intTypePromotion=1

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp biểu diễn tri thức trên máy tính - TS. Đào Anh Nam

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
52
lượt xem
10
download

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp biểu diễn tri thức trên máy tính - TS. Đào Anh Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp biểu diễn tri thức trên máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Logic mệnh đề, logic vị từ, một số thuật giải liên quan đến logic mệnh đề, biểu diễn tri thức sử dụng luật dẫn xuất, biễu diễn tri thức sử dụng mạng ngữ nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp biểu diễn tri thức trên máy tính - TS. Đào Anh Nam

Artificial Intelligence<br /> Trí Tu Nhân t o<br /> TS. ào Nam Anh<br /> CÁC PHƯƠNG PHÁP<br /> BI U DI N TRI TH C TRÊN MÁY TÍNH<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tài li u<br /> Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence A Modern Approach<br /> R. E. Bellman. An Introduction to Artificial Intelligence: Can Computers Think?<br /> Boyd & Fraser Publishing Company, San Francisco, 1978.<br /> E. Charniak and D. McDermott. Introduction to Artificial Intelligence.<br /> AddisonWesley,Reading, Massachusetts, 1985.<br /> J. Haugeland. Artificial Intelligence: The Very Idea. MIT Press, Cambridge,<br /> Massachusetts, 1985.<br /> R. Kurzweil. The Age of Intelligent Machines. MIT Press, Cambridge,<br /> Massachusetts, 1990.<br /> N. J. Nilsson. Artificial Intelligence: A New Synthesis. Morgan Kaufmann, San<br /> Mateo, California, 1998.<br /> D. Poole, A. K. Mackworth, and R. Goebel. Computational Intelligence: A Logical<br /> Approach. Oxford University Press, Oxford, UK, 1998.<br /> E. Rich and K. Knight. Artificial Intelligence (Second Edition). McGrawHill, New<br /> York, 1991.<br /> P. H. Winston. Artificial Intelligence (Third Edition). AddisonWesley, Reading,<br /> Massachusetts, 1992.<br /> N.Q.Hoan, Nh p môn trí tu nhân t o<br /> inh M nh Tư ng, Giáo trình Trí tu Nhân t o<br /> 2<br /> Hoàng Ki m, inh Nguy n Anh Dũng, Giáo trình Nh p môn Trí tu Nhân t o<br /> <br /> N I DUNG<br /> I. LOGIC M NH<br /> II. LOGIC V T<br /> III. M T S THU T GI I LIÊN QUAN<br /> N LOGIC<br /> M NH<br /> IV. BI U DI N TRI TH C S D NG LU T D N<br /> XU T (LU T SINH)<br /> V. BI U DI N TRI TH C S D NG M NG NG<br /> NGHĨA<br /> VI. BI U DI N TRI TH C B NG FRAME<br /> VII. BI U DI N TRI TH C B NG SCRIPT<br /> VIII. PH I H P NHI U CÁCH BI U DI N TRI TH C<br /> 3<br /> <br /> LOGIC M NH<br /> ây có l là ki u bi u di n tri th c ơn gi n nh t và g n gũi<br /> nh t i v i chúng ta. M nh là m t kh ng nh, m t<br /> phát bi u mà giá tr c a nó ch có th ho c là úng ho c là<br /> sai.<br /> Ví d : phát bi u "1+1=2" có giá tr úng.<br /> phát bi u "M i lo i cá có th s ng trên b " có giá tr sai.<br /> Giá tr c a m nh không ch ph thu c vào b n thân<br /> m nh<br /> ó.<br /> Có nh ng m nh mà giá tr c a nó luôn úng ho c sai b t<br /> ch p th i gian nhưng cũng có nh ng m nh mà giá tr<br /> c a nó l i ph thu c vào th i gian, không gian và nhi u y u<br /> t khác quan khác.<br /> Ch ng h n như m nh : "Con ngư i không th nh y cao<br /> hơn 5m v i chân tr n" là úng khi trái t , còn nh4 ng<br /> hành tinh có l c h p d n y u thì có th sai.<br /> <br /> LOGIC M NH<br /> Ta ký hi u m nh b ng nh ng ch cái la tinh như a, b, c,<br /> Có 3 phép n i cơ b n t o ra nh ng m nh m i t<br /> nh ng m nh cơ s là h i (∨), giao(∧) và ph<br /> nh (¬)<br /> Bên c nh các thao tác tính ra giá tr các m nh ph c t<br /> giá tr nh ng m nh con, chúng ta có ư c m t cơ ch<br /> suy di n như sau :<br /> – Modus Ponens : N u m nh A là úng và m nh<br /> A→B là úng thì giá tr c a B s là úng.<br /> – Modus Tollens : N u m nh A → B là úng và m nh<br /> B là sai thì giá tr c a A s là sai.<br /> Các phép toán và suy lu n trên m nh<br /> ã ư c c p<br /> nhi u n trong các tài li u v toán.<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản