intTypePromotion=3

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo (Tuần 1 - Bài 1)

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
3
download

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo (Tuần 1 - Bài 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo (Tuần 1 - Bài 1) trình bày trí tuệ nhân tạo và hệ cơ sở tri thức, khái niệm AL, lịch sử phát triển AL,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trí tuệ nhân tạo (Tuần 1 - Bài 1)

 1. 1/19/2014 Tuần 1 (Bài 1) Hai V. Pham HUST 1 1 . Stuart Russell, Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A modern approach”, Pearson Education, 2007 2. Donald Waterman. A guide to Expert System Addision - Wesley Publishing company, 1987. 3. Bruce G.Buchanan, Edward h. Shortliffe. Rule - based ES: The MTCIN experirments of the Standford heuristic programming project, Addision - Wesley Publishing company, 1988. 4. Robert I. Levine, Diane E. Drang, Biarry Edelson. A compehensive guide to AI & ES, Mc. Graw - Hill book company, 1999 5. Michel Gondran. An introduction to ES, McGraw Hill Book Com.,1984 6. S. Weiss, C. Kulikowski. A practical guide to desining ES, Rowman & Allanhed Publishers, 1988 7. I. Bratko. PROLOG programming for AI, Addision - Wesley Publishing company, 1986 8. A. Kabbaj. IA en LISP et PROLOG, Masson. 1991 9. A. Walker, M. Mc Cord, J. Sowa, W. Wilson. Knowledge Systems and Prolog, Addison- Wesley Publishing company, 1987 10. Jean - Louis Ermine. Systèmes Experrs: Technique et Documentation, Lavoisier, 1989 11. W. Black. Systèmes intelligents basés sur connaissance, Maisson, 1985. 12. Nguyễn Thanh Thủy, “Kỹ nghệ xử lý tri thức và hệ cơ sở tri thức”, HHBKHN 13. http://opencyc.org/doc/tut/?expand_all=1 2 DECISION SUPPORT SYSTEMS 3 1
 2. 1/19/2014 Có chức năng nghiên cứu và tạo ra các mô hình giống như con người AI là ngành nghiên cứu hành xử thông tin (intelligent behavior) Bao gồm: thu thập tri thức, lưu trữ tri thức, suy luận, hoạt động và kỹ năng 4 1950-1965: Kỹ thuật Generate test ( tìm một đáp án chưa chắc tối ưu) Kỹ thuật Exhaustive Search (vét cạn) bằng cách tìm các kết quả sau đó chọn kết quả tốt nhất 1965-1975 Mạng ngữ nghĩa Frame , Kịch bản Máy tính hiểu được con người qua ngôn ngữ tự nhiên Hai V Pham hai@spice.ci.ritsumei.ac.jp 5 Sau 1975: tìm lời giải tốt nhất trong thời gian chấp nhận được Heuristics áp dụng rộng rãi: Biểu diễn tri thức và tổ hợp Ra đời các hệ chuyên gia, hệ chuẩn đoán,…. 6 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản