Các tổ đội chuyên môn hoá : Có thể phân ra : •Chuyên môn hoá theo công nghệ sản xuất -Đội làm đất -Đội thi công lắp ghép bê tông cốt thép -Đội công tác hoàn thiện -Đội gia công lắp dựng cốt thép -Đội cốt thép
 13. Đội chuyên môn hoá theo từng nghề -Đội thợ nề : + tổ xây + tổ ốp lát + tổ vôi sơn - Đội làm nước Lưu ý : khi công trình có khối lượng lớn các loại công tác lớn có thể phân chia thành nhiều phân khu , phân đoạn thi công thì sử dụng các đội chuyên môn hoá sẽ có hiệu quả rõ rệt và nâng cao năng suất lao động , chất lượng các qui trình sản xuất
 14. b/. Tổ đội hổn hợp Thường bao gồm một số lao động chuyên môn nắm vững một nghề , được bố trí phân công công việc gắn bó với nhau cùng thực hiện nhiệm vụ sản xuất chung Lưu ý : tổ đội hổn hợp tỏ ra rất hiệu quả khi khối lượng các công việc chuyên môn hoá không lớn Hiện nay , trong đào tạo nghề xây dựng nên đi theo hướng đào tạo để người công nhân giỏi một nghề và biết thêm một số nghề liên quan khác
 15. 2/. Khi nghiên cứu , thiết kế xác định thành phần tổ đội cần lưu ý : -Tận dụng khả năng và thời gian làm việc của các thợ bậc cao nhằm thúc đẩy năng suất lao động -Làm giảm tối đa ngừng việc cục bộ -Số người tham gia phải bố trí đầy đủ về số lượng cơ cấu bậc thợ phù hợp qui trình xây lắp từng loại công tác
 16. 3/. Hợp lý hoá tổ chức lao động và công tác định mức kỹ thuật lao động : Hợp lý hoá lao động có nhiệm vụ làm rõ biện pháp sắp xếp lao động trình tự làm việc theo không gian , thời gian nhằm đảm bảo thực hiện đúng qui trình kỹ thuật sản xuất, khai thác triệt để lực lượng lao động trên công trường , thúc đẩy hoàn thiện công tác định mức lao động nội bộ của nhà thầu
 17. Hợp lý hoá lao động liên quan đến nhiều yếu tố : -Sự năng nhọc của lao động xây dựng -Sự căng thẳng của giác quan -Yếu tố tinh thần , tâm lý trong lao động
 18. 4/. Hình thức trả lương : a/. Lương khoán : cần có 3 điều kiện -Phải có định mức đầy đủ cho công việc -Phải có qui định rõ về trình tự công nghệ của các phần công việc, yêu cầu về chất lượng , thời gian thực hiện -Các qui tắc an toàn lao động Có hai hình thức trả lương khoán : khoán cho tổ và khoán cho cá nhân
 19. * Trình tự xác định lương khoán : -Xác định thời gian lao động cho từng người : căn cứ vào bảng chấm công để xác định số giờ lao động Xác định lương theo thời gian của từng người và của cả tổ + lương từng người : Lcn(i)=Lg(i).t(i) (đồng ) Lg(i): mức lương/giờ của công nhân thứ I T(i) : giờ lao động của công nhân thứ i
 20. + lương cả tổ Nt Lt = å Lg (i ).t (i ) (đồng) i =1 + xác định hệ số điều chỉnh lương hkoán Lk K đc = Lt + lương cho từng người Lk(i) = Lg(i).t(i).Kđc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản