intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ cơ sở tri thức

Xem 1-20 trên 6103 kết quả Hệ cơ sở tri thức
 • Hệ cơ sở tri thức là chương trình máy tính được thiết kế để mô hình hoá khả năng giải quyết vấn đề của chuyên gia con người. Cơ sở dữ liệu quan hệ: dữ liệu được lưu trữ trong các bảng dữ liệu gọi là các thực thể, giữa các thực thể này có mối liên hệ với nhau gọi là các quan hệ, mỗi quan hệ có các thuộc...

  pdf50p quangdat 15-03-2009 790 184   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'các hệ cơ sở tri thức', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt142p hoangngoan210 26-04-2012 267 86   Download

 • "Giáo trình Các hệ cơ sở tri thức" là một trong những giáo trình chính yếu của chuyên ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình được biên soạn dựa trên việc tham khảo nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả trong - ngoài nước và nhiều ví dụ từ các ứng dụng thực tiễn. Giáo trình được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương 1 đến chương 5 về các vấn đề như: Tổng quan, biểu diễn tri thức, các kỹ thuật suy diễn và lập luận, hệ hỗ trợ quyết định và hệ MYCIN.

  pdf93p talata_8 27-01-2015 211 84   Download

 • Phần 2 "Giáo trình Các hệ cơ sở tri thức" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương 6 đến chương 9 về các nội dung sau: Mạch toán tính, hệ học, kết hợp cơ sở tri thức và cơ sở dữ liệu, hệ thống mờ cho các biến liên tục. Giáo trình là tài liệu có giá trị khoa học và thực tiễn, được trình bày kèm theo CD với phần trình bày của giảng viên và bài tập thực hành đáp ứng được khả năng tự nghiên cứu, tự học của sinh viên và bạn đọc quan tâm về vấn đề này.

  pdf94p talata_8 27-01-2015 141 64   Download

 • Hệ cơ sở tri thức là chương trình máy tính được thiết kế để mô hình hoá khả năng giải quyết vấn đề của chuyên gia con người. Hệ CSTT là hệ thống dựa trên tri thức, cho phép mô hình hoá các tri thức của chuyên gia, dùng tri thức này để giải quyết vấn đề phức tạp thuộc cùng lĩnh vực.

  ppt138p lebronjamesuit 23-08-2012 194 41   Download

 • Nội dung bài giảng "Các hệ cơ sở tri thức (KBS: Knowledge Based Systems)" trình bày 5 chương sau: Chương 1: Tổng quan về hệ cơ sở tri thức, chương 2: Biểu diễn và suy luận tri thức, chương 3: Hệ MYCIN, chương: Hệ học, chương 5: Hệ thống mờ cho các biến liên tục. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf105p quangtriyeuthuong32 25-04-2014 159 41   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 8 chương, bài thuyết trình "Các hệ cơ sở tri thức" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về cơ sở tri thức, biểu diễn tri thức, các kỹ thuật suy diễn và lập luận, hệ hỗ trợ quyết định,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf295p duyanhbkpro 25-10-2015 165 33   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở tri thức: Tuần 1" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học, yêu cầu môn học, các kiến thức đại cương về hệ cơ sở tri thức, cấu trúc hệ cơ sở tri thức,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf5p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 172 27   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở tri thức: Tuần 5" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các kiểu giá trị trong MYCIN, cơ chế suy diễn hệ MYCIN, lý thuyết chắc chắn Standford trong cách biểu diễn tri thức hệ MYCIN. Cuối bài giảng còn có phần bài tập giúp sinh viên có thể ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 69 16   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở tri thức: Tuần 2" cung cấp cho người học các kiến thức đại cương về hệ MYCIN như: Khái quát hệ MYCIN, ứng dụng của hệ MYCIN, bài toán ứng dụng và đặc điểm của MYCIN, tổ chức lưu trữ dữ liệu trong hệ MYCIN, cách biểu diễn tri thức hệ MYCIN,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 63 13   Download

 • Bài giảng Bên trong một hệ cơ sở tri thức nhằm trình bày các nội dung chính: cấu trúc chung của một hệ cơ sở tri thức, tổng quan quá trình xây dựng hệ cơ sở tri thức, các bước cơ bản để xây dựng hệ cơ sở tri thức, một số tiêu chuẩn phân loại các hệ cơ sở tri thức.

  pdf27p acc_12 01-04-2014 54 12   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở tri thức: Tuần 2" cung cấp cho người học các kiến thức đại cương về quá trình tạo lập hệ cơ sở tri thức, phân loại tri thức, phương pháp tiếp nhận tri thức, hệ cơ sở tri thức theo mô hình toán học, các bài toán ứng dụng hệ cơ sở tri thức,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 84 11   Download

 • Bài giảng Hệ cơ sở tri thức (Tuần 13-15) trình bày các nội dung: Dạng luật trong CSTT, các dạng luật suy diễn, các phép toán, tiến trình suy diễn, phân giải luật suy diễn không đệ qui, các chức năng quản trị CSTT.

  pdf12p lalala06 02-12-2015 54 10   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở tri thức: Tuần 6" trình bày các nội dung: Lý thuyết chắc chắn Standford trong cách biểu diễn tri thức hệ MYCIN, biểu diễn mạng ngữ nghĩa cho các luật, tạo lập hệ cơ sở tri thức, quá trình tạo lập hệ cơ sở tri thức, lựa chọn phương pháp biểu diễn tri thức. Cuối bài giảng còn có phần bài tập giúp sinh viên có thể ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 81 8   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở tri thức: Tuần 7" dung cấp cho người học các kiến thức phần "Quản trị hệ cơ sở tri thức" bao gồm: Khái niệm quản trị tri thức, quản trị hệ cơ sở tri thức. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf3p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 54 7   Download

 • Bài giảng Hệ cơ sở tri thức (Tuần 5) trình bày lý thuyết chắc chắn Standford trong cách biểu diễn tri thức MYCIN, biểu diễn mạng ngữ nghĩa cho các luật, mạng ngữ nghĩa suy diễn, quá trình tạo lập hệ cơ sở tri thức.

  pdf7p lalala06 02-12-2015 56 7   Download

 • Bài giảng Hệ cơ sở tri thức (Tuần 8) trình bày các nội dung: Quản trị hệ cơ sở tri thức, mô tơ suy diễn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf3p lalala06 02-12-2015 46 5   Download

 • Bài giảng Hệ cơ sở tri thức (Tuần 12) trình bày nội dung xây dựng hệ cơ sở tri thức ứng dụng bao gồm kỹ thuật thu thập tri thức chuyên môn từ chuyên gia chuyên gia và tài liệu chuyên môn, áp dụng bài tập lớn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

  pdf8p lalala06 02-12-2015 53 4   Download

 • Bài giảng Tạo lập hệ cơ sở tri thức (Tuần 10) trình bày ba nội dung chính: Xây dựng giao diện, mô đun hỏi đáp, case Study 3. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf14p lalala06 02-12-2015 38 3   Download

 • Bài giảng Hệ cơ sở tri thức (Tuần 11) trình bày nội dung xây dựng hệ cơ sở tri thức ứng dụng, kỹ thuật thu thập tri thức chuyên môn từ chuyên môn và tài liệu chuyên môn,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf8p lalala06 02-12-2015 29 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ cơ sở tri thức
p_strCode=hecosotrithuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2